Архiв надходжень

Переглянути новi надходження


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
  
ф1526388 хр
Капранови брати Мальована історія Незалежності України [Текст] / Капранови брати. - К. : Гамазин.-2013.- 80c.
Незалежність не впала з неба - державницька традиція живе на наших землях зі скіфських часів і фактично не переривалася до 1991-го. Короткий і зрозумілий виклад подій минулого разом із мальованими історіями дозволить читачам легко зорієнтуватися у такому складному питанні, як походження Української держави та боротьба за її встановлення, а пантеон героїв дасть приклад для наслідування. Це - книжка для дорослих і дітей, для батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки виросли українцями.
  
1530603кп хр
Кокотюха, А Таємне джерело [Текст] : роман / А. Кокотюха. - Харків : Клуб сімейного дозвілля.-2013.- 285c.
Андрій Кокотюха – справжній майстер хитросплетінь сюжету. Його романи розійшлися накладом понад 200 000 екземплярів, а сценарії дають життя документальним і художнім фільмам. Перелік його письменницьких нагород справді вражає: три дипломи «Коронації слова» (2001, 2002, 2008 роки) і п’ять головних премій цього престижного літературного конкурсу – від третьої (2003, 2004, 2007) до першої (2006), а 2012 року він завоював почесне звання «Золотого письменника України».
  
1526416 хр
Конквест, Р Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років [Текст] / Р. Конквест. - Луцьк : Терен.-2009.- 879c.
Книга Р. Конквеста «Великий терор» - вражає своєю ґрунтовністю й фаховістю дослідження періоду сталінських репресій 30-х років ХХ століття. За допомогою наукових джерел, письмових свідчень очевидців та жертв терору, документів тієї епохи автор проливає світло на один з найбільш замовчуваних періодів історії СРСР. Погляд західного дослідника на перебіг подій особливо цікавий ще й тому, що це – незаангажований погляд зі сторони. А представлений у книзі аналіз терору як явища неодмінно стане ґрунтом для нових досліджень сучасних українських істориків.
  
1530600кп хр
Роздобудько, І ЛСД. Ліцей слухняних дружин [Текст] : роман / І. В. Роздобудько. - Харків : Клуб сімейного дозвілля.-2013.- 317c.
Сюжет нового роману Ірен Роздобудько, розгортається навколо ліцею в якому виховують молодих дівчат. Ці дівчата в майбутньому стануть ідеальними дружинами, але тільки для тих, хто заплатить за них найвищу ціну. Дівчина на ім’я Пат – вихованка цього ліцею, яку переконують: усе, що відбувається за межами закладу, не варте уваги, а справжнє життя полягає у покірному служінні своєму майбутньому чоловікові. Та випадкове знайомство із саксофоністом, який завітав до їхнього закладу під час розслідування вбивства однієї з вихованок, відкриває їй очі: те, чому їх навчали, насправді омана, існує інше життя – вільне та прекрасне. Намагаючись відборонити свою свободу, вона втікає з закладу й опиняється на вулиці, до якої зовсім не пристосована. Чи зможе вона вижити у світі, про який нічого не знає?
  
1526412 хр
Стасюк, О Стасюк, О. Геноцид українців: деформація народної культури [Текст] / О. Стасюк. - К. : Стилос.-2008.- 224c.
Автор зосередила увагу на питаннях причин руйнації української традиційної культури більшовицькою владою, процесів деформації традиційного способу життя українського селянства, деморалізації традиційної поведінки селян внаслідок репресивної політики влади, громадських новоутвореннях та їхньому впливі на звичаєве право українського селянства. Також у монографії змістовно розкриті руйнівні зміни у культурі українського селянства: зміни у харчуванні селян, деформацію родинної обрядовості, нищення релігійності селянства та насадження радянських свят і руйнацію народних промислів і ремесел.
  
1530401
Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України [Текст]: аналітична доповідь/ ред. К. А. Кононенко. - К.: НІСД.-2013.- 56c.
Досліджено процеси змін, що відбуваються в сучасному міжнародному середовищі безпеки, та визначено їхній вплив на національну безпеку України. Розглянуто дію «жорстких» та «м’яких» загроз безпеці в умовах глобалізації. Ідеться про визначення загроз за ступенем і масштабом їхніх наслідків, а також за засобами, які при цьому використовуються, та чинниками, які в них задіяні. У цьому ракурсі докладно проаналізовано особливості глобального безпекового середо вища і визначено роль новітніх викликів та загроз, актуальних для України. Окрему увагу приділено характеристиці європейського довкілля безпеки та впливові євроінтеграційних процесів на безпеку України. Подано аналіз особливостей безпеки держави в добу глобалізації та представлено засоби національного реагування на зовнішні виклики та загрози.
  

Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні [Текст] / С. Г. Конончук, О. А. Ярош. - К.: Агенство «Україна».-2013.- 52c.
Пропонована праця є продовженням досліджень УНЦПД (Український незалежний центр політичних досліджень) у сфері політичних ідеологій та розвиває ідеї, викладені у виданні УНЦПД «Партійна система України: ідеологічний вимір» (К., 2010 рік), яке присвячено ідеологічному розвитку партій в Україні у період від здобуття незалежності у 1991 році до 2010 року. Дослідження засноване на кількісному аналізі змісту виборчих програм політичних партій, розробленому Manifesto Research Group, що дозволяє визначити особливості ідеологічних позицій українських політичних партій. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться проблемами розвитку політичних інститутів і процесів в Україні.
  
1530353
Українська політична нація: проблеми становлення [Текст]: зб. наук. ст./ Нац. ін-т стратегічних досліджень; ред.: М. М. Розумний, М. Т. Степико, В. М. Яблонський. - К.: НІСД.-2012.- 384c.
До збірника увійшли статті учасників науково-практичної конференції «Українська політична нація: інституційні та соціокультурні чинники формування», що відбулася 20 вересня 2012 р. у Національному інституті стратегічних досліджень. У статтях розглядаються теоретико-методологічні, прикладні та історичні аспекти проблеми формування в Україні сучасної політичної нації. Збірник розрахований на широку аудиторію, зокрема на науковців, політиків, фахівців з державного управління та соціальних комунікацій.
  
1530327 хр
Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах [Текст] : монографія / М. І. Михальченко, М. Є. Горєлов, В. А. Гриневич та ін. - К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса.-2014.- 336c.
У монографії досліджується система політичних цінностей населення України, їх структура, регіональна специфіка. Розкриваються методологічні та теоретичні основи їх аналізу й корегування в ціннісно-розколотому українському суспільстві. Здійснені спроби політичного прогнозу деяких процесів трансформації ціннісних орієнтацій в умовах курсу на європейську інтеграцію. Книга розрахована на науковців, політиків, широке коло читачів.
  
1530438 хр
Кирилюк, О. С "Ой, кум до куми залицявся..." : походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства [Текст] : культурологічна розвідка / О. С. Кирилюк. - Одеса : ІНВАЦ.-2011.- 99c.
У відповідності до своєї концепції культурних універсалій автор показує, що в основі звичаю кумівства та пов’язаних з ним ритуалів та обрядів лежать універсалії культури — категорії граничих підстав «народження», «життя», «смерть» та «безсмертя», та відповідні світоглядні коди — «аліментарний», «еротичний», «агресивний» та «інформаційний». Для філософів, культурологів, фахівців з історії та теорії української і світової культури, фольклористів, етнографів, аспірантів та студентів всіх спеціальностей.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека