Архiв надходжень

Переглянути новi надходження


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
  
1559678кп хр ; 796.332(477)(092)
Шовковский, А. Все в твоих руках [Текст] / А. Шовковский. - Киев : КМ-БУКС.-2018.- 264c.
Олександра Шовковського по праву називають легендою українського футболу. Але мало хто знає, що кар'єра іменитого воротаря починалася з мрії і віри десятирічного хлопчиська в те, що своє професійне життя він повинен присвятити виключно футболу, і що падіння і помилки, без яких важко уявити шлях до визнання і слави, іменитий гравець «Динамо Київ »і національної збірної України завжди переживав гостріше і глибше, ніж перемоги і досягнення. Саме тому автобіографія Олександра Шовковського - це набагато більше, ніж хронологія життєвих подій.
  
1567825кп мп ; 929.7(477.63)"17/19"(02.064)
Заруба, В. М. Загублені у часі. Нариси з історії катеринославського дворянства [Текст] / В. М. Заруба. - Дніпро : Ліра.-2020.- 216c.

«Загублені у часі» – це збірник нарисів та есеїв з історії, генеалогії та побуту катеринославських дворян від останньої чверті ХVІІІ до перших десятиліть ХХ століття. У монографії автор Віктор Заруба досліджує важливі історіографічні проблеми нашої минувшини: військово-політичні події, формування і розвиток адміністративно-територіального устрою Полудневої України, стратифікацію місцевих соціальних еліт, мікроісторію окремих родин, персоналій та дворянських садиб. Окрім значного комплексу архівних джерел, автор використав спомини Д. Ґнєдіна, нотатки О. Афанасьєва-Чужбинського, а також уривки із мемуарів О. Смирнової- Россет, М. Загряжського, О. Пишчевича, О. Гангеблова, С. Скалон, В. Круп’янського, С. Андрієвського, І. Глухова, В. Ярославського та ін. Зміст книжки зацікавить істориків, краєзнавців, працівників архівних установ, бібліотек і музеїв.

Книга у каталогзі

  
ф1555859кп мп ; 94(477.63)
Заруба, В. М. Історико-статистичні описи поселень Верхньодніпровського та Катеринославського повітів [Текст] / В. М. Заруба. - Дніпро : Ліра.-2018.- 320c.

У книжці, на підставі широкого кола архівних та наявних у вільному доступі джерел, подається детальний історико-статистичний опис поселень правобережної частини наддніпрянських повітів Катеринославської губернії від ліквідації Запорізької Січі до 1 січня 1917 р. Долучено вагомий додаток архівних документів, які ілюструють процеси заселення краю та характеризують стан поселених місць у різні історичні періоди. Для істориків, краєзнавців, працівників архівних установ, бібліотек, музеїв.

Книга у каталозі

  
м1555102кп мп ; 94(477.63)"18"(092)
Кочергін, І. О. Олександр Поль. Геній міста на Дніпрі [Текст] / І. О. Кочергін ; худож. Є. Самойленко. - Дніпро : Герда.-2018.- 111c.

Книга присвячена видатному діячу Придніпровського краю, засновникові промислових розробок криворізьких залізних руд, підприємцю, благодійнику, пристрасному колекціонеру і збирачу історичних скарбів. У виданні розповідається про походження, становлення особистості, роботу в різних установах, що виникли внаслідок реформ Олександра ІІ, підприємницьку, колекціонерську і доброчинну діяльність О.М. Поля. Книга стане у нагоді історикам, краєзнавцям, журналістам, мешканцям Дніпра та області, а також усім, хто цікавиться історією рідного краю.

Книга у каталозі

  
1548002кп мп ; 72(477.63-25)(09)
Кузикова, Л. Н. Екатеринослав - Днепропетровск. Сооружения екатеринославской поры в Днепропетровске ХХІ века [Текст] / Л. Н. Кузикова, А. Б. Кузиков. - Суми : СумДПУ.-2015.- 149c.

В альбомі систематизовано відомості про будівлі і споруди міста Дніпро, які були побудовані в Катеринославську пору в 1787 - 1917 роках. У новій книзі автор зібрала інформацію про всі дореволюційні будинки. Про кожний будинок, про кожну будівлю в книзі представлена ​​повна інформація про час побудови, архітектурні особливості, власників. Інформацію супроводжують міні-нариси про історію, незвичайні факти про цей об'єкт, пережиті ним події. Альбом чудово ілюстрований - розповідь про кожну будівлю супроводжується його архівних і сучасних фото.

Книга у каталозі

  
ф1571484кп мп ; 94(477.63-25)"1787/2020"(092)
Лазебник, В. І. Міський голова: від Катеринослава до Дніпра. 1787-2020 [Текст] / В. Лазебник. - Дніпро : АРТ-ПРЕС.-2021.- 96c.
Книга від почесної громадянки Дніпра, історикині Валентини Іванівни Лазебник розповідає про людей, що витворили наше сьогодення, їх внесоки у розвиток міста – про міських голів від часів Катеринослава до Дніпра. Видана робота за ініціативи та підтримки Дніпровської міської ради. Валентина Іванівна Лазебник – історик, краєзнавець, публіцист, музейник, почесна громадянка Дніпра. Автор монографій: «Озерка наша. Исторический очерк о Днепропетровском Центральном рынке», «Сталь у степу. Погляд з України. Історичні нарис», «Неизвестная Екатеринославщина: исторические очерки», «Почесні громадяни міста Катеринослава. 1868-1917».
  
1554326кп край ; 94(477.63-25)
Старостин, В. С. Улицы Днепра [Текст] / В. С. Старостин. - Харьков : Фолио.-2018.- 314c.
Чотири прогулянки по Дніпру ... Багато це чи мало? Для міста-мільйонника з двома з половиною тисячами вулиць - начебто не багато. Для міста, яке звикло вважати себе «вічно молодим», - більш ніж достатньо. Оцінювати можна по-різному. У будь-якому випадку це чотири неспішні піші прогулянки, кожна з яких дозволить цікаво провести день у Дніпрі. Цілих чотири дні, присвячених упізнанню міста з дещо незвичного боку...
  
1554326кп край ; 94(477.63-25)
Старостин, В. С. Улицы Днепра [Текст] / В. С. Старостин. - Харьков : Фолио.-2018.- 314c.
Чотири прогулянки по Дніпру ... Багато це чи мало? Для міста-мільйонника з двома з половиною тисячами вулиць - начебто не багато. Для міста, яке звикло вважати себе «вічно молодим», - більш ніж достатньо. Оцінювати можна по-різному. У будь-якому випадку це чотири неспішні піші прогулянки, кожна з яких дозволить цікаво провести день у Дніпрі. Цілих чотири дні, присвячених упізнанню міста з дещо незвичного боку...
  
м1547923кп край ; 726:272-523.4](477.63-25)(09)
Старостін, В. С. Історія костьолу м. Катеринослав [Текст] / В. Старостін, В. Клейст. - Харків : Харків. приват. музей міської садиби.-2012.- 72c.
Книга присвячена історії костьолу сучасного м. Дніпро. Автори ввели в науковий світ доволі велику кількість документів із Російського Державного історичного архіву (м. Санкт- Петербург), доповнили тексти значною кількістю ілюстрацій. Фактичний матеріал величезний по об'єму, скрупульозність дослідження досягає найвищої планки, на жаль відсутня лірика. Для всіх хто цікавиться історією та архітектурою України.
  
ф1567812кп мп ; 929.7(477.63)"18/19"
Чабан, Н. П. Усадьбы и судьбы. Дворянские гнезда Приднепровья [Текст] / Н. П. Чабан, О. Н. Мороз. - Днепр : Лира.-2019.- 368c.
Ця книга є першою спробою розповісти про дворянські гнізда Катеринославщини та їхніх господарів – представників відомих на Придніпров’ї родів Воронцових-Дашкових, Ностіців, Синельникових, Мізків, Алексєєвих, Урусових, Струкових, Кащенків та інших. Подано маловідомі сторінки минулого краю, історія створення, розквіту і занепаду панських садиб. Автор написав 15 нарисів про історичні об'єкти Дніпропетровщини. Серед них: заміська резиденція Хрінникова у Магдалинівському районі, земський маєток Романово, притулок Василя Кащенка та маєток Миклашевського в Синельниковському районі. Нариси доповнив 320 ілюстраціями.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека