Архiв надходжень

Переглянути новi надходження


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
  
1533870кп бф ; 67.711(4УКР)-91я7
Настільна книга судді при розгляді кримінальних справ. Складання процесуальних документів за кримінально-процесуальним кодексом України [Текст] : практ. посібник / упоряд. Д. В. Лівшиц. - К. : Центр учбової літератури.-2013.- 364c.
Запропоноване видання не претендує на абсолютну повноту процесуальних документів, що можуть бути прийняті судом при розгляді кримінальної справи. У посібнику наведені зразки процесуальних документів, що найчастіше зустрічаються у практиці кримінального провадження. Для зручності вони викладені за стадіями цивільного процесу, розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, документів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних і цивільних справ, постанов Пленуму Верховного Суду України, судової практики, що склалась на цей момент.
  
1533877кп бф ; 67.404.4(4УКР)я7
Спори про спадщину [Текст] : практичний посібник / упоряд. Д. М. Лівшиц. - К. : Центр учбової літератури.-2013.- 288c.
У книзі проаналізовано застосування положень законодавства про спадкове право та спори: загальні правила спадкування за заповітом і за законом, порядок придбання спадщини; спадкування за відсутності будь-яких документів, необхідних для прийняття спадщини, шляхом встановлення в судовому порядку місця відкриття спадщини, факту родинних відносин (батьківства), факту прийняття спадщини. Також у книзі розглядаються питання про прийняття спадщини після закінчення встановленого терміну як шляхом відновлення даного терміну в судовому порядку, так і в позасудовому порядку, питання про усунення негідних спадкоємців від спадкування, про визнання права на обов'язкову частку у спадщині або про зменшення обов'язкової частки спадкоємця, про виділ частки чоловіка в спадковому майні, розділ спадщини та ін.
  
1533878кп чз ; 67.06(4УКР)я7
Якщо до вас прийшли з перевіркою [Текст] : практ. посібник / упоряд. Д. В. Лівшиц. - К. : Центр учбової літератури.-2014.- 432c.
Посібник містить закони, законодавство та нормативні акти. До книги увійшли всі потрібні закони і постанови. Зокрема Закони України "Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності", "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та інші. Та Постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження критеріїв, якими оцінюють ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки" та інші. Надані необхідні коментарі та пояснення. Даються корисні поради щодо підготовки до перевірки.
  
1533876кп чз ; 67.405.112.3я7
Службові відрядження [Текст] : практ. посібник / упоряд. Д. М. Лівшиц. - К. : Центр учбової літератури.-2013.- 276c.
Для ефективного функціонування підприємств роботодавці періодично відряджають своїх працівників у поїздки до інших населених пунктів країни, а подекуди ― і за кордон, для ведення переговорів, укладання угод, придбання товарів тощо. Зрозуміло, що при цьому кожне відрядження має бути належним чином оформлене, щоб підприємство мало підстави провести відповідні компенсації. Отож, як це зробити, враховуючи вимоги чинного законодавства, зокрема, скласти наказ про відрядження, кошторис витрат та звіт про використання коштів, ми наразі і з’ясуємо.
  
1533798кп чз ; 65.324.1-21я73
Горьовий, В. П. Менеджмент фермерських господарств [Текст] / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; Уманський нац. ун-т садівництва. - К. : Центр учбової літератури.-2014.- 336c.
У фермерських господарствах сучасна система менеджменту впроваджується повільними темпами або ігнорується зовсім. Ефективно працювати заважає невміння керівників аграрних підприємств, фермерських господарств мислити по-новому. Для розв’язання цієї проблеми необхідне якісне навчальне забезпечення, прикладом якого може бути даний підручник. Головна мета цієї роботи – підготовка професіоналів-менеджерів для дрібного і середнього підприємництва, фермерських господарств, обслуговуючих кооперативів.
  
1533879кп чз ; 65.290.4я73
Лінніченко, А. Н. Збір та аналіз інформації. Стислий огляд методів, що використовуються у бізнес-розвідці та промисловому шпигунстві [Текст] : навч. посібник / А. Н. Лінніченко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан.-2012.- 400c.
Поданий навчальний посібник відповідає навчальним програмам, національним стандартам і призначений для викладання дисциплін напряму «Безпека підприємницької діяльності». У книзі доступно викладені основи розвідувальної діяльності на базі синтезованого матеріалу, без розкриття конкретних механізмів застосування оперативних (оперативно-розшукових, агентурно-оперативних) заходів, котрі регламентовані закритими нормативними актами державних спецслужб. Матеріал, що наведений, цілком достатній, щоб отримати необхідні знання про сутність, форми та методи розвідувальної діяльності.
  
1533913кп чз ; 67.71я73
Молдован, В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН [Текст] : навч. посібник / В. В. Молдован, А. В. Молдован. - К. : Центр учбової літератури.-2013.- 364c.
Посібник містить програму курсу, ігрові заняття, рекомендовану літературу, висвітлюються питання загальної та особливої частини курсу судоустрою. Розрахований на студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, викладачів і практичних працівників, які хочуть вдосконалити свої знання.
  
ф1532791кп бф ; 63.3(4УКР)46-8
Історія України в особах: Козаччина [Текст] ]/ авт. кол. : В. М. Горобець, О. І. Гуржій, В. М. Матях та ін. - К. : Україна.-2013.- 302c.
Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини ХУІІ-ХУШ ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур Нариси розташовано в хронологічному порядку.
  
ф1532798кп хр ; 85.113(4УКР)
Вечерський, В. В. Українська дерев'яна архітектура [Текст] / В. Вечерський. - К. : Балтія-Друк.-2013.- 119c.
Видання знайомить читачів із шедеврами української дерев'яної архітектури. Дерево було найпоширенішим матеріалом, з якого предки сучасних українців не тільки зводили різноманітні будівлі, а й виготовляли все необхідне для життя. У них було особливе, дуже шанобливе ставлення до дерева як до матеріалу живого й одухотвореного, прихильного до людини. Зразки народного житлового будівництва, традиційні українські млини, сакральні пам'ятки, представлені на сторінках альбому, збудовані за допомогою найпростіших інструментів. Саме тому вони створюють враження рукотворної, майже скульптурної роботи й ніби бережуть тепло рук давніх майстрів.
  
ф1532785кп хр ; 68.516.121(4УКР)г
Коваль, М. В. Невідома Україна: історія фортифікації XX ст. Міфи та реалії [Текст] / М. Коваль. - К. : Фенікс.-2015.- 367c.
Україна — унікальна не тільки своїм геополітичним розташуванням держава. Її терени багаторазово ставали ареною кровопролитних бойовищ. Вона є своєрідним музеєм історії фортифікації. У жодній іншій країні світу не зібрано на такій незначній за площею території такої величезної кількості різнорідних за формою та будовою фортифікаційних об'єктів, за якими можливо прослідкувати розвиток фортифікаційних форм. Тисячі цих німих свідків минулих часів розкидано по Україні. Багато довготривалих вогневих споруд стали своєрідними «безіменними мавзолеями безіменних солдатів». Вони зберігають пам'ять про героїзм, доблесть, життя і боротьбу народу з іноземними завойовниками. Мета цієї книги — розкрити міфи і реалії укріплених районів, побудованих на теренах України у 30-40-х роках XX століття та у ході Великої Вітчизняної війни.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека