Архiв надходжень

Переглянути новi надходження


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
  
м1551427кп хр ; 324-057.341(73)
Победа невозможного над неприемлемым [Текст] / Д. Джангиров, А. Видишенко, А. Демартино [и др.]; ред. Д. Г. Джангиров. - К. : Саммит-Книга.-2017.- 184c.
Збірку присвячено різним аспектам президентських виборів в США 2016 року - від «червоно-синьої» електоральної географії Сполучених Штатів до надточних налаштувань систем Big Data в штабах претендентів, від публічних іміджів конкурентів і битви компроматів до спроб інших країн вплинути на перебіг передвиборчої боротьби.
  
1551300кп хр ; 070"20"
Антонов-Овсеенко, А. А. Журналистика ХХІ. Новые СМИ и свобода слова [Текст] / А. Антонов-Овсеенко. - Харьков : Фолио.-2017.- 267c.
XXI століття ознаменувалося поширенням нового виду ЗМІ - онлайн-медіа, що дало привід заговорити про вмирання їх «традиційних» видів. Але розвиток мультимедійності, процес конвергенції забезпечили успіх використання старими ЗМІ принципово нових технологій. Чи не змінилося головне: для створення професійних ЗМІ як і раніше потрібні професійні навички і вміння. Ще одна неодмінна умова полягає в дотриманні норм професійної журналістської етики - як і загальнолюдських норм моралі. Крім того, не слід плутати професійну журналістику з військово-політичною пропагандою, яскраві зразки якої явили світу з початком XXI століття більшість ЗМІ в Росії і подібних їй країнах розвиненої автократії. Там одночасно з розвитком ЗМІ відточує свою згубну майстерність і цензура; її нові, витончені види і форми також детально описані в книзі.
  
м1551488кп хр ; 94(477)"19"
В’ятрович, В. М. (Не)історичні миті [Текст] : нариси про минулі сто років / В. М. В’ятрович. - Харків : Клуб сімейного дозвілля.-2017.- 176c.
Розуміти минуле, щоб впевнено дивитись у майбутнє! Це розповіді не про знайомі з підручників події минулого. Тут ідеться про ті, які можна назвати митями фокусування історії, коли в одній хвилині відбивається життя всього покоління.(Не)історичні миті, які лягли в основу цієї книжки, вихоплено з останнього століття української історії: потяг, що везе київських студентів під станцію Крути; хлопчик в українському селі, який вмирає від голоду 1933-го; радянський концтабір, де гине поет, але лишаються жити його вірші…
  
1550001кп хр ; 94(47+57)
Саттер, Д. Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу [Текст] = Age of delirium / Д. Саттер ; пер. з англ. Н. Комарової ; [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. - К. : Дух і літера.-2017.- 527c.
Радянський Союз став першою в історії державою, в якій офіційна ідеологія пронизувала всі сфери й рівні життя, перетворюючи громадян на безликі та взаємозамінні гвинтики колосальної системи. Американський журналіст Девід Саттер, який у 1970‒1990-ті роки працював кореспондентом в СРСР, в своїй книзі показує життя радянських людей і трагічні наслідки цього соціального експерименту.
  
1548234кп хр ; 94:336.22](470+571)(02.064)
Темушев, С. Н. Налоги и дань в Древней Руси [Текст] / С. Н. Темушев ; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ.-2015.- 279c.
Монографія присвячена одній з найскладніших тем в історії Стародавньої Русі домонгольського періоду - функціонуванню податково-данинної системи, яку слід віднести до числа обов'язкових елементів державності. Значну увагу приділено проблемі шляхів і чинників виникнення державного фіску, змістом виплат, визначення посадових осіб, які здійснювали збір податків-данини. Поряд з державним фіском звернуто увагу на зберігалася данинної залежності периферійних «племен» Русі.
  
ф1551384кп хр ; 327(477)(09)
Хандогій, В. Д. Дипломатичні сюжети: Невигадані історії кар'єрного дипломата [Текст] / В. Хандогій. - К. : Саміт-Книга.-2017.- 576c.
Книга, яку ви тримаєте в руках, — це погляд професіонала на українську дипломатію через призму свого майже 40-річного досвіду. Пройдений автором кар’єрний шлях від аташе до Надзвичайного і Повноважного Посла, одного з керівників зовнішньополітичного відомства України, залишив у пам’яті цікаві сюжети, які можуть бути актуальними й сьогодні. Робота в дипломатичних установах УРСР, СРСР, РФ, а також сучасної України дозволили накопичити унікальний досвід, яким автор щедро ділиться з читачами. Головний висновок, на який наштовхують ці невигадані історії: без знання та об’єктивного розуміння минулого неможливо побудувати достойне України майбутнє.
  
1549955кп чз ; 94(477)
Шаповал, Ю. І. Торкнутись історії [Текст] / Ю. Шаповал ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламент. вид-во.-2017.- 501c.
Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дискусій, щонайнесподіваніших відкриттів і щонаглибшого читацького зацікавлення. Юрій Шаповал – знавець її таємниць, дослідник архівів, публікатор незнаних фактів і документів, учений із міжнародним ім’ям. І водночас він – талановитий популяризатор історичних знань, автор незмінно цікавих телевізійних програм, документальних фільмів, радіопередач і газетних оповідей. Його книжка присвячена саме таким, злободенним проблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише «білих плям», а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелегко знайти переконливу і прийнятну для всіх відповідь.
  
1551293кп хр ; 57
Тайны живой природы. Загадочные животные и растения [Текст] / сост. С. Реутов. - Харьков: Клуб Семейного Досуга.-2016.- 320c.
Незважаючи на те, що нога людини вже ступила в ХХI століття — століття високих технологій та інформаційного суспільства, загадок і таємниць у нашому житті не стало менше. Ми вважаємо, що природа нашої планети повністю вивчена, але продовжуємо отримувати свідоцтва присутності тварин і рослин невідомих видів. Усі ці питання давно вже могли бути забуті, якби не виняткові та незрозумілі випадки, які відбуваються в різних куточках планети і розбурхують розум не лише обивателів, а й науковців.
  
1533460кп хр ; 26.323.91
Адаев, А. Воскресение Атлантиды [Текст] / А. Адаев. - Николаев : Илион.-2007.- 380c.
Автор вперше подає доісторичну цивілізацію не як конгломерат культур окремих народів і народностей, а як єдину загальнопланетарну систему цивілізації, що передбачає системне дослідження всіх головних елементів, що характеризують людство: інтелект, мова, письмо, наукові знання і технологію. Системний підхід дозволяє розрахувати координати Атлантиди та ідентифікувати її за всіма ознаками творів Платона, міфологічної інформації і в повній відповідності з сучасними науковими даними.
  
1533901кп хр ; 28.021
Баландин, Р. К. Загадки теории эволюции. В чем ошибался Дарвин [Текст] / Р. К. Баландин. - М. : Вече.-2014.- 320c.
Ідея розвитку - одна значних таємниць буття - залишається надзвичайно важливою для пізнання земного життя і сенсу нашого існування. На жаль, еволюційна теорія Дарвіна, заснована на принципі природного відбору, сьогодні не може пояснити появи розумних істот. У пошуках братів по розуму астрофізики прослуховують і переглядають космічні далі. Настав час осмислювати складні природні процеси, намагаючись осягнути їх зміст. Книга в полемічному ключі розглядає сучасні наукові та філософські аспекти еволюційної теорії.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека