Архiв надходжень

Переглянути новi надходження


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
  
м1537039кп иск ; 85.374.3(4ВЕЛ)6-8
Ландер, С. Одри Хепберн в фотографиях и цитатах [Текст] / С. Ландер, Р. Ланичи. - М. : Эксмо.-2013.- 540c.
З допомогою рідкісних фотографій і цікавих цитат цей альбом розповідає про творчий шлях дивовижної актриси, справжньої леді, неповторної Одри Хепберн. Ви побачите улюблену актрису очима її друзів, партнерів по фільмах, режисерів, з якими вона працювала, - всіх тих, хто так любив її і захоплювався її талантом. На цих сторінках ви почуєте тисячу освідчень Одрі від найвідоміших чоловіків Голлівуду, в числі яких Грегорі Пек, Фред Астер, Хамфрі Богарт, Генрі Фонда, Пітер О'тул, Шон Коннері, Кері Грант. Тут ви побачите Одрі в найвідоміших її ролях: принцеса Енн, Сабріна Фейрчайлд, Еліза Дуліттл, Холлі Голайтлі, а також відкриєте цю актрису в зовсім інших амплуа.
  
1537019кп иск ; 85.364.1(7СПО)6-8
Шеремин, Л. Майкл Джексон. Мистика жизни и тайна смерти [Текст] / Л. Шеремин, А. Вернер, Е. Ищенко. - М. : Эксмо.-2010.- 411c.
Майкл Джексон пішов по-королівськи. За заявою Sony Music, "смерть Джексона - найбільша втрата з часів Преслі". Причини смерті співака викликають безліч домислів і припущень: його "зацькували ЗМІ", він "жертва медіатоталізатора", "експериментальний кролик західної цивілізації", або його перевтомила підготовка до масштабного туру, нарешті, що Майкла Джексона вбили і навіть що він покінчив з собою. У цій книзі ви знайдете відповіді на безліч запитань про життя відомого співака, крім того, наблизитеся до розгадки таємниці його смерті!
  
1541349кп мп ; 67.51г.я9
Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства [Текст] : монографія / Т. В. Корнякова [та ін.]. - Дн-ськ : Ліра.-2015.- 152c.
Злочинність існувала та змінювалась протягом століть у кожній державі. Як правило, злочинність була пов’язана і з процесом соціально-економічного розвитку окремих держав і народів, які там проживали. Стан злочинності змінювався протягом часів та залежав від змісту, тенденцій, причин та умов самої злочинності. Постійно змінювалось і коло діянь, які у той час чи інший період різні держави вважали злочинними. З’являлись нові (суспільно небезпечні) види злочинності, які були притаманні певному історичному періоду. Таким чином, злочинність має корінне історичне походження. Це наукове напрацювання вперше здійснено професорсько-викладацьким складом юридичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та містить правовий аналіз виникнення та розвитку злочинності в історії людства.
  
ф1541401 хр ; 63.3(4УКР-4ДНІ)5-37
Безносова, О. Екатеринославская губерния: Terra іncognita евангельского движения в Российской империи (середина XVII в.-1917 г.) [Текст] / О. Безносова ; Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара. - Steinhagen : Samenkorn.-2014.- 543c.
У книзі розглянута історія розвитку соціального і церковного життя Катеринославщини (сучасні Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Луганська області) в контексті загальних тенденцій еволюції (конфесіоналізації) християнства як світової релігії. Особлива увага приділена причинам виникнення подібних реформаційних рухів серед гетерогенного за етнічним і конфесійним походженням населення регіону в другій половині XVIII та другій половині XIX ст., яскравим і самобутнім рисам їх еволюції. Зазначено, що поява нових релігійних конфесій також стимулювало процеси самореформування традиційних церков регіону.
  
1545174кп мп ; 63.3(4УКР)5-282.2
Портнова, Т.В. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини ХІХ століття [Текст] / Т. В. Портнова. - Дн-ськ : Ліра.-2016.- 240c.
У книзі проаналізовано набір ідей та уявлень про селянство, які домінували у колективній думці представників українського руху у Російській імперії другої половини ХІХ століття. Дослідження присвячене двом основним питанням: як і чому у ХІХ столітті селянин перетворився в уяві української інтелігенції на соціальний символ виняткової важливості та які характеристики діячі українського руху приписували селянству і з яких міркувань. У роботі показано вплив національної ідеології на формування позитивного образу селянина.
  
1541463кп хр ; 63.48(4УКР)-42
Роздобудько, М. В. Що розповідають та приховують археологічні пам'ятки [Текст] / М. В. Роздобудько. - К. : Академперіодика.-2015.- 303c.
У книзі розповідається про різночасові археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я, які містять нерозшифровану й дотепер інформацію з далекого минулого. Питання, що постають під час дослідження цих пам’яток та археологічних культур, до яких вони належать, не менш цікаві й захоплюючі, аніж таємниці загадкових культур далеких екзотичних країн. Відповіді на ці та багато інших питань можуть суттєво змінити деякі усталені погляди на нашу прадавню історію. Справжня історія набагато цікавіша найпатріотичніших вигадок, котрих тепер не бракує.
  
1541045кп хр ; 63.3(4УКР)62-284.3я9
Розовик, О. Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) [Текст] : монографія / О. Д. Розовик. - Вінниця : Нілан-ЛТД.-2014.- 454c.
У монографії на широкій джерельній базі, у тому числі на маловивчених архівних документах, розкрито розробку радянськими органами влади УСРР законодавства щодо зрівняння політичних, соціальних, культурно-освітніх прав жінок з чоловіками. Показано діяльність державних органів влади та громадських організацій, спрямовану на залучення жінок до вирішення соціально-економічних завдань та участі їх в культурно-освітніх перетвореннях, які проходили в республіці у 1920-х рр.
  
ф1541456кп хр ; 63.3(4УКР)46
Саричев, В. Три століття козацького флоту [Текст] / В. Саричев ; Нац. заповідник "Хортиця", Благод. фонд "Хортиця". - Запоріжжя : Кераміст.-2015.- 136c.
Історію Запорозького козацтва неможливо відокремити від морських походів та битв, через що вона одночасно є історією Запорозького козацького флоту. За його допомогою з кінця ХV до кінця ХVIII ст. у Чорноморському регіоні козацтво вирішувало історичні завдання, протистояння і взаємодії західної та східної цивілізацій та захисту українського народу від знищення. З огляду на це автор вважає штучним зведення історії легендарних козацьких суден чайок та козацьких морських походів лише до XVI – XVII ст. Доки на півдні України, на перетині напрямків експансії Речі Посполитої, Османської та Російської імперій, існувало козацтво, його флот залишався суттєвим чинником геополітичних перетворень у Північному Причорномор`ї та Приазов`ї. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією Запорозького козацтва та України.
  
ф1544790кп хр ; 63.3(4УКР)-284.6
Тунда, А. В. Репатриант [Текст] : к 90-то летию со дня рождения Малеваной Н. А. / А. В. Тунда. - Бердянск : Люкс.-2014.- 286c.
Особливий інтерес книги «Репатріант» представляють архівні документи репатріантів, які досліджував автор при написанні книги. Саме в особистих справах репатріантів зосереджений цілий пласт документів гітлерівського і сталінського режимів, а також документи періоду Незалежності України з виплат компенсацій колишнім остарбайтерам.
  
ф1541684 аб ; 63.3(4УКР)
Яневський, Д. Б. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави: продовження. 1774-1914 рр. [Текст] / Д. Б. Яневський. - Харків : Фоліо.-2015.- 285c.
У новій книжці телеведучого, журналіста, доктора історичних наук Данила Яневського розповідається про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається Україною, починаючи з середини Х ст. до об’єднання 1386 року Королівства Польського та Великого князівства Литовського (до складу якого входила сучасна Правобережна Україна), а потім — до ліквідації полкової системи Гетьманщини та утворення 1781 року Київського намісництва, яке охоплювало всю територію сучасної України від Дніпра до Збруча. У книжці автор висловлює свій власний погляд на історію України і підкреслює, що історія Русі/України — це складова історії країн Центральної та Східної Європи.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека