КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Економіка

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14
 

 

Страхова справа
Специализированный практический журнал
 
 

Призвание журнала популяризация социальнозначимых и новых видов страхования, каналов дистрибуции и защиты портфелей страховых компаний, повышение страховой культуры населения и дистанционное обучение профессионалов, освещение и ознакомление страхователей и страховщиков с новыми страховыми продуктами и альтернативными каналами продаж. Публикуются обзоры, исследования, итоги рынка страхования и перестрахования, а также ежеквартальные показатели деятельности (портфели) страховых компаний по различным видам страхования.
Издается УНИИ "Права и экономических исследований" с 2001 года.
Журнал "Страхова справа" направлен на национальный рынок и выступает медиа-партнёром встреч страховщиков и перестраховщиков, банкиров, риелтеров, инвестфондов, турфирм и присутствует на всех значимых специализированных конференциях, форумах и выставках.
Аудитория: страховые компании, ИТ-интеграторы, промышленные, КУА, инвестиционные и консалтинговые компании.
Выходит на украинском языке.
Издается ежеквартально.
Отдел периодики получает это издание с 2002 года.
Вашему вниманию предлагаем первую страницу статьи Т. Кривошлик « Сучасний стан страхування майна громадян в Україні».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Економіка і прогнозування
Науковий журнал
 
 

На сторінках журналу друкуються матеріали щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових перетворень та функціонування нової економічної моделі, подаються огляди кон’юнктури ринків, висвітлюються актуальні питання поєднання економіки та політики, творчі дискусії з проблем суспільних трансформацій, події наукового життя тощо. Журнал розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників державних структур, банків, підприємств, організацій та установ.
Засновник журналу – Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України".
Видається з вересня 2000 року.
Виходить 4 рази на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2002 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Федяй Н.О. «Правове поле стратегічного управління регіональним розвитком України».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Конкуренція.Вісник Антимонопольного комітету України
Науковий журнал
 
 

Проблематика: висвітлення питань конкурентної політики в Україні та практики застосування законодавства про захист економічної конкуренції.
Галузь науки: економічні, юридичні науки.
Періодичність: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами та паралельними випусками).
Рік заснування: 2002.
Засновники: Антимонопольний комітет України; Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Київський національний торговельно-економічний університет; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України; Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; Міжнародна громадська організація «Міжнародний Економічний Комітет»

Отдел периодики получает этот журнал с 2002 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Ищенко Елены «Оценка устойчивости предприятий как основа повышения их конкурентоспособности».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Землевпорядний вісник
Науково-виробничий журнал
 
 

«Землевпорядний вісник» — єдине державне спеціалізоване видання у сфері земельних відносин, на сторінках якого висвітлюється життя галузі, кращий вітчизняний і зарубіжний досвід, порушуються земельні проблеми, подаються різні точки зору, думки з актуальних питань земельної реформи і фахової освіти, публікуються наукові дослідження вчених, ведуться відкриті семінари з актуальних питань земельного законодавства, надаються роз’яснення, коментарі, аналізуються помилки, друкуються нові офіційні документи.
Це надійне і невичерпне джерело інформації передусім для тих, хто працює у сфері земельних відносин, в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, викладає чи навчається у профільних навчальних закладах, а також тих, хто є власником землі або землекористувачем, чия робота пов’язана з оформленням прав на земельні ділянки.
Засновник — Державне агентство земельних ресурсів України.
Виходить з грудня 1997 року.
Мова видання — українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті К. Рєпіна «Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж».Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м.. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Безпека Придніпров’я
Суспільно-політичне видання
 
 


Розглядається стан соціально-економічної, екологічної безпеки Придніпровського регіону. Досліждується необхідність постійного моніторингу з метою прогнозування появи та розвитку кризових явищ.
Виходить раз на два місяці.
Мова публікацій російська та українська.
Заснований в 2008 році.
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гончарова Е. «Сили цивільного захисту Дніпропетровщини готові до весняного водопілля».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник академії митної служби України. Серія: Економіка
Наукове видання
 
 

Рік заснування: 1999.
Галузь науки: економічні науки.
Періодичність: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Засновник: Академія митної служби України.
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Чириченко В. «Розвиток міжнародної торгівлі: визначення сучасної проблематики для України»
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Демографія та соціальна економіка
Науково-економічний та суспільно-політичного журнал.
 
 

Публікуються дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії і практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці. Виходить журнал двічі на рік українською мовою.
Видається з 2004 року.
Засновник: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України.
Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: Е.М.Лібанова «Чорнобильська катастрофа: 25 років потому».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Маркетинг в Україні
Науковий аналітичний журнал
 
 

У 1990-х роках, у міру впровадження ринкових перетворень, в Україні почався процес формування фахового маркетингового середовища. Молодий клас підприємців потребував науково обґрунтованого консалтингу, сучасних методик та методів ведення бізнесу. Навчальні заклади почали викладати маркетинг, спираючись переважно на досягнення закордонних дослідників. Необхідно було створити платформу для обміну думками та напрацюваннями у сфері маркетингу між вітчизняними маркетологами, а також налагодити наукову співпрацю із закордонними колегами. Тому рішення випускати науковий журнал із маркетингу було слушним і своєчасним.

Починаючи з 1998 року журнал “Маркетинг в Україні” став засобом формування фахової спільноти маркетологів. Основне завдання журналу– сприяння співпраці науки з бізнесом.
Виходить на українській мові.
Видання Української Асоціації Маркетингу, Київського Національного економічного університету.
Виходить1 раз на 2 місяці.
Відділ періодики отримує це видання з 2001 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Сокол М. та Ханенко Г. «Українська класифікація легкових автомобілів» .
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ. 
 

Банковские технологии
Научно-техническое издание
 
 

Журнал об эффективном внедрении и использовании информационных технологий в финансовых институтах. Издание рассматривает рынок ИТ через призму банковского бизнеса и рассказывает обо всех аспектах банковской автоматизации. Это журнал для тех , кто принимает решения.
Журнал для специалистов банков по стратегическим направлениям развития информатизации в финансовой сфере. Вопросы технического оснащения банков и финансовых организаций. Оригинальные и переводные материалы по проблемам автоматизации банков, электронным средствам автоматизации платежей, пластиковым карточкам, безопасности банковской деятельности, системам межбанковских расчетов SWIFT, программам для фондовых рынков.
Журнал рекомендован Министерством образования России в качестве пособия для студентов экономических специальностей.
Издается с 1994 года.
Выходит один раз в месяц.
Отдел периодики получал этот журнал с 1997 по 2009 годы. С 2010 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Никитина С. «Интернет-банкинг – удобство в ущерб безопасности».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Банковская практика за рубежом 
 

Издание специализируется на освещении новейших тенденций, актуальных проблем, интересных решений, инновационных идей в мировом финансовом секторе.
Журнал основан в 1998 году.
Учредитель и издатель: Агентство «Стандарт»
Периодичность 12 раз в год.
Отдел периодики получал этот журнал с 1999 по 2009 годы.
С 2010 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Отроценко В. «В поддержание евро: новые проекти международных валютних союзов».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека