КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Економіка

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13
 

 

Вісник академії митної служби України. Серія: Економіка
Наукове видання
 
 

Рік заснування: 1999.
Галузь науки: економічні науки.
Періодичність: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Засновник: Академія митної служби України.
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Чириченко В. «Розвиток міжнародної торгівлі: визначення сучасної проблематики для України»
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Демографія та соціальна економіка
Науково-економічний та суспільно-політичного журнал.
 
 

Публікуються дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії і практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці. Виходить журнал двічі на рік українською мовою.
Видається з 2004 року.
Засновник: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України.
Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: Е.М.Лібанова «Чорнобильська катастрофа: 25 років потому».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Маркетинг в Україні
Науковий аналітичний журнал
 
 

У 1990-х роках, у міру впровадження ринкових перетворень, в Україні почався процес формування фахового маркетингового середовища. Молодий клас підприємців потребував науково обґрунтованого консалтингу, сучасних методик та методів ведення бізнесу. Навчальні заклади почали викладати маркетинг, спираючись переважно на досягнення закордонних дослідників. Необхідно було створити платформу для обміну думками та напрацюваннями у сфері маркетингу між вітчизняними маркетологами, а також налагодити наукову співпрацю із закордонними колегами. Тому рішення випускати науковий журнал із маркетингу було слушним і своєчасним.

Починаючи з 1998 року журнал “Маркетинг в Україні” став засобом формування фахової спільноти маркетологів. Основне завдання журналу– сприяння співпраці науки з бізнесом.
Виходить на українській мові.
Видання Української Асоціації Маркетингу, Київського Національного економічного університету.
Виходить1 раз на 2 місяці.
Відділ періодики отримує це видання з 2001 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Сокол М. та Ханенко Г. «Українська класифікація легкових автомобілів» .
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ. 
 

Банковские технологии
Научно-техническое издание
 
 

Журнал об эффективном внедрении и использовании информационных технологий в финансовых институтах. Издание рассматривает рынок ИТ через призму банковского бизнеса и рассказывает обо всех аспектах банковской автоматизации. Это журнал для тех , кто принимает решения.
Журнал для специалистов банков по стратегическим направлениям развития информатизации в финансовой сфере. Вопросы технического оснащения банков и финансовых организаций. Оригинальные и переводные материалы по проблемам автоматизации банков, электронным средствам автоматизации платежей, пластиковым карточкам, безопасности банковской деятельности, системам межбанковских расчетов SWIFT, программам для фондовых рынков.
Журнал рекомендован Министерством образования России в качестве пособия для студентов экономических специальностей.
Издается с 1994 года.
Выходит один раз в месяц.
Отдел периодики получал этот журнал с 1997 по 2009 годы. С 2010 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Никитина С. «Интернет-банкинг – удобство в ущерб безопасности».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Банковская практика за рубежом 
 

Издание специализируется на освещении новейших тенденций, актуальных проблем, интересных решений, инновационных идей в мировом финансовом секторе.
Журнал основан в 1998 году.
Учредитель и издатель: Агентство «Стандарт»
Периодичность 12 раз в год.
Отдел периодики получал этот журнал с 1999 по 2009 годы.
С 2010 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Отроценко В. «В поддержание евро: новые проекти международных валютних союзов».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Банківська справа
Науково-практичне видання
 
 

________________________________________
БАНКІВСЬКА СПРАВА
Науково-практичний журнал.
Журнал про банки України. Економіка, фінанси, наукові дослідження, практичні поради. Видання розраховано на працівників банківських установ, державних службовців, економістів, науковців, викладачів вузів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.
Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Видавець: Видавництво «Знання».
Періодичність видання 1 раз на 2 місяці.
Видається з 1995 року.
Мова видання — українська..
Журнал має такі рубрики:
• “Проблеми макроекономіки”;
• “Теорія і практика”;
• “Аналізують фахівці Національного банку України”;
• “Аналізують науковці”;
• “Слово практикам”;
• “Пошуки молодих науковців”;
• “Світовий досвід”;
• “Підприємництво і культура”;
• “Конференції, семінари, наради”;
• “Наші рецензії”;
• “Запрошуємо до дискусії”;
• та інші.
Відділ періодики отримує це видання з 1995 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Юрія Колобова «Диференціація внесків до фонду гарантування вкладів фізичних осіб: світовий досвід та завдання для України».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Антикризисный менеджмент
Научно-практическое издание
 
 

Комплексный взгляд на проблемы современной компании с точки зрения антикризисного управления. Аналитика. Рекомендации. Теория и практика антикризисного менеджмента. Антикризисный управляющий: роль, функции, психологическая и юридическая подготовка, полномочия. Управление персоналом в кризисных ситуациях, превентивные методы и технологии по их преодолению. Антикризисный маркетинг менеджмент и PR. Процедура банкротства, санации, продажи, реструктуризации предприятия. Схемы взаимоотношений с госструктурами, в т. ч. налоговыми органами.
Выходит 12 раз в год.
Учреждено в 2003 году.
Учредитель и издатель : Компания «МЕНЕДЖМЕНТ-ХХI ».
Выходит на русском языке.
Отдел периодики получал этот журнал с 2003 по 2010 годы. С 2011 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи В.Савчука «Управление предприятием: что делать если случился кризис».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Азия и Африка сегодня
научный и общественно-политический журнал
 
 

Азия и Африка сегодня
научный и общественно-политический журнал
Издание посвящено текущим проблемам стран Азии и Африки. Публикует научные статьи, корреспонденции, интервью и другие материалы о международных отношениях, политических, экономических и социальных процессах, происходящих в этих государствах. В числе авторов - ведущие ученые-востоковеды и африканисты России, отечественные и зарубежные политические и общественные деятели, а также писатели, работники культуры, видные журналисты-международники. На его страницах рассказывается о важнейших событиях научной жизни - международных конференциях ученых-востоковедов, а также о симпозиумах, научных обменах, экспедициях и т.д. Публикуются обзоры литературы, рецензии на книги, выставки, кинофильмы, письма читателей.
Учредители: Российская академия наук, Институт востоковедения, Институт Африки РАН.
Выходит с июля 1957 г.
Журнал издается под руководством Отделения историко-филологических наук РАН.
Периодичность - 1 раз в месяц.
Издается на русском языке.

Отдел периодики получал этот журнал с 1961. Отдел периодики с 2009 года не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Оришева А.Б, «Нацисты в Иране».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Бухгалтерський облік і аудит
Науково-практичний журнал
 
 

Проблематика: висвітлюються питання бухгалтерського обліку, аудиту та податків.
Рік заснування: 1993.
Галузь знань: економічні науки.
Періодичність: 12 р. на рік.
Мова видання: українська, російська.
Засновник ТОВ «Екаунтінг»
Видається на допомогу бухгалтера і аудиторам, науковцям і студентам, друкуються статті з підвищеними вимогами до їх наукових і практичних рівнів, консультації, практичні рекомендації, критика, бібліографія, хроніка офіційних подій. Систематично публікуються нові нормативні документи з бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту та коментарі до них провідних вчених України.
Журнал має наступні рубрики:
- Міжнародні стандарти фінансової звітності,
- Облік: теорія і практика,
- Зарубіжний досвід,
- Аудит, ревізія, контроль.

Відділ періодики ДОУНБ. Відділ періодики отримує це видання з 1994 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Голова С. «МСФЗ в Україні: шляхом проб і помилок».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Страницы журнала :   1 

 
 

Академічний огляд: економіка та підприємництво.
Науковий журнал.
 
 

Фахове видання , в якому висвітлюються результати новітніх досліджень проблем і сутності процесів, що відбуваються в економіці у зв’язку із сучасними тенденціями розвитку суспільства, а також досягнень у галузі економічної науки та підприємництві у сучасному аспекті економічного і політичного устрою України.
Журнал видається для економістів, вчених, аспірантів та всіх, хто цікавиться актуальними напрямами розвитку економіки.
Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами.
Засновники- Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля та Національний гірничий університет.
Видається з листопада 1994 року. Виходить 2 рази на рік.
Відділ періодики отримує видання з
Представляєм початок статті О.В. Нусінова «Оцінка фінансової безпеки підприємств з урахуванням інтересів власників». Дочитати статтю Ви зможете за адресою:

м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека