КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Економіка

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13
 

 

Екологічний вісник
Науково-популярний екологічний журнал
 
 

Тематичну спрямованість журналу визначають актуальні проблеми пошуків вітчизняних учених у галузі екології, ботаніки, біології, екологічного права та екологічного виховання.
На його сторінках ви не тільки знайдете інформацію про сучасні досягнення науки, а й зможете дізнатись про найгостріші екологічні проблеми, вплив довкілля на здоров’я людини, розвиток екотуризму. Окремий розділ журналу пропонує найновіші розробки для освітян. Журнал пропонує вашій увазі інтерв’ю з відомими політичними діячами, науковцями, правознавцями з конкретних екологічних проблем.
Редколегія журналу вважає своїм головним завданням забезпечення широких громадських і наукових кіл достовірною екологічною інформацією. Разом з тим журнал допоможе науковцям оперативно обмінюватися ноу-хау в екологічній сфері, сприяти виробленню єдиної науково обґрунтованої програми вдосконалення екологічного клімату держави. Журнал також сприятиме посиленню ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень на теренах України, наданню всебічної інформаційної підтримки молодим ученим шляхом оперативної публікації їхніх науково-дослідних робіт.
Тим, кому небайдуже сьогодення і майбутнє нашого довкілля.
Засновником журналу є Всеукраїнська екологічна ліга.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2003 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Главбух
Профессиональное издание
 
 


В каждом номере журнала «Главбух»:
• все изменения в учёте и налогообложении
• тесты для самопроверки
• подробные рекомендации на все случаи жизни
• схемы действий
• проверенные советы от чиновников и экспертов
• примеры расчетов
• готовые решения для неоднозначных ситуациях
• мастер-классы для главбуха
• образцы заполнения документов
• наглядные справочники
• и многое другое
Выходит с 1997 года.
Периодичность – еженедельно.
Учредитель и издатель ООО «Международный центр финансово-экономического развития Украины».
Отдел периодики получает этот журнал с 2000 года.
Вашему вниманию предлагается содержание и начало статьи Дудник А. «Украдена година, або оплачуємо роботу при переході на літній час».
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72
Учредитель и издатель ООО "Международный центр финансово-
Страницы журнала :   1 

 
 

Консультант кадровика
Практичне видання
 
 

Практична газета для всіх, хто веде кадрову роботу! Допомагає вирішити ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ з повсякденної роботи кадровика.
У кожному номері:
• Роз'яснення найскладніших проблем, пов'язаних із застосуванням трудового законодавства
• Інструкції з грамотного оформлення прийняття, переведення, звільнення персоналу
• Рекомендації з кадрового діловодства та порядок виправлення типових помилок
• Розгляд реальних ситуацій з варіантами правових і «нестандартних» методів їх вирішення
На сторінках газети – відповіді на ваші запитання в найкоротші строки, коментарі фахівців, приклади оформлення різноманітних кадрових документів.
Також ви знайдете всі новели трудового законодавства, практичні поради щодо відносин з контролюючими органами, рекомендації спеціалістів стосовно управління персоналом і безліч інших корисних відомостей.
Періодичність: 2 номера в місяць.
Відділ періодики отримує це видання з 2015 року.
До Вашої уваги пропонується зміст та перша сторінка статті Татарінова І. «Прийняття на роботу іноземців та осіб без громадянства».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Дебет. Кредит
Бухгалтерская газета
 
 

Современная бухгалтерская практика в Украине: бухгалтерский, финансовый и налоговый учет, методики, консультации, советы. Бухгалтерский форум, школа бухгалтера, автоматизация бухучета. Законы, постановления, инструкции и комментарии к ним специалистов в области хозяйственного права, спецвыпуски на актуальные темы а также ответы на вопросы читателей.
Периодичность издания 1 раз в неделю.
Издатель - ООО «Редакция «Дебет-Кредит».
Выходит с 2000 года на русском и украинском языках.
Отдел периодики получает этот журнал с 2006 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Елены Водопьяновой «Налоговая скидка для физлиц» и начало статьи Юлии Егоровой « трудоустройство беженцев».
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Інвестиції: практика та досвід
Науково-практичний журнал
 
 

Розглядаються актуальні теоретико-методологічні та практичні проблеми інвестиційної діяльності і державної політики інвестування на національному й регіональному рівнях, а також питання формування умов для забезпечення ефективності інвестування та інвестиційного менеджменту в сучасних умовах ринкових перетворень та глобалізації.

Засновники: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, ТОВ "ДКС Центр".

Періодичність: 24 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Відділ періодики отримує це видання з 2003 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті І.М.Хвостіної «Механізм управління розвитком підприємства».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Часопис Київського університету права
Юридичний науково-теоретичний журнал
 
 

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, фінансового, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Часопис інформує також про події наукового життя та досвід юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.
Щоквартальник, заснований у 2001 р. Київським університетом права НАН України та Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

«Часопис Київського університету права» внесено до переліку фахових видань за спеціальністю «Юридичні науки». Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів.
Відділ періодики отримує це видання з 2002 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Андрусіва У.Б. «Правовий статус організацій мовлення»
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Актуальні проблеми економіки
Науковий журнал
 
 

Фаховий економічний журнал. Основним завданням є пошук наукових засад економічної системи, здатної на початку ХХІ століття забезпечити ефективний інститут державного управлення.
Призначений для аспірантів, викладачів ВНЗ та науковців. Журнал містить наукові статті по економічній теорії та історії економічної думки. Розгорнуті матеріали за темами:
- Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
- Економіка та управління національним господарством;
- Економіка та управління підприємством;
- Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
- Гроші, фінанси, кредит;
- Бухгалтерський облік та аудит;
- Інформаційні технології в економіці;
- Новини зарубіжної науки.
Заснований в 2000 році.
Періодичність 1 раз в місяць.
Журнал виходить змішаними мовами (українською, російською, англійською).
Засновник та видавець - Національна Академія Управління.

Бібліотека отримує видання з 2001 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті В.О. Володіної «Инновационные интересы предпринимательства как неотъемлемая составляющая постиндустриальной экономики».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Вопросы экономики
Теоретический и научно-практический экономический журнал
 
 

Аудитория: экономисты-исследователи, преподаватели и студенты вузов, руководители органов власти, отвечающие за разработку экономической политики, аналитические подразделения крупных предприятий, корпораций и банков.
На страницах журнала:
• экономическая теория;
• профессиональный анализ хода экономических преобразований в России;
• денежно-кредитная, инвестиционная и структурная политика;
• социальная сфера;
• экономика регионов;
• аналитическая и статистическая информация о состоянии различных
отраслей и секторов рынка;
• экономика предприятия, проблемы собственности, корпоративного управления, малого бизнеса;
• мировая экономика;
• экономическая история и др.
Основан в 1929 году.
Выходит 1 раз в месяц
Учредители : Институт экономики РАН.
Отдел периодики получает этот журнал с 1948 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи В Симонова «Антироссийские санкции и системный кризи мировой экономики».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Менеджмент в России и за рубежом
Научный журнал
 
 

Периодическое издание, полностью посвящённое проблемам современного менеджмента. Издаётся с 1997 года.
Журнал ориентирован на людей, изучающих менеджмент или применяющих его методы в повседневной деятельности. Авторы – состоявшиеся профессионалы управления, крупные учёные, перспективные исследователи, хладнокровные экспериментаторы. На страницах «Менеджмента в России и за рубежом» читатель найдёт свежие материалы по важным темам: теория, организация и экономика менеджмента; управление рисками и антикризисное управление; государственное и муниципальное управление; стратегический менеджмент; отраслевой менеджмент; управление международным бизнесом; управленческий консалтинг; экологический менеджмент; новые технологии менеджмента; дискуссионный клуб.
И профессиональные менеджеры, и руководители разных уровней, и специалисты по реорганизации и развитию систем управления бизнесом найдут полезные материалы в каждом номере журнала.
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» включён в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий» ВАК. Это – красноречивое свидетельство точности и методической выверенности публикуемых в журнале материалов. Опора на научную традицию в сочетании с исследовательской новизной делает чтение журнала необходимым для студентов и соискателей, преподавателей ВУЗов позволяет быть в курсе самых свежих событий и идей экономической науки. Материалы «Менеджмента в России и за рубежом» полезны и понятны для студентов экономических вузов, и для их преподавателей.
Отдел периодики получает этот журнал с 1998 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Долженко Р.А. «Многосторонняя платформа краудсорсинга как фактор успешной реализации краудсорсинговых проектов»
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Управление персоналом. Украина.
Журнал для кадровиков
 
 

Профессиональный подход к управлению человеческими ресурсами. Для специалистов, которые работают в сфере управления персоналом, а также для менеджеров среднего звена и руководителей предприятий.
Опыт лучших практиков отечественного рынка собран в разделах:
• Управление персоналом
• Обучение и развитие персонала
• Рынок труда, рекрутинг
• Практика
• Консалтинг.
Это ведущий HR-журнал Украины.
Отдел периодики получает этот журнал с 2005 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Анны Адом «Стресс-менеджмент как технология управления персоналом».

Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека