КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Економіка

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

 

Економіст
Науковий та громадсько-політичний журнал
 
 

Історія українського журналу «Економіст»
Англійський журнал «The Economist», який почав виходити в 1843 році, наштовхнув редакторів і видавців на створення подібних журналів в інших країнах. Можна з упевненістю сказати, що українці «не пасли задніх». За даними історика, дослідника розвитку економіки, львів’янина Степана Злупка, ідея створити український журнал «Економіст» обговорювалась у Львові 1897 року серед активістів кооперативного руху та за участю інших досить відомих людей. У 1898 році вийшло декілька номерів українського «Економіста», більше схожого на газету. 1904 року щомісячник «Економіст» став виходити регулярно.

Як встановив дослідник Володимир Олекса, самі видавці в першому номері визначили завдання журналу так:
- аналіз діяльності економічних товариств, поради щодо правильного ведення їхнього господарства;
- роз’яснення способів правильного здійснення різних форм економічної діяльності: фінансово-кредитної, торгівлі, промисловості, сільського господарства тощо.

А найголовніше завдання «Економіста» його редакція сформулювала так: «Пильнувати, аби маєток народний не марнувався, але розумним господарством та сполученими силами збільшився і дав нам силу добробуту».

Тому тематика журналу була дуже різноманітною: тексти та коментарі до нормативних актів, матеріали для навчання та підвищення кваліфікації, макроекономічні матеріали, огляди стану певних галузей, країн, форм господарювання.

Багато уваги приділяв «Економіст» і проблемам сільського господарства – не тільки з економічної, а й з агротехнічної точки зору. Цікавим є матеріал «Про рільничу артилерію», який свідчить, що застосування гармат проти граду – не таке вже й нововведення.

Постійно виходили добірки цін на продукцію підприємств, курси акцій, інформація про новинки економічної літератури та добірки новин, де повідомлення про події економічного життя співіснували з просто корисним та цікавим – скажімо, інформацією про перший вдалий політ літака братів Райт.

Як свідчать дослідження Сергія Береславського, видавцем журналу «Економіст» у той час був Михайло Коцюба – діяльний організатор економічного кооперативного руху та культурного життя в Галичині: чільник товариства «Українська бесіда» та Станіславської філії «Просвіти» (1895-1902), засновник кредитової спілки «Народний дім». А головним редактором журналу – Кость Паньківський, член-засновник Наукового товариства ім. Шевченка, який у 1898-1904 роках очолював «Крайовий союз кредитовий», а потім співпрацював із Михайлом Коцюбою в раді директорів «Крайового союзу ревізійного» і з 1912 по 1914 рік обіймав посаду виконавчого директора. Офіційним друкованим органом саме цієї організації і був український журнал «Економіст». Публіцистика Костя Паньківського значною мірою була спрямована на популяризацію ідей кооперації серед українців як Галичини, так і Наддніпрянщини.
Журнал виходив до Першої світової війни. Потім, у 30-х роках, були спроби відродити його у тодішній столиці України Харкові. Однак остаточне відродження друкованого видання відбулося в незалежній Україні, столиці Києві. Перші шість номерів вийшли в 1997 році.

Цей проект реалізовано завдяки зусиллям Юрія Коваленка, Юрія Федорюка (видавнича фірма «Колегіум»), Валерія Геєця, Бориса Кваснюка (Інститут економіки і прогнозування НАН України) і багатьох інших небайдужих учасників та авторів. Зараз головним редактором журналу є доктор економічних наук, професор Василь Голян. Проте це вже новітня історія українського журналу «Економіст».
Щомісячне видання.
Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Економіка розвитку
Науковий журнал
 
 

Міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки.
Проблематика статей:
- економічна теорія та історія економічної думки;
- вітове господарство і міжнародні економічні відносини;
- економіка та управління національним господарством;
- кономіка та управління підприємствами;
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
- гроші, фінанси і кредит;
- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
- статистика та економіко-математичне моделювання;
- нформаційні системи та технології в економіці;
- теорія та механізми державного управління.
Засновник: Харківський національний економічний університет.
Рік заснування: 2002.
Періодичність: щоквартально.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Вид видання: науково-виробниче з питань економіки і бізнесу.
Місія та призначення журналу: призначення журналу полягає в забезпеченні ефективної теоретико-методологічної підтримки сталого розвитку суб'єктів господарювання та розповсюдження адресованої до читача інформації. Економіка розвитку публікує статті теоретичної та практичної спрямованості, показуючи при цьому, як результати наукових досліджень можуть сприяти більш ефективному вирішенню актуальних з практичної точки зору економічних проблем.
Цілі та задачі журналу містяться у сфері оприлюднення нових, сучасних і якісних досліджень, що зводиться до публікації концептуальних і емпіричних наукових статей. Всі друковані матеріали піддаються суворій процедурі рецензування. Економіка розвитку є відкритим виданням та заохочує авторів до використання різних методів дослідження. Журнал публікує статті високої якості у багатьох суміжних економічних дисциплінах, особливо в галузі бухгалтерського обліку, економіки, фінансів і банківської справи. Оскільки опубліковані в журналі статті переважно відносяться до теорії і практики розвитку економіки, висувається вимога одночасного надання в оприлюднених матеріалах вагомого теоретичного підгрунтя та переконливої практичної реалізації виявленої автором економічної проблеми. Також журнал створює інформаційне поле для обговорення нових теорій з міждисциплінарних досліджень. Економіка розвитку сприяє налагодженню творчих зв'язків між науковими і виробничими колективами, забезпечує залучення вчених різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних економічних проблем.
Аудиторія журналу: власники бізнесу; директори, топ-менеджери та фахівці комерційних фірм; студенти, аспіратни та викладачів економічних факультетів й дисциплін, керівники державних органів влади, консультанти з менеджменту та чисті практики.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Маркетинг в Україні
Наукове видання
 
 

На сторінках видання відбуваються дискусії в сучасних тенденціях розвитку маркетингу , практики діляться своїм досвідом ефективного застосування маркетингових технологій . Тут розміщені інтерв'ю з гуру маркетингу : Філіпом Котлер , Джеком Траутом , Майклом Портером , Анатолія Павленка , Аллою Старостиної , Іриною Лилик , Сергієм Солнцевим і іншими . У журналі друкують свої статті практики та науковці . Редакційна колегія зібрала за одним столом провідних вчених - маркетологів .
У журналі знаходять своє відображення події світового та українського маркетингу , друкуються документи професійних асоціацій , зокрема ESOMAR , EFAMRO , EMC , FEDMA , CMOR .

Журнал « Маркетинг в Україні » видається з 1998 року як аналітичне наукове видання з маркетингу . Виходить української мовою
Виходить 1 раз на 2 місяці.
Відділ періодики отримує цей журнал з 2001 року .
Вашій увазі пропонується початок статей .
Ознайомитися з цим та іншими випусками Ви зможете за адресою :
м Дніпро ,
пр . Дмитра Яворницького , 18 .
Відділ періодики ДОУНБ .
Тел . ( 0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії Серія: Економічні науки
Науково-теоретичне видання
 
 

Журнал має статус «наукового фахового видання з економічних наук».
Виходить з 1999 року.
Видається 2 рази на рік.
Засновник: Міністерство освіти та науки України.
Метою журналу є забезпечення спеціалістів фінансової системи якісно інформацією з питань фінансів, економіки, трудових відносин, управління персоналом, бухгалтерського обліку та аудиту.
Відділ періодики отримує це видання з 2013 року.
До Вашої уваги пропонуються зміст та перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. Д. Яворницького , 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1   2 

 
 

Справочник экономиста
Профессиональный журнал
 
 

Журнал об экономике для экономистов, финансистов, бухгалтеров.
В каждом номере журнала – только актуальные статьи о планировании деятельности предприятия, определении себестоимости, ценообразовании и ценовой политике, бюджетировании, управлении финансами и персоналом на примерах предприятий различных отраслей. Вы узнаете о том, как провести анализ рентабельности, прибыли и финансовой устойчивости предприятия, как сократить налоговую нагрузку, оценить рынок и построить сбытовую сеть, как использовать информационные технологии в логистике и не только, найдете ответы на многие другие вопросы, возникающие в вашей повседневной деятельности.
Выходит 1 раз в месяц.
Учредитель и издатель ООО «МЕДИА – ПРО».
Журнал выходит с 2004 года.
Отдел периодики получает этот журнал с 2016 года.
Вашему вниманию предлагается начало статей та зміст журналу.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Консультант Кадровика
Практична газета
 
 

Газета для всіх, хто веде кадрову політику! Допомогає вирішити практичні питання з повсякденної роботи кадровика.
Газета виходить 2 рази в місяць.
Видається з 2011 року.
Видавець: ООО «Практичні видання».
Мова видання: українська.

Відділ періодики отримує це видання з 2015 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Кадровик України
Професійний журнал
 
 

Щомісячний професійний журнал для кадровиків, менеджерів з персоналу, юристів. Виходить із січня 2007 р. Щокварталу виходить журнал «Кадровик України. Спецвипуск», у якому зібрані найважливіші, достовірні і детальні матеріали на одну тему.
Автори видань — фахівці Міністерства соціальної політики України, Міносвіти, МОЗ, фондів соціального страхування, юристи, експерти з кадрового обліку, організації праці, управління персоналом. Статті доповнені прикладами, зразками документів і записів у трудових книжках, порадами щодо виправлення помилок, алгоритмами дій кадровика.
Ось деякі теми, що висвітлюються в журналі:
• Актуальне законодавство про працю
• Офіційні роз'яснення посадових осіб
• Судова практика
• Юридичні консультації
• Відповіді на запитання читачів
• Кадровий облік
• Діловодство, архів
• Соціальне страхування, пенсії
• Школа HR
• Досвід роботи успішних підприємств
• Практичні рекомендації від кращих HR-спеціалістів.
Журнал мають зручний формат, сучасний дизайн і якісну поліграфію. Ознайомившись з журналом, ви підвищуєте свою кваліфікацію, зростаєте професійно, завжди в курсі нововведень і змін, отримуєте щоденну кваліфіковану допомогу від експертів.
Засновник і видавець: ТОВ «Професійні видання».
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Кадровик-01
Професійний кадровий журнал
 
 

Виходить друком із 2006 року за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики України.
Чому саме «Кадровик-01»?

Як себе рекомендує редакція журналу:

«Кадровик-01» не лише тримає руку на пульсі законодавчих змін. Ми не просто відстежуємо — ЩО змінилось. Ми розповідаємо — ЩО робити.

«Кадровик-01» першим серед професійних видань надрукував докладні консультації про те, як оформити увільнення від роботи у зв’язку з мобілізацією і повернення працівника після звільнення з військової служби.
Саме в журналі «Кадровик-01» з’явилася перша в професійній пресі публікація щодо збереження робочого місця й середнього заробітку за мобілізованим, який через один рік після призову вирішив продовжити військову службу на умовах контракту, а також роз’яснення щодо дій кадрової служби щодо працівників, яких вважають зниклими безвісті.
«Кадровик-01» — це злука правових норм із кадровою практикою. Усі консультації ми ілюструємо зразками документів, що їх має оформити кадрова служба у тій чи тій робочій ситуації.
Ми першими в Україні започаткували розробку Покрокових алгоритмів кадрових процедур.
На звернення редакції журналу «Кадровик-01» спеціалістами Державної архівної служби України було розроблено Примірну інструкцію з діловодства для комерційної організації.
З ініціативи експертів журналу «Кадровик-01» у 2014 році розроблено й опубліковано Примірне положення про обробку персональних даних працівників і контрагентів.»
У 2016 році на сторінках журналу Ви знайдете:
• Опановуємо нові Правила організації діловодства та архівної справи
• Оплачуємо тимчасову непрацездатність за новим порядком
• Розкриваємо секрети роботи з Класифікатором професій
• Готуймося до перевірок у сфері праці
та багато іншого.
У редакції журналу працюють юристи і кадровики з великим досвідом практичної роботи, які знаються на хвилюючих питаннях кадровиків України. Авторами журналу є: посадові особи Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Державної служби зайнятості України, представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державної інспекції України з питань праці, Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України.
Виходить 1 раз на місяць.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2015 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Справочник кадровика
Профессиональный журнал
 
 

В каждом номере
• разъяснение наиболее сложных вопросов применения трудового законодательства
• рекомендации по кадровому делопроизводству
• грамотное оформление приема, перевода, увольнения
• наглядное сравнение старого и нового законодательства
• аналитическая информация о рынке труда
• практикумы
Журнал издается с информационной поддержкой Министерства социальной политики Украины.
Ежемесячный специализированный журнал для кадровиков и тех, кому интересны вопросы трудовых отношений.
Издается с 2000 г.
Язык издания: русский и украинский.
Отдел периодики получает этот журнал с 2003 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Баланс. Бюджет
Практичний журнал
 
 

Всеукраїнське щотижневе видання для бюджетних організацій, яке оперативно надає фахівцям бюджетних установ необхідну в роботі інформацію і сприяє професійному зростанню читачів.
У виданні ви знайдете:
• новини та зміни в законодавстві. Нормативні документи з коментарями, які містять прогноз впливу на діяльність бюджетних установ, наводять правильний варіант дій у межах законодавства;
• необхідну інформацію та обґрунтовані рекомендації компетентних фахівців щодо правильного застосування на практиці законодавчих змін;
• професійні консультації провідних фахівців профільних міністерств і відомств України з неврегульованих питань законодавства;
• рекомендації щодо планування, оплати праці, оподаткування, обліку і звітності, кадрових і юридичних питань усіх галузей бюджетної сфери;
• нормативні документи, що регулюють фінансово-господарську діяльність бюджетних закладів та установ, із професійними коментарями;
• консультаційні матеріали, які дають готові рішення, узгоджені з держслужбовцями, бухгалтерами-практиками, юридичними службами;
• поради щодо галузевого обліку.
Усе необхідне для роботи в одному джерелі.
Місія журналу – повернути довіру до бухобліку і звітності як до основного інструменту прийняття зважених управлінських рішень, популяризація його необхідності та значущості в усіх секторах економіки країни, що дозволить забезпечити економічну безпеку підприємств та особисту безпеку бухгалтерів і керівників.
Журнал виходить українською та російською мовою.
Видавничо-консалтингова компанія «Баланс-Клуб» (ВКК «Баланс-Клуб») – це один із лідерів на ринку України в сегменті професійних видавництв для бухгалтерів комерційної, аграрної та бюджетної сфер. «Баланс-Клуб» видає наступні журнали: «Бюджет», «Бюджет. Агро», «Бібліотека.»Бюджет».
Отдел периодики получает этот журнал с 2002 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72
Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека