КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Економіка

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13
 

 

Судова практика
Науково-практичний юридичний журнал
 
 

У виданні публікуються рішення з різних напрямів судової практики: судова практика судів загальної юрисдикції у цивільних, адміністративних, господарчих, кримінальних справах.
Засновник та видавець Інформаційно-аналітичний центр правової та ділової інформації «Правекс».
Заснований в 2006 році.
Виходить щомісячно.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті «Судова практика щодо третейського розляду справ».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Стратегічні пріоритети
Науково-аналітичне видання
 
 

Збірник Національного інституту стратегічних досліджень. У збірнику публікуються результати наукових досліджень проблемних питань суспільно-політичного, соціально-економічного, гуманітарного розвитку України, зовнішньої політики України, регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і оборони України. Видання розраховане на широке коло вітчизняних і зарубіжних фахівців, які досліджують проблеми розвитку українського суспільства.
Виходить щоквартально.
Мова видання: українська.
Виходить з 2006 року.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті М.О. Паламарчука «Протидія екстремізму в Україні: напрями оптимізації правового забезпечення».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Незалежний аудитор
Науково-практичне видання
 
 

Проблематика: висвітлення економічних питань та проблем з наукової точки зору, опублікування результатів дисертаційних досліджень, наукових та фахових статей.
Зі слів головного редактора журналу Владимира Іванкова: «Ми намагаємося відійти від вузькоспеціалізованої спрямованості і прагнемо стати широкопрофільним , якісним оглядачем . Ми не змінюємо назву або суть видання , ми - розширюємо межі . Адже що таке аудит за своєю суттю ? Це найточніша оцінка роботи в будь-якій сфері діяльності ( будь то туризм , політика , менеджмент або економіка) , це зважені , перевірені і відповідальні думки фахівців своєї справи. І ми намагаємося максимально розширювати рамки кругозору видання , тим самим привертаючи увагу читачів не лише до вирішення професійних завдань , а й до важливих світових подій.»
Періодичність видання 1 раз на квартал.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами та паралельними випусками).
Заснований у 2012 році. Засновники: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», ТОВ «Видавництво «СОВА», «ФрегтонПартисіпейшнЛімітед»
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гушко С.В. «Аналітичне забезпечення управлінських рішень системою моніторингу промислового підприємства».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины
Информационно-аналитическое издание
 
 

Проект «ТОП-100» выпускает серию рейтингов, посвященных украинскому бизнесу. В их числе: рейтинг лучших компаний Украины, рейтинг лучших топ-менеджеров, рейтинг крупнейших и наиболее эффективных компаний Украины.
За 15 лет существования на рынке журнал «ТОП-100» создал объективную и качественную систему рейтингования с участием профессиональных экспертов. Проект «Топ-100» — это независимые и профессионально подготовленные рейтинги и аналитические материалы, которым доверяет бизнес-сообщество и инвесторы. Информация, представленная в рамках проектов, актуальна на протяжении всего года и всегда под рукой у тех, кто принимает стратегические и тактические решения.
Дважды в год церемонии награждения победителей«ТОП-100» становятся общенациональным событием в жизни деловой элиты Украины.
Журналы «ТОП-100» дают разностороннюю информацию о состоянии крупнейших украинских предприятий и различных отраслей экономики. Помимо основных рейтингов по доходу, прибыли, экспорту и капитализации, редакция традиционно представляет отраслевые рейтинги, из которых читатели узнают о позициях на рынке крупнейших игроков основных отраслей. Все это делает журнал интересным для широких кругов деловой общественности
Выходит 4 раза в год. Издается на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 2005 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Игоря Гордиенко «Массовый успех». О страховой компании «Инго Украина».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Казна України
Професійне і практичне відомче видання
 
 


Комплексно висвітлює казначейську проблематику, а ознайомлення з публікаціями журналу надає змогу працівникам фінансової бюджетної системи поповнювати свої знання.
Видання буде корисним спеціалістам Державної казначейської служби України, бюджетним установам, іншим відповідним структурам, на які, зокрема, розраховується тематика видання.
Мова видання: українська.
Засновник: Державна казначейська служба України.
Рік заснування: 2009.
Періодичність: 6 разів на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Алечки Ірини «Надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів – ключові аспекти при укладанні договорів».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Страхова справа
Специализированный практический журнал
 
 

Призвание журнала популяризация социальнозначимых и новых видов страхования, каналов дистрибуции и защиты портфелей страховых компаний, повышение страховой культуры населения и дистанционное обучение профессионалов, освещение и ознакомление страхователей и страховщиков с новыми страховыми продуктами и альтернативными каналами продаж. Публикуются обзоры, исследования, итоги рынка страхования и перестрахования, а также ежеквартальные показатели деятельности (портфели) страховых компаний по различным видам страхования.
Издается УНИИ "Права и экономических исследований" с 2001 года.
Журнал "Страхова справа" направлен на национальный рынок и выступает медиа-партнёром встреч страховщиков и перестраховщиков, банкиров, риелтеров, инвестфондов, турфирм и присутствует на всех значимых специализированных конференциях, форумах и выставках.
Аудитория: страховые компании, ИТ-интеграторы, промышленные, КУА, инвестиционные и консалтинговые компании.
Выходит на украинском языке.
Издается ежеквартально.
Отдел периодики получает это издание с 2002 года.
Вашему вниманию предлагаем первую страницу статьи Т. Кривошлик « Сучасний стан страхування майна громадян в Україні».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Економіка і прогнозування
Науковий журнал
 
 

На сторінках журналу друкуються матеріали щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових перетворень та функціонування нової економічної моделі, подаються огляди кон’юнктури ринків, висвітлюються актуальні питання поєднання економіки та політики, творчі дискусії з проблем суспільних трансформацій, події наукового життя тощо. Журнал розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників державних структур, банків, підприємств, організацій та установ.
Засновник журналу – Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України".
Видається з вересня 2000 року.
Виходить 4 рази на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2002 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Федяй Н.О. «Правове поле стратегічного управління регіональним розвитком України».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Конкуренція.Вісник Антимонопольного комітету України
Науковий журнал
 
 

Проблематика: висвітлення питань конкурентної політики в Україні та практики застосування законодавства про захист економічної конкуренції.
Галузь науки: економічні, юридичні науки.
Періодичність: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами та паралельними випусками).
Рік заснування: 2002.
Засновники: Антимонопольний комітет України; Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Київський національний торговельно-економічний університет; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України; Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; Міжнародна громадська організація «Міжнародний Економічний Комітет»

Отдел периодики получает этот журнал с 2002 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Ищенко Елены «Оценка устойчивости предприятий как основа повышения их конкурентоспособности».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Землевпорядний вісник
Науково-виробничий журнал
 
 

«Землевпорядний вісник» — єдине державне спеціалізоване видання у сфері земельних відносин, на сторінках якого висвітлюється життя галузі, кращий вітчизняний і зарубіжний досвід, порушуються земельні проблеми, подаються різні точки зору, думки з актуальних питань земельної реформи і фахової освіти, публікуються наукові дослідження вчених, ведуться відкриті семінари з актуальних питань земельного законодавства, надаються роз’яснення, коментарі, аналізуються помилки, друкуються нові офіційні документи.
Це надійне і невичерпне джерело інформації передусім для тих, хто працює у сфері земельних відносин, в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, викладає чи навчається у профільних навчальних закладах, а також тих, хто є власником землі або землекористувачем, чия робота пов’язана з оформленням прав на земельні ділянки.
Засновник — Державне агентство земельних ресурсів України.
Виходить з грудня 1997 року.
Мова видання — українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті К. Рєпіна «Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж».Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м.. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Безпека Придніпров’я
Суспільно-політичне видання
 
 


Розглядається стан соціально-економічної, екологічної безпеки Придніпровського регіону. Досліждується необхідність постійного моніторингу з метою прогнозування появи та розвитку кризових явищ.
Виходить раз на два місяці.
Мова публікацій російська та українська.
Заснований в 2008 році.
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гончарова Е. «Сили цивільного захисту Дніпропетровщини готові до весняного водопілля».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека