КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

Наука. Техника

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 

 

Український географічний журнал
Науково-теоретичне видання
 
 


Проблематика: висвітлює здобутки фундаментальних і прикладних природничо- та суспільно-географічних наук, геоекології, картографії, геоінформатики
Періодичність: 4 номери на рік
Мова видання: українська
Рік заснування: 1992
Засновники: Національна академія наук України, Інститут географії НАН України, Українське географічне товариство
Основні теми журналу:
• Пріоритетні завдання географії на межі двох тисячоліть, розширення її об'єктно-предметного поля, модернізація і удосконалення методологічних та методичних основ географічних досліджень, метатеорія науки.
• Природні умови і ресурси, проблеми природокористування та збереження довкілля, ландшафтного різноманіття в Україні.
• Господарство України, стратегічні напрями вдосконалення його структури та територіальної організації.
• Географічні проблеми життєдіяльності населення.
• Еколого-географічні дослідження, питання екологічної безпеки.
• Географічні аспекти регіональної політики. Обгрунтування нової схеми соціально-економічного районування України.
• Дослідження наслідків суспільно-природної взаємодії.
• Геополітичне положення України.
• Краєзнавство: презентація країн, регіонів, міст.
• Українське зарубіжжя: географічний аспект.
• Українські дослідження в Антарктиці.
• Історія географічних ідей та відкриттів.
• Географічна освіта.
• Картографія та геоінформаційні технології.
• Міжнародне співробітництво.
• Хроніка географічних подій.
• Інформаційно-аналітичні добірки.
Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Осадчого В.І. та Бабіченко В.М. «Динаміка стихійних метеорологічних явищ в Україні».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Науково-технічний журнал
 
 

Журнал публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.
Рік заснування: 1997
Періодичність: 1 раз на місяць
Мова видання: українська
Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Клечак І.Р. та Антоненко Л.О. «Біотехнології на основі базидальних грибів роду Coriolus Quel».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Київського національного університету. Серія: Астрономія
Науково-теоретичний журнал
 
 

Викладено результати оригінальних досліджень вчених Київського університету з питань фізики Сонця, позагалактичної астрономії, астрофізики високих енергій, астрометрії, метеорної та кометної астрономії та озону над Антарктидою.
Рік заснування: 1958.
Періодичність: 1 раз на рік
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: В.Криводубського, В.Єфіменко «Дослідження і прогнозування сонячної активності в астрономічній обсерваторії університету впродовж трьох сонячних циклів (1968-2011)».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Київського Національного університету . Серія: Кібернетика.
Науково-теоретичний журнал.
 
 


Проблематика: висвітлення результатів аналізу, оцінки, керування й оптимізації динамічних систем, проблем еколого-економічного аналізу та числових методів моделювання процесів
Періодичність: 1 раз на рік.
Видається українською мовою.
Рік заснування 1999 рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Е. Азизбекова, Д.А. Хусаінова «Рішення одного рівняння теплопровідності з запізненням».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: БІОЛОГІЯ
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 
 

Подано експериментальні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних та тваринних організмів, флору та фауну України, одержані на основі досліджень, що проводяться науковцями біологічного факультету в галузях фізіології рослин та тварин, генетики, ботаніки, зоології, мікробіології, вірусології. Викладено також нові дані стосовно біохімічних і біофізичних основ регуляції у клітинах і органах у нормі й після впливу різноманітних фізико-хімічних факторів, наведено результати нових методичних розробок.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.
Засновано в 1958 році.
Видається українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: В.Яненко, С.Лопарєва «Обліки мало чисельних і зникаючих птахів околиць Києва і охорона їх біотипів».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Фізико-хімічна механіка матеріалів
Міжнародний науково-технічний журнал
 
 

Засновник: Фізико-механічний інститту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України.
Виходить з січня 1965 року, 6 разів на рік.
До 1991 року мова видання російська, з 1992 року видається українською мовою.
Журнал висвітлює результати досліджень і подає огляди щодо наступних проблем:
• процеси руйнування, моделі зародження й росту тріщин;
• корозійна втома, корозія під напруженням, фретинг-корозія;
• вплив середовищ, зокрема водню і радіації, низьких і високих температур;
• розрахунок на міцність і довговічність у вищеподаних умовах;
• технологія зміцнення, оптимізація структури та захист від корозії;
• неруйнівний контроль дефектності та діагностика.

Відділ періодики отримує це видання з 1968 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: Андрейків О.Є., Долинської І.Я., Яворської Н.В. «Ріст тріщин повзучості в елементах конструкцій за довготривалого навантаження».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Украї́нський хімі́чний журнал
Науковий журнал.
 
 

Розглядаються теоретичні та експериментальні аспекти неорганічної і фізичної, аналітичної, органічної хімії, електрохімії, хімії високомолекулярних сполук – основних розділів сучасної хімії
Періодичність: 6 разів на рік
Засновник Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І..Вернадського, Національна Академія наук України.
У ньому друкуються теоретичні й експериментальні праці, а також хроніка, бібліографія й рецензії з різних областей хімічних наук. Журнал виходив у 1925—38 роках у Харкові, з 1948 поновлений у Києві.
Відділ періодики отримує це видання з 1948 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: О.А. Ніколаєва, Л.О. Вретік, В.В.Загній, В.Г. Сиромятнікова « Циннамоїлвмістні полімери: синтез, властивості, сучасні напрямки застосування».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Изобретатели машиностроению
информационно - технический журнал
 
 

Журнал издаётся с 1997 года. Учредитель ООО НТП "Вираж - Центр". В номере:
Объекты интеллектуальной собственности
- Технологии
- Изобретательство
- Практика
- Выставки
Журнал находится в патентно - техническом отделе по адресу: пр.К.Маркса, 18
тел. 47-45-37

Страницы журнала :   1   2 

 
 

Український метрологічний журнал
Науково-технічне видання
 
 

Журнал видається з 1995 року. ЗАСНОВНИК Національний науковий центр "ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ". В номері:
- Загальна та законодавча метрологія
- Вимірювання часу та частоти
- Вимірювання електричних та магнітних величин
- Вимірювання оптичних та оптично - фізичних величин
- Вимірювання механічних величин
- Інформаційні технології та системи
- На допомогу метрологу - практику
Видання знаходиться в патентно - технічному відділі за адресою: пр.К.Маркса, 18
тел.47-45-37


Страницы журнала :   1 

 
 

Известия РАН. Теория и системы управления
Научный журнал
 
 


Журнал является ведущим научным журналом Российской Академии Наук в области теории и систем управления. Журнал отводит важнейшее место статьям по теории и методам управления, а также статьям, посвященным изучению, проектированию, моделированию, разработке и применению новых систем управления. Журнал публикует статьи, отражающие современные исследования и разработку в области управления. Особое внимание уделяется компьютерным методам и технологиям. Журнал также публикует Труды международных научных конференций и обзоры высококвалифицированных российских и зарубежных экспертов по актуальным проблемам современных исследований в области управления.
Основан журнал 1963 году.
Выходит 6 раз в год.
Журнал издается под руководством Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.
Отдел периодики получает этот журнал с
Вашему вниманию предлагается начало статьи Гноенского Л.С. и Шишкина Е А. «О точности функционирования линейных стационарных регулируемых систем з запаздыванием».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека