КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Наука. Техніка

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 

 

Мото
Научно-популярный журнал
 
 

Это издание – не только для тех, кто ездит на двух колесах или хочет больше узнать о мире мотоциклов. «Мото» – для всех, кто ценит свободу движения, ищет новые ощущения и любит технику.Для тех, кто всегда в движении. Мы пишем обо всем, что происходит в мотоциклетном мире.Профессиональный подход и объективность – основные критерии каждого номера журнала. В редакции работают журналисты с широким кругозором, умеющие интересно объяснять сложные вещи. К подготовке публикаций привлекаются иностранные корреспонденты из Великобритании, Италии, США.
Периодичность: ежемесячно.
Отдел периодики получает этот журнал с 1992 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Воронцова А. «Триада» (Новинки мотоциклов Honda).
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Український географічний журнал
Науково-теоретичне видання
 
 


Проблематика: висвітлює здобутки фундаментальних і прикладних природничо- та суспільно-географічних наук, геоекології, картографії, геоінформатики
Періодичність: 4 номери на рік
Мова видання: українська
Рік заснування: 1992
Засновники: Національна академія наук України, Інститут географії НАН України, Українське географічне товариство
Основні теми журналу:
• Пріоритетні завдання географії на межі двох тисячоліть, розширення її об'єктно-предметного поля, модернізація і удосконалення методологічних та методичних основ географічних досліджень, метатеорія науки.
• Природні умови і ресурси, проблеми природокористування та збереження довкілля, ландшафтного різноманіття в Україні.
• Господарство України, стратегічні напрями вдосконалення його структури та територіальної організації.
• Географічні проблеми життєдіяльності населення.
• Еколого-географічні дослідження, питання екологічної безпеки.
• Географічні аспекти регіональної політики. Обгрунтування нової схеми соціально-економічного районування України.
• Дослідження наслідків суспільно-природної взаємодії.
• Геополітичне положення України.
• Краєзнавство: презентація країн, регіонів, міст.
• Українське зарубіжжя: географічний аспект.
• Українські дослідження в Антарктиці.
• Історія географічних ідей та відкриттів.
• Географічна освіта.
• Картографія та геоінформаційні технології.
• Міжнародне співробітництво.
• Хроніка географічних подій.
• Інформаційно-аналітичні добірки.
Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Осадчого В.І. та Бабіченко В.М. «Динаміка стихійних метеорологічних явищ в Україні».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Науково-технічний журнал
 
 

Журнал публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.
Рік заснування: 1997
Періодичність: 1 раз на місяць
Мова видання: українська
Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Клечак І.Р. та Антоненко Л.О. «Біотехнології на основі базидальних грибів роду Coriolus Quel».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Київського національного університету. Серія: Астрономія
Науково-теоретичний журнал
 
 

Викладено результати оригінальних досліджень вчених Київського університету з питань фізики Сонця, позагалактичної астрономії, астрофізики високих енергій, астрометрії, метеорної та кометної астрономії та озону над Антарктидою.
Рік заснування: 1958.
Періодичність: 1 раз на рік
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: В.Криводубського, В.Єфіменко «Дослідження і прогнозування сонячної активності в астрономічній обсерваторії університету впродовж трьох сонячних циклів (1968-2011)».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Київського Національного університету . Серія: Кібернетика.
Науково-теоретичний журнал.
 
 


Проблематика: висвітлення результатів аналізу, оцінки, керування й оптимізації динамічних систем, проблем еколого-економічного аналізу та числових методів моделювання процесів
Періодичність: 1 раз на рік.
Видається українською мовою.
Рік заснування 1999 рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Е. Азизбекова, Д.А. Хусаінова «Рішення одного рівняння теплопровідності з запізненням».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: БІОЛОГІЯ
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 
 

Подано експериментальні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних та тваринних організмів, флору та фауну України, одержані на основі досліджень, що проводяться науковцями біологічного факультету в галузях фізіології рослин та тварин, генетики, ботаніки, зоології, мікробіології, вірусології. Викладено також нові дані стосовно біохімічних і біофізичних основ регуляції у клітинах і органах у нормі й після впливу різноманітних фізико-хімічних факторів, наведено результати нових методичних розробок.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.
Засновано в 1958 році.
Видається українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: В.Яненко, С.Лопарєва «Обліки мало чисельних і зникаючих птахів околиць Києва і охорона їх біотипів».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Фізико-хімічна механіка матеріалів
Міжнародний науково-технічний журнал
 
 

Засновник: Фізико-механічний інститту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України.
Виходить з січня 1965 року, 6 разів на рік.
До 1991 року мова видання російська, з 1992 року видається українською мовою.
Журнал висвітлює результати досліджень і подає огляди щодо наступних проблем:
• процеси руйнування, моделі зародження й росту тріщин;
• корозійна втома, корозія під напруженням, фретинг-корозія;
• вплив середовищ, зокрема водню і радіації, низьких і високих температур;
• розрахунок на міцність і довговічність у вищеподаних умовах;
• технологія зміцнення, оптимізація структури та захист від корозії;
• неруйнівний контроль дефектності та діагностика.

Відділ періодики отримує це видання з 1968 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: Андрейків О.Є., Долинської І.Я., Яворської Н.В. «Ріст тріщин повзучості в елементах конструкцій за довготривалого навантаження».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Украї́нський хімі́чний журнал
Науковий журнал.
 
 

Розглядаються теоретичні та експериментальні аспекти неорганічної і фізичної, аналітичної, органічної хімії, електрохімії, хімії високомолекулярних сполук – основних розділів сучасної хімії
Періодичність: 6 разів на рік
Засновник Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І..Вернадського, Національна Академія наук України.
У ньому друкуються теоретичні й експериментальні праці, а також хроніка, бібліографія й рецензії з різних областей хімічних наук. Журнал виходив у 1925—38 роках у Харкові, з 1948 поновлений у Києві.
Відділ періодики отримує це видання з 1948 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: О.А. Ніколаєва, Л.О. Вретік, В.В.Загній, В.Г. Сиромятнікова « Циннамоїлвмістні полімери: синтез, властивості, сучасні напрямки застосування».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Изобретатели машиностроению
информационно - технический журнал
 
 

Журнал издаётся с 1997 года. Учредитель ООО НТП "Вираж - Центр". В номере:
Объекты интеллектуальной собственности
- Технологии
- Изобретательство
- Практика
- Выставки
Журнал находится в патентно - техническом отделе по адресу: пр.К.Маркса, 18
тел. 47-45-37

Страницы журнала :   1   2 

 
 

Український метрологічний журнал
Науково-технічне видання
 
 

Журнал видається з 1995 року. ЗАСНОВНИК Національний науковий центр "ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ". В номері:
- Загальна та законодавча метрологія
- Вимірювання часу та частоти
- Вимірювання електричних та магнітних величин
- Вимірювання оптичних та оптично - фізичних величин
- Вимірювання механічних величин
- Інформаційні технології та системи
- На допомогу метрологу - практику
Видання знаходиться в патентно - технічному відділі за адресою: пр.К.Маркса, 18
тел.47-45-37


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека