КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Наука. Техніка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18
 

 

Мінеральні ресурси України
Науковий журнал
 
 

Рік заснування: 1994.
Проблематика: висвітлення сучасних проблем формування бази мінерально-сировинних ресурсів держави.

Галузь науки: геолого-мінералогічні, технічні, економічні науки.
Періодичність: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновники: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України; Український державний геолорозвідувальний інститут.

Відділ періодики отримує це видання з 1999 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Шнюкова Е.Ф., Пасинкова А.А., Менасова А.Ш. «Проявлення масштабної дегазації на акваторіях Чорного та Азовського морів ».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Страницы журнала :   1 

 
 

Екологічний вісник
Всеукраїнський науково-популярний журнал.
 
 

Журнал пропонує Вашій увазі наукові статті та інтерв’ю з відомими науковцями, правознавцями, громадськими та політичними діячами з конкретних екологічних проблем. Якщо Вас цікавлять проблеми енерго- та ресурсозбереження, впровадження новітніх технологій у природоохоронній діяльності, проблеми військової екології і об’єктів військової діяльності, якщо Ви прагнете більше дізнатися про свої екологічні права, сторінки журналу з результатами фундаментальних і прикладних досліджень до Ваших послуг.
Журнал також сприятиме посиленню ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень на теренах України, наданню всебічної інформаційної підтримки молодим ученим шляхом оперативної публікації їхніх науково-дослідних робіт.

Засновник: Всеукраїнська екологічна ліга та ТОВ «Центр екологічної освіти».
Заснований в 2002 році.
Видається на українській мові.

Відділ періодики ДОУНБ. Відділ періодики отримує це видання з 2003 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гетьмана В.І. «Заповідні печери України».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Страницы журнала :   1 

 
 

Археоло́гія
Науковий журнал
 
 

Журнал висвітлює теоретичні питання, зв'язані з археологічними дослідженнями та вивченням стародавньої історії України від епохи палеоліту до середньовіччя, друкує матеріали про археологічні карти України, вміщує повідомлення про окремі важливі пам'ятки, подає хроніку наукового життя Інституту археології та інших археологічних установ України. Публікуються наукові здобутки вчених Інституту, науковців України та зарубіжжя.
Журнал буде цікавим історикам, археологам, крєзнавцям, учителям історії, студентам історичних факультетів, всім хто, цікавиться давньою історією України.
Засновник та видавець - Інституту археології НАН України
Видається щоквартально. В сучасному форматі видання виходить з 1989 року чотири рази на рік. Попередниками були однойменні видання: щорічник у 1947—1970 роках (Т. 1—24) та щоквартальник у 1991—1989 роках (60 випусків).
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1989 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Тесленко І.Б. «Хронологія однієї групи кухонного посуду з пам’яток Криму ХV ст.».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.


Страницы журнала :   1 

 
 

Автоматика, связь, информатика.
Научно-теоретический и производственно-технический журнал.
 
 

В июле 2010 г. журнал "Автоматика, связь, информатика" отметил свой 90-летний юбилей,
Неоднократно менялось название журнала: в 1926 г. – это "Связь и электротехника", 1932 г. – сигнализация и связь на железнодорожном транспорте", 1936 г. – "Связист", в 1957 г. – "Автоматика, телемеханика и связь", который хорошо знают многие наши читатели. С 1998 г. журнал выходит под названием "Автоматика, связь, информатика.
Тематика журнала по-прежнему разнообразна. Это – современные микропроцессорные устройства автоматики, информатизация транспорта, телекоммуникационные системы, новые виды связи.Журнал активно освещает вопросы создания новых технических средств, повышения эффективности и качества работы устройств автоматики и связи, внедрения перспективных технологий, передовых методов эксплуатации, обеспечивающих повышение уровня безопасности движения поездов.
Выходит ежемесячно при поддержке ОАО «Российские железные дороги».
Язык издания: русский.
Отдел периодики получает этот журнал с 2000 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Клименко Э. Ю., Попова А.О. «Методология TOGAF в управления корпоративной архитектурой».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Автошляховик України.
Науково-виробничий журнал.
 
 

Журнал видається для фахівців автомобільного транспорту та дорожнього господарства. На його сторінках друкуються матеріали про сучасні технології, наукові дослідження та розробки, висвітлюються питання організації економіки виробництва, впровадження системи управління якістю транспортно-дорожнього комплексу, а також інформація про нові експлуатаційні й будівельні матеріали.
Періодичність 6 раз на рік.
Заснований у вересні 1960 року.
Журнал видається на українській і російській мовах.
Відділ періодики отримує видання з
Вашій увазі пропонуємо початок статті В.Б. Петрука «Транспортна розв’язка з реверсним розподільчим кільцем. Якісний порівняльний аналіз».
Дочитати статтю Ви зможете за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

У світі математики
Науково-популярний журнал
 
 

Єдиний науково-популярний журнал в Україні. Він у першу чергу адресований школярам, але багато матеріалів можуть бути корисними й цікавими також студентам, вчителям та усім, хто цікавиться математикою. У журналі йде мова про новітні досягнення в математиці, проблеми, що потребують вирішення, про застосування математики у багатьох сферах знань.
Мета журналу - розвинути творчі здібності читачів, залучити їх до наукової роботи, а також пошук обдарованих учнів. Саме тому в журналі міститься багато інформації про математичні олімпіади, змагання та творчі конкурси.
Журнал містить багато розважальних матеріалів: математичні ігри, цікаві історії, головоломки, ребуси. Математика й мистецтво, математика й поезія - ці теми завжди присутні в журналі. У журналі були опубліковані чудові вірші Василя Діденка, Леоніда Кисельова, Ліни Костенко, Євгена Плужника, паліндроми Івана Величковського, Гаудеамус та переклади Віктора Марача віршів Піта Хейна, Льюїса Керролла, Віслави Шимборської та ін.
Видається з 1995 року.
Журнал виходить 4 рази на рік.
Засновник Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Відділ періодики отримує видання з 1995 року.
Вашій увазі представлено зміст даного випуску.
Ознайомитись з представленним виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Процессы литья.
Научно-технический журнал.
 
 

Основан в январе 1992 года.
Выходит 6 раз в год.
Язык издания-русский, украинский, английский.
Издатель - Физико-технологический институт металлов и сплавов Национальной академии наук Украины.
Проблематика-освящаються достижения в металлургической промышленности и литейном производстве.
В журнале рассматриваются такие темы:
-Получение и обработка расплавов,
-Кристаллизация и структурообразование сплавов,
-Новые методы и прогрессивные технологии литья.
Отдел периодики ДОУНБ получает это издание с 1993 года.
Вашему вниманию предлагаем содержание данного выпуска.
Познакомиться с представленным изданием можно по адресу :
г. Днепропетровск,
пр. Карла Маркса, 18,
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Український математичний журнал
Науковий журнал
 
 

Науковий журнал, заснований у травні 1949 року.
Виходить щомісяця.
Засновник Інститут математики НАН України.
«Український математичний журнал» публікує статті з усіх напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з проблем алгебри, геометрії, топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.
Розрахований на наукових працівників - математиків та механіків, а також викладачів ВНЗ та студентів старших курсів математичних факультетів.
Відділ періодики отримує журнал з 1949 року.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18
Відділ періодики ДОУНБ
Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія  
 

Вісник Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка - провідне наукове видання Київського Національного університету. Видання журналу відбувається за галузями знань. Видається 22 серії. Наприклад: «Фізика», «Астрономія», «Проблеми регуляції фізіологічних функцій», «Кібернетика», «Радіофізика та електроніка», «Економіка», «Міжнародні відносини», «Українознавство», «Юридичні науки» та інші.
Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, серія «Фізика» заснована в 1958 р. Видається на українській, російській, англійській мовах. Публікуються результати експериментальних і теоретичних досліджень у галузях фізики матеріалів, оптики, молекулярної фізики, теплофізики та ядерної фізики. Відділ періодики отримує це видання з 2002 р.
Надається зміст серії «Фізика», випуск № 12 за 2011 рік.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами та серіями журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса,18.
Відділ періодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Національної академії наук України.
Щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал.
 
 

Глобальна фінансова криза негативно вплинула на всі сфери суспільно-економічного життя, у тому числі й на наукову діяльність. Однак кризові явища не призупинили розвиток науки, більше того, її поступ останніми роками навіть прискорився в ключових напрямах. Про це та багато іншого з наукового життя країни Ви зустрінете на сторінках пропонованого журналу.
Відділ періодики отримує це видання з 1994 р.
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.
Ознайомитись з іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека