КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Право

1 2 3 4 5 [6] 7
 

 

Право і практика
Бюлетень
 
 

Правове видання, в якому публікуються нормативні документи з українського законодавства двома мовами (укр. та рос.). Кожен випуск - окрема тема.
Тема представленого випуску: «Судова практика».
До Вашої уваги пропонується зміст журналу.
Відділ періодики отримує це видання з 1997 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр.К Маркса, 18
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Право України
Юридичний журнал
 
 

За тематичною спрямованістю журнал є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо.
З кінця 2009 р. журнал виходить у двічі більшому обсязі, кожен номер присвячений конкретній темі. Так, актуальна тема випуску № 3 за 2010 р. "Верховенство права: проблеми теорії та юридичної практики", тема №4 "Праворозуміння - фундамент юридичної науки та практики".

До Вашої уваги пропонується початок статті доктора юридичних наук В.Тихого «Актуальні питання застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки» .
Відділ періодики отримує це видання з 1992 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Праця і закон 
 

«Праця і закон» — журнал-консультант з організації роботи з персоналом підприємства, що чітко відповідає чинному трудовому законодавству .

Видається з 2003 року за підтримки Міністерства праці та соціальної політики України.

Формат — А4, повнокольорова обкладинка. Об’єм: 40 сторінок + 4 сторінки обкладинки.

Періодичність виходу: щомісяця

Практичний журнал для фахівців в галузі управління персоналом. На сторінках журналу зміни у законодавстві про працю, практика кадровика, комментарі, консультації спеціалістів, кадрове діловодство. Журнал - консультант по організації роботи персоналу відповідно до чинного законодавства про працю та стандартів кадрового діловодства. Видається за сприяння Міністерства праці та соціальної політики України. На сторінках журналу практика кадровика, коментарі, консультації спеціалістів.

До Вашої уваги пропонуються зміст представленого журналу та дві статті.
Відділ періодики отримує цей журнал з 2003 р.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72 
 

Бюлетень Міністерства юстиції України
Офіційне видання. Виходить щомісяця
 
 

Друкується науково-практична інформація, роз’яснення, коментарі. Нормативно-правові акти подаються у кодифікованому вигляді. Зручний пошуковий апарат.
Виходить щомісяця
Бібліотека отримує видання з 1999 р.
До Вашої уваги пропонується початок статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 
 

Юридичний вісник України
Загальнонаціональна правова газета
 
 

Видання містить статті з різних галузей та інститутів права, про його моральні та соціальні засади, історичні нариси. Їх автори - відомі вітчизняні вчені, державні діячі, судді, досвідчені юристи-практики. "ЮВУ" не залишається осторонь і суспільно-політичної проблематики та найважливіших подій міжнародного життя.

В газеті систематично висвітлює процеси формування і реалізації правової політики держави, розвиток правової науки і юридичної практики. Широко подаються аналітичні огляди і коментарі нормативно-правових актів та інші ексклюзивні матеріали, присвячені практичному застосуванню норм матеріального і процесуального права, професійно обговорює колізії чинного законодавства та висуває пропозиції щодо їх розв'язання.

Видання регулярно знайомить читачів із текстами рішень, ухвал, постанов судів загальної юрисдикції, роз'ясненнями вищих судових інстанцій і практикою Європейського суду з прав людини.. • Обсяг - 40 шпальт, формат - А-3
Виходить щотижня
Бібліотека отримує видання з 1995 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 
 

Вісник господарського судочинства.
Офіційний друкований орган Вищого господарського суду. Видається шість разів на рік
 
 

Журнал подає практику Вищого господарського суду України та господарських судів. Роз’яснення та інформаційні листи президії Вищого господарського суду України, нові нормативно-правові акти, науково-практичні коментарі до судової практики.
Публікації у журналі зараховуються ВАКом для здобуття наукових ступенів у галузі права.
Бібліотека отримує видання з 2001 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 
 

Юридична Україна
Щомісячний правовий журнал
 
 

Сучасний стан і розвиток правової системи України. Тенденції судової системи України. Тенденції судової практики, коментарі до законодавства, діяльність міжнародних юрисдикційних органів. Думки провідних вітчизняних науковців та практиків.

Публікації у журналі зараховуються ВАКом для здобуття наукових ступенів у галузі права.

Бібліотека отримує видання з 2003 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ

Страницы журнала :   1 

 
 

Право України
Республіканський юридичний журнал.
 
 

За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Нотаріальна практика» тощо.

Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»).

Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»).

Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Напередодні жіночого дня ми звертаємо вашу увагу на статтю Ю. Івченко
" Історичний аналіз ролі жінки у суспільстві".

Бібліотека отримує видання з 1992 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1   2 

 
 

Вісник Академії прокуратури України: Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. Життя академії.
Журнал включено до переліку наукових фахових видань постановою Президії ВАК України від 18 січня 2007 р.
 
 

Нове науково-практичне видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми прокурорсько-слідчої роботи, кадрового забезпечення органів прокуратури, судоустрою, практичного застосування та удосконалення різних галузей права.

Бібліотека отримує журнал з 2007 р.
До Вашої уваги пропонується початок статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 
 

Вісник Вищого адміністративного суду України.
Офіційне науково-практичне видання.
 
 

Журнал видаватиметься чотири рази на рік, на його шпальтах розглядатимуться, перш за все, проблеми адміністративного судочинства та судової реформи в Україні.

На сторінках видання буде представлено огляд законодавства з питань адміністративного судочинства, практики застосування адміністративними судами чинного законодавства України, міжнародної співпраці Вищого адміністративного суду України та інші матеріали стосовно наукової та методичної діяльності ВАСУ.

Бібліотека отримує видання з 2007 р.
До Вашої уваги пропонується початок статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 [6] 7
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека