КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

Право

1 2 3 4 5 [6] 7
 

 

Юридичний вісник України
Загальнонаціональна правова газета
 
 

Видання містить статті з різних галузей та інститутів права, про його моральні та соціальні засади, історичні нариси. Їх автори - відомі вітчизняні вчені, державні діячі, судді, досвідчені юристи-практики. "ЮВУ" не залишається осторонь і суспільно-політичної проблематики та найважливіших подій міжнародного життя.

В газеті систематично висвітлює процеси формування і реалізації правової політики держави, розвиток правової науки і юридичної практики. Широко подаються аналітичні огляди і коментарі нормативно-правових актів та інші ексклюзивні матеріали, присвячені практичному застосуванню норм матеріального і процесуального права, професійно обговорює колізії чинного законодавства та висуває пропозиції щодо їх розв'язання.

Видання регулярно знайомить читачів із текстами рішень, ухвал, постанов судів загальної юрисдикції, роз'ясненнями вищих судових інстанцій і практикою Європейського суду з прав людини.. • Обсяг - 40 шпальт, формат - А-3
Виходить щотижня
Бібліотека отримує видання з 1995 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 
 

Вісник господарського судочинства.
Офіційний друкований орган Вищого господарського суду. Видається шість разів на рік
 
 

Журнал подає практику Вищого господарського суду України та господарських судів. Роз’яснення та інформаційні листи президії Вищого господарського суду України, нові нормативно-правові акти, науково-практичні коментарі до судової практики.
Публікації у журналі зараховуються ВАКом для здобуття наукових ступенів у галузі права.
Бібліотека отримує видання з 2001 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 
 

Юридична Україна
Щомісячний правовий журнал
 
 

Сучасний стан і розвиток правової системи України. Тенденції судової системи України. Тенденції судової практики, коментарі до законодавства, діяльність міжнародних юрисдикційних органів. Думки провідних вітчизняних науковців та практиків.

Публікації у журналі зараховуються ВАКом для здобуття наукових ступенів у галузі права.

Бібліотека отримує видання з 2003 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ

Страницы журнала :   1 

 
 

Право України
Республіканський юридичний журнал.
 
 

За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Нотаріальна практика» тощо.

Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»).

Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»).

Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Напередодні жіночого дня ми звертаємо вашу увагу на статтю Ю. Івченко
" Історичний аналіз ролі жінки у суспільстві".

Бібліотека отримує видання з 1992 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1   2 

 
 

Вісник Академії прокуратури України: Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. Життя академії.
Журнал включено до переліку наукових фахових видань постановою Президії ВАК України від 18 січня 2007 р.
 
 

Нове науково-практичне видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми прокурорсько-слідчої роботи, кадрового забезпечення органів прокуратури, судоустрою, практичного застосування та удосконалення різних галузей права.

Бібліотека отримує журнал з 2007 р.
До Вашої уваги пропонується початок статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 
 

Вісник Вищого адміністративного суду України.
Офіційне науково-практичне видання.
 
 

Журнал видаватиметься чотири рази на рік, на його шпальтах розглядатимуться, перш за все, проблеми адміністративного судочинства та судової реформи в Україні.

На сторінках видання буде представлено огляд законодавства з питань адміністративного судочинства, практики застосування адміністративними судами чинного законодавства України, міжнародної співпраці Вищого адміністративного суду України та інші матеріали стосовно наукової та методичної діяльності ВАСУ.

Бібліотека отримує видання з 2007 р.
До Вашої уваги пропонується початок статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБСтраницы журнала :   1 

 
 

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Офіційне науково-практичне видання
 
 

Ежеквартальний журнал, присвячений проблемам сучасного правосуддя. Реальні кроки органів державної влади, спрямовані на вирішення цих проблем, хід судової реформи в Україні, осучаснення та зміцнення судової гілки влади - ці актуальні питання постійно будуть у центрі уваги нового видання.

Бібліотека отримує видання з 2007 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник вищого адміністративного суду України
Офіційне науково-практичне видання. Видається чотини рази на рік
 
 

Поява кожного нового видання, тематично пов'язаного з українським судочинством — свідчення нашої демократичності, відкритості судової системи України.
Із початком випуску цього журналу відкриваються нові можливості для широкого й усебічного висвітлення не лише діяльності Вищого адміністративного суду України, але і суддів у регіонах та судової системи в цілому. Усе це, безперечно, сприятиме поглибленню демократичних перетворень у нашій державі та становленню незалежного правосуддя в Україні. Автори публікацій висловлюють власне бачення шляхів удосконалення діяльності судів, реалізації судової реформи, попередження явищ, які перешкоджають виконанню конституційних положень щодо судового захисту прав людини і основоположних свобод.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

 
 

Господарське судочинство
Судова практика у господарських справах: Науково-практичний юридичний журнал
 
 

Журнал засновано у січні 2006 року. Засновник Інформаційно- аналатичний центр правової та ділової інформації "Праксіс".
Відділ перідичних видань почав одержувати видання з 2007 року.
Пропонуємо зміст першого числа часопису

ЗМІСТ

1. Справи зі спорів, що виникають з інвестиційних
договорів...................................-.......................... ........................................... 4
2. Справи зі спорів, пов'язаних з обігом векселів ............................................. 12
3. Справи про банкрутство ............................................ 32
4. Справи зі спорів, пов'язаних з майновим
наймом (орендою)............................................................ 50
5- Справи зі спорів, пов'язаних із виконанням
зобов'язань та відповідальністю за їх порушення........................................... ......................... 77
6. Справи зі спорів, пов'язаних з перевезенням вантажів .............................. 91
7. Справи зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про транспорт....... ................................................................. 97
8. Справи зі спорів, що виникають з договорів поруки..............................................................103
9. Застосування процесуальних норм.................................110
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

 
 

Вісник Академії прокуратури України
Журнал включено до переліку наукових фахових видань постановою Президента ВАК України від 18 січня 2007 року №2-05/1
 
 

У виданні висвітлюються актуальні проблеми прокурорсько-слідчої роботи, кадрового забезпесення органів прокуратури, судоустрію, практичного застосування й удосконалення різних галузей права.
Матеріали розміщені в часописі, можуть бути використані працівниками прокуратури для підвищення свого фахового рівня, удосконалення службової діяльності.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

 

1 2 3 4 5 [6] 7
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека