КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Право

1 [2] 3 4 5 6 7
 

 

Судова апеляція
Науково-практичний журнал
 
 

Роль і місце судової влади у державі й суспільстві — одне з головних питань розвитку України, яка підтвердила своє прагнення розбудувати правову та демократичну державу. Важливим показником успішності зазначеного напряму є стан судової влади та судочинства в країні.
Нині це питання належить до категорії проблемних. Чинне законодавство про судоустрій не є досконалим. Внаслідок безсистемного реформування судової влади була створена громіздка і надто складна система судоустрою, яка не може забезпечити належного доступу громадян до правосуддя. А саме судочинство як на рівні судів першої інстанції так і апеляційних та касаційних інстанцій не відповідає потребам судового захисту прав і інтересів громадян, забезпеченню законності країні.
Дещо осторонь виявились, зокрема, проблеми судової апеляції. Апеляційне оскарження – один із найпоширеніших у сучасному судочинстві способів оскарження судових рішень, які не набрали чинності, в суді вищої інстанції (апеляційному суді). Цей спосіб оскарження судових рішень існує, зокрема, у Великій Британії, Франції, Бельгії, Німеччині, Австрії, Росії, США та багатьох інших країнах.
Саме цим зумовлена необхідність заснування спеціального науково-практичного журналу «Судова апеляція». Ініціювали його Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України та Апеляційний суд м. Києва.
Передбачається, що на його сторінках знайдуть висвітлення актуальні теоретичні проблеми судової апеляції, будуть широко представлені практика діяльності апеляційних судів України та досвід апеляційного провадження у зарубіжних країнах. Подаватимуться матеріали з історії судової апеляції, наукові та науково-практичні конференції з відповідних питань, нові книги з питань судоустрою і судочинства та рецензії на них тощо.
Судова апеляція є складовим елементом судочинства. Вона тісно пов'язана з розглядом справ судами першої інстанції, судовою касацією тощо. Зважаючи на це, в журналі друкуються й статті, присвячені загальним проблемам судоустрою і судочинства, участі у розгляді апеляцій адвокатів, прокурорів тощо.
Журнал розрахований на працівників судових та інших правоохоронних органів, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями судової апеляції.
Редакція журналу сподівається що це видання сприятиме вирішенню актуальних проблем судоустрою і судочинства в нашій країні, більш ефективному використанню інституту судової апеляції у забезпеченні законності при вирішенні судових справ.
Журнал виходить 1 раз на квартал.
Мова видання – українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Публічне право
Науково-практичний
 
 

Юридичний журнал. Розділи журналу:
- Сучасний погляд на предмет адміністративного права
- Конституційне право
- Кримінальне право і процес
- Правоохоронна діяльність
- Трудове право і право соціального забезпечення
- Теорія і методологія публічного права
- Трибуна молодого вченого
- Рецензії
Заснований в 2011 році.
Засновники: Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни, "Ужгородський національний університет.
Видається щоквартально.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей та зміст журналу.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Український адвокат
Професійний журнал
 
 

Журнал для адвокатів та інших читачів, що цікавляться адвокатською діяльністю. У кожному номері поради досвідчених адвокатів, зразки процесуальних документів, судова практика, новини адвокатури та інша корисна інформація.
Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року журнал «Український адвокат» був визначений як друкарське видання для офіційної публікації рішень найвищих органів адвокатського самоврядування – З'їзду адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України і Ради адвокатів України.
Щомісячний журнал, мова видання - українська.
Видавець: «Юридична практика».
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Український юрист
Науково-практичне видання
 
 

Видання для сучасного правника, яке тримає в курсі останніх тенденцій в світі юридичного бізнесу. На сторінках журналу відомі юристи з різних галузей права діляться думками відносно нинішнього стану законодавства і коментують проблемні аспекти юридичного ринку.
Також журнал освітлює основні тенденції зарубіжних ринків юридичних послуг. Багато уваги приділяється організаційним питанням роботи юридичних офісів. У журналі юристи мають можливість прочитати матеріали, які допоможуть спланувати дозвілля і бути в курсі останніх новинок моди, авто і техніки.
Видається з 2003 року.
Мова видання: українська.
Видавець ПрАТ «Юридична практика».
Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Довідник нотаріуса
Практичний юридичний журнал
 
 

Аналiтичний журнал зі вчинення нотаріальних дій
Засновник та видавець ТОВ «Видавництво «Істина»
Видається з 2002 року.
Мова: українська
Періодичність: 1 раз на 2 місяці
Відділ періодики отримує це видання з 2002 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Місцеве самоврядування
Інформаційно-аналітичне видання
 
 

Мета журналу: актуалізація інформаційних потреб посадових осіб місцевого самоврядування та активістів муніципального руху.
Основним завданням журналу є поширення кращого досвіду муніципального та регіонального розвитку в Україні, надання науково-методичної допомоги і практичних консультацій з різних питань управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, оприлюднення обґрунтованих прогнозів щодо актуальних суспільних процесів, пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні.
Чільне місце в журналі надано й планується надавати матеріалам про кращі муніципальні та регіональні практики, шляхи вирішення проблемних питань регіонального розвитку. На сьогодні видання висвітлює та планує і в майбутньому об'єднати реальні історії досягнення успіху з метою поширення досвіду найуспішніших територіальних громад.

Періодичність виходу – раз на місяць.
Відділ періодики отримує це видання з 2015 року.
До Вашої уваги пропонується зміст та перша сторінка статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Підприємництво, господарство і право
Науково-практичний господарсько-правовий журнал
 
 

Публікуються матеріали, в яких висвітлюються нагальні проблеми господарства, актуальні з точки зору господарської діяльності питання конституційного, цивільного, господарсько-процесуального, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, земельного, аграрного, кримінального, кримінально-процесуального, інших галузей права, наводиться зарубіжний досвід організації та здійснення підприємництва. Видання на сьогодні є єдиним в Україні, яке спеціально присвячене створенню наукового підґрунтя підприємницької, іншої господарської діяльності та її розвитку.
Підбір матеріалів буде корисним водночас для вчених і для практичних працівників, Видання журналу забезпечують справжні професіонали, серед яких люди з багаторічним досвідом роботи у юриспруденції та поліграфії. У нас склалися тісні і дружні стосунки з багатьма вищими навчальними закладами юридичного та економічного профілю, науково-дослідними установами Національної академії наук України і Академії правових наук України, відомими юристами. Наш девіз "Pacta seruanda sunt", що в перекладі з латинської мови означає ”Договори треба виконувати”.
Видається з 1 січня 1996 року.
Виходить щомісячно.
Відділ періодики отримує це видання з 2001 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Сергія Віхрова «Господарські зобов’язання в управлінні активами інституційних інвесторів».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Бюллетень Міністерства юстиції України
Загальнодержавне науково-практичне видання
 
 

На сторінках журналу аналізуються проблеми розвитку законодавства України та питання, пов'язані з практикою його застосування. Значна увага приділяється висвітленню діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів та установ, оприлюдненню нормативно-правових актів та інформуванню громадян України про нові нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, поширенню через бюлетень знань про державу і право, роз’ясненню чинного законодавства та поданню коментарів з практики його застосування та інше.
Засноване Міністерсвом юстиції України в 1998 році. Видається щомісячно.
Відділ періодики отримує видання з 1999 року.
Мова видання: українська.
Представляємо початок статті Німіжан І.Л. «Соціальні гарантії переселенців: юридична консультація».
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Довідник нотаріуса
Науково-довідкове видання
 
 

.
Нотаріа́т Украї́ни — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат», з метою надання їм юридичної вірогідності.
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або займаються приватною нотаріальною діяльністю.
Станом на серпень 2013 в Україні працює близько 7 тис. нотаріусів.
В Україні створено самоврядну професійну організацію нотаріусів – Нотаріальну палату України.
Нотаріуси України вчиняють наступні нотаріальні дії:
• Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна
• Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування
• Посвідчення довіреностей, припинення та скасування довіреностей
• Засвідчення вірності копій документів і витягів з них, засвідчення справжності підписів на документах
• Засвідчення вірності перекладу
• Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна
• Видача свідоцтв про право на спадщину
• Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя
• Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)
• Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися
• Видача свідоцтва виконавцю заповіту
• Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації
• Вчинення виконавчих написів
• Вчинення протестів векселів
• Вчинення морських протестів
• Прийняття на зберігання документів
• Передача заяв
• Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів
• Видача дубліката документа.
Ураховуючи значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, сприянні громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати було засновано журнал «Довідник нотаріуса».
Видається з 2002 року.
Засновник та видавець ТОВ «Видавництво «ІСТИНА».
Періодичність – 6 номерів на рік.

Відділ періодики отримує це видання з 2002 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка практикума М.М. Дяковича «Правочини: практика нотаріального посвідчення».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Юридичний журнал
 
 

Є одним з масових професійних видань України.Видання поширює практичну, наукову та науково-методичну правову інформацію, нормативні акти за предметом регулювання суспільних відносин та практики застосування чинного законодавства. Нормативно-правові акти подаються в кодифікованому стані, супроводжуються зручними пошуковими засобами. Бюлетень друкує виключно офіційні матеріали. Нормативні акти отримуються в Управлінні комп’ютерних інформаційних систем Верховної Ради України.
Тематика видання є завжди актуальною. Вона формується у співпраці з державними органами влади та управління (генеральна прокуратура, антимонопольний комітет, міністерство праці та соціальної політики, державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення, тощо) з урахуванням професійно-інформаційних інтересів практикуючих юристів, що обумовлює його популярність.

Видавник: ООО «Юринком Интер»
Виходить щомісячно.
Видається з 1997 року.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка номера присвяченого темі «Виконання покарань» надані законодавчі матеріали та роз’яснення до них.
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 

1 [2] 3 4 5 6 7
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека