КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дому, для сім'ї
Економіка
Краса та мода
Культура. Мистецтво.
Наука. Техніка
Педагогіка
Політика
Право
Ретро
Сільське господарство
Філологія. Художня література
Як підготуватися до свята
 
Переглянути все

Право

1 2 [3] 4 5 6 7
 

 

Юридичний журнал
Аналітично-правове видання практичної спрямованості.
 
 

Моніторинг законодавства, аналіз перспективного законодавства (законопроектів); аналітика і коментарі за найактуальнішими напрямами та широкий аналіз фахівцями окремих інститутів права; судова практика - від окремих судових рішень до аналізу конкретних справ і узагальнення судової практики різної тематики. Економічний аналіз окремих напрямів і галузей з юридичної точки зору.
Цільова аудиторія: адвокати, юрисконсульти підприємств; депутати рад всіх рівнів; керівники підприємств, менеджери вищої і середньої ланки, вчені і студенти (правознавці), бухгалтери; нерезиденти, і всі, кого цікавить правова тематика.
Видається з 2002 року українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 2003 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті С.Киренко «Проблеми кримінально-правової боротьби з посягненнями на психіку людини».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник державної судової адміністрації України
Наукове видання
 
 

Присвячений проблемам сучасного українського правосуддя та здійснення судочинства, аналіз стану справ у системі судівництва, висвітлюються реальні кроки органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на вирішення цих проблем, хід судової реформи в Україні, осучаснення та зміцнення судової гілки влади.
На сторінках журналу знаходять своє відображення непрості та злободенні теми якості вітчизняного судочинства, висвітлення всіх його сторін, ставлення людей до судової гілки влади, а також міжнародного досвіду.
Виходить 4 рази на рік.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Самсіна І. «До питання про розмежування податкового й цивільно-правового зобов’язання».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Юридичні науки
Науковий журнал
 
 

Висвітлюються результати новітніх досліджень юридичної науки за напрямами суспільного і економічного розвитку України і світової спільноти.
Заснований у жовтні 2010 року.
Виходить 2 рази на рік
Мова видання: українська та російська.
Відділ періодики отримує це видання з 2011 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Несинової С.В. « Про правові труднощі захисту персональних даних в Україні».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Теорія и практика Інтелектуальной власності
Науково - практичний журнал
 
 

Журнал засновано в лютому 2002 року, перейменовано у листопаді 2005 року, внесено до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук. ЗАСНОВНИК Науково - дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. В номері:
- Авторське право
- Патентне право
- Договірні відносини
- Комерційна таємниця
- Право та інновації
- Погляд науковця
Видання знаходиться в патентно - технічному відділі за адресою: пр.К.Маркса, 18
тел.47-45-37

Страницы журнала :   1 

 
 

Международное публичное и частное право
Научно-практическое и информационное издание
 
 

В журнале рассматриваются международные договоры, международное торговое право, международный коммерческий арбитражный процесс, иностранные инвестиции, внешнеэкономические сделки, отдельные виды договоров, дипломатическое и консульское право, международное экономическое право, международно–правовые механизмы разрешения международных споров,теория международного права, соотношение международного и внутригосударственного права, международные организации, Европейское право и право ЕС, сравнительное правоведение, права человека в международном праве.
Издается 1 раз в 2 месяца.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 2001 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Сырхаева А.А. «Сравнительно-правовое исследование термина «частная военная компания».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Конституционное и муниципальное право
Научно-практический журнал
 
 


Аналитические материалы о законодательстве регионов, их сравнительный анализ, обзор решений Конституционного суда РФ и конституционных и уставных судов субъектов РФ, избирательное право и избирательные системы, конституционная ответственность, законотворчество, законодательный процесс.

Рубрики и виды публикуемых материалов:
Проблемы теории конституционного права; Актуальные проблемы местного самоуправления; Права и свободы гражданина; Проблемы федерализма; Конституционное право и проблемы отраслей права.

Научные статьи, аналитические обобщения, законопроекты и их анализ, проекты и действующие нормативно-правовые документы, мнения экспертов обобщение практической деятельности органов государственной власти и МСУ, отрывки из монографий, рецензии на научные издания; книжные обозрения, споры по актуальным вопросам юридической деятельности, материалы судебной практики
Выходит 12 выпусков в год.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получал этот журнал с 2000 по 2011 годы. С 2012 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Пчелинцева А.В. «Право на религиозную тайну в контексте конституционно-правового гарантирования свободы вероисповедания».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Бюллетень Міністерства юстиції України.
Загальнодержавне науково-практичне видання.
 
 

Засноване Міністерсвом юстиції України в 1998 році. Видається щомісячно.
На сторінках журналу аналізуються проблеми розвитку законодавства України та питання, пов'язані з практикою його застосування. Значна увага приділяється висвітленню діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів та установ, оприлюдненню нормативно-правових актів та інформуванню громадян України про нові нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, поширенню через бюлетень знань про державу і право, роз’ясненню чинного законодавства та поданню коментарів з практики його застосування та ін.
Відділ періодики отримує видання з 1999 року.
Мова видання: українська.
Представляємо початок статті І.В.Швець «Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види». Продовження статті та інші номери даного видання ви можете отримати за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Бюлетень Національної служби посередництва і примирення
загальнодержавне офіційне, нормативне, виробничо-практичне, наукове, інформаційне видання.
 
 

Засновник: Національна служба посередництва і примирення.
Видається з 2001 року.
Мова видання: українська
Відділ періодики отримує видання 2002 року.

В даному журналі можна знайти багато цікавої та корисної інформації
про стан соціально-трудових відносин в Україні, у т.ч. щодо:
- практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
та запобігання їх виникненню;
- пошуку шляхів врегулювання випадків дестабілізації
стану соціально-трудових відносин;
- здійснення запобіжних примирних процедур
для поліпшення трудових відносин;
- стану соціального діалогу між власниками і працівниками;
- досвіду роботи, актуальних питань сьогодення
Національної служби посередництва і примирення.

Видання буде корисним для працівників органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, профспілкових працівників,
роботодавців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів,
усіх, хто цікавиться питаннями врегулювання соціально-трудових відносин.
Представляємо статтю Олени Короткової «Загрозу зупинки ліфтів попереджено, конфлікт врегульовано».
Продовження статті та інші номери даного видання ви можете отримати за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Адвокат
Науковий журнал.
 
 

Загальнодержавне професійне видання.
Рік заснування: 1996.
Проблематика: висвітлення інформації в галузі права.
Періодичність: 12 випусків в рік.
Мова видання: українська.
Засновник: ТОВ «Редакція журналу «Адвокат»
Відділ періодики отримує видання з 1996 року.
Представляємо вашій увазі зміст даного випуску.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Новые нормативные акты.
Квинтэссенция закона. Еженедельное обозрение законодательства для занятых людей.
 
 

Информация о важных для бизнеса изменениях законодательства, проектах нормативных актов, разъяснениях и судебных тяжбах в Украине, Российской Федерации и ЕС.
Отдел периодики получает эту газету с 2012 г.
Вашему вниманию предлагается статья «Приказное производство»
с комментариями Постановления пленума ВСС Украины "О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного производства".
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 

1 2 [3] 4 5 6 7
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека