КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

Культура. Искусство.

1 2 3 4 5 6 [7] 8
 

 

TRAVEL news
ТРЕВЕЛ НЬЮС
 
 

Журнал про туризм та освіту (160 сторінок, повний колір, російська, англійська й українська мова в одному виданні) спеціалізується на презентації туристичної, історичної і культурної привабливості закордонних країн в Україні і за кордоном, показує можливості туризму, освіти, лікування, культурного і релігійного обміну. Публікує інтерв’ю з першими особами держав, цікавими людьми й успішними бізнесменами. Найбільш повно висвітлює світові новини.
Періодичність видання - 6 номерів у рік.

До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Foto & video
Фото и видео: Иллюстрированный журнал о фотографии и фототехнике
 
 

Журнал FOTO&VIDEO существует с 1998 года. За время своей работы FOTO&VIDEO занял лидирующие позиции на рынке информации об фото-видео технике, фотографии и фотоискусстве .
В издании публикуются статьи о теории и практике фотографии. Представлены портфолио известных российских и зарубежных художников, информация о выставках, галереях и других событиях в мире фотографии.
Профессионалы и фотолюбители найдут массу интересных материалов о современной и классической фотоаппаратуре – новости, тематические обзоры, сравнительные тесты цифровой и аналоговой техники.

Периодичность выхода – 12 раз в год.
Отдел периодики получает этот журнал с 1998 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1   2 

 
 

Бібліотечний форум України
Інформаційний щоквартальний журнал
 
 

Концепція журналу базується на багатоплановому висвітленні актуальних проблем роботи бібліотек. Перевага надається проблемним статтям, що розкривають актуальні проблеми окремої бібліотеки, системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи. Журнал є дискусійним клубом для теоретиків і бібліотекарів-практиків різних типів і видів бібліотек.

Основні рубрики журналу: законодавче регулювання галузі культури; стандартизація бібліотечної галузі; бібліотекознавство; наукова і науково-дослідна діяльність бібліотек; автоматизація бібліотечних процесів; Інтернет-технології в бібліотеках; інформаційні ресурси бібліотек; бібліотечно-бібліографічне обслуговування; мережа бібліотек; бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації; ювілеї бібліотек, бібліотечні форуми, конференції; досвід зарубіжних країн. У журналі подається дайджест законодавчих і нормативних документів стосовно галузі культури, прийнятих за квартал, надаються консультації юристів, фахівців і матеріали на допомогу керівнику.

Відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи отримує цей журнал з 2003 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
вул. Савченко,10.


Страницы журнала :   1 

 
 

Бібліотечна планета
Науково- практичний професійний журнал
 
 

Видається Національною парламентською бібліотекою з 1998 року. Часопис щоквартальний, заявлений при державній реєстрації як науково-виробничий, україномовний. Його концепція передбачає фаховий інформаційний супровід як працівників публічних бібліотек, для яких Національна парламентська бібліотека України є загальнодержавним науково-методичним і організаційним центром, так і практично всіх бібліотечних працівників нашої держави. Журнал віддзеркалює роботу книгозбірень всіх рівнів і форм підпорядкування, розкриває актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи, пропагує кращий національний і зарубіжний досвід, розповідає про окремих творчих працівників галузі – від завідувача сільської бібліотеки до фахівця державного або й національного закладу. Видання містить як практичні, так і наукові матеріали, входить до списку ВАК як таке, що має право друкувати профільні статті здобувачів наукових звань доктора і кандидата історичних наук.

Відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи отримує цей журнал з 1998 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
вул. Савченко,10.


Страницы журнала :   1 

 
 

БИБЛИОТЕКА
МАССОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
 
 

Большое внимание издание уделяет теоретическим основам и практике инновационной деятельнос¬ти, реформированию отрасли, дости¬жениям библиотечной науки, специфи¬ке внедрения новых информационных технологий, средств автоматизации и механизации, развитию издательской деятельности и книгораспространения.

Журнал предметно и последовательно освещает вопросы подготовки и использования кадров, поддержки лучших специалистов, адап¬тации выпускников вузов, особенностей организации жизнедеятельности биб-лиотечных коллективов.
Важное место на страницах издания уделяется вопросам нор¬мативно-правового обеспечения функ-ционирования библиотечной отрасли, обсуждаются проблемы, связанные со спецификой комплек¬тования, обработки и хранения фондов как на традиционных, бумажных, так и на электронных носителях информации. В числе важнейших тем — работа с различными категориями читателей, новые формы и методы их обслуживания.

Многосторонняя деятельность Российской библиотечной ассоциации и региональных общественных профессиональ¬ных объединений, различных международных организаций, в том числе ИФЛА, российских и зарубежных гуманитарных фондов и комитетов, крупнейших информационных цент¬ров — постоянные публикации по этим направлениям явятся продолжением многолетних традиций «Библиотеки».

Отдел научной организации и методики библиотечной работы получает этот журнал с 1992г.
Ознакомиться с этим и другими номерами журнала можно по адресу:
г. Днепропетровск,
ул. Савченко,10.


Страницы журнала :   1 

 
 

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии
Научно-практический журнал
 
 

Тематика
Межкультурные и межбиблиотечные связи стран СНГ; библиотеки в поликультурной сфере; евразийство и культуры мира; национальные библиотеки; информатизация библиотек; библиотечная наука и практика и др.

Рубрики журнала
Партнерство. Содружество. Контакты
Культурная политика — политика для культуры
Глобализация: проблемы, дискуссии
Евразийство и культуры мира
Библиотеки в поликультурной среде
Научные проекты. Исследования
Национальные библиотеки
Библиотеки и законодательство
Информационные системы библиотек
Библиотеки. Фонды. Читатели
Книжная полка

Отдел научной организации и методики библиотечной работы получает этот журнал с 2002 г.
Ознакомиться с этим и другими номерами журнала можно по адресу:
г. Днепропетровск,
ул. Савченко,10.Страницы журнала :   1 

 
 

БИБЛИОПОЛЕ
Профессиональный журнал для сельских библиотеки
 
 

"БИБЛИОПОЛЕ" — это разговор о проблемах финансирования и комплектования библиотек на селе, о взаимоотношениях с властью.

"БИБЛИОПОЛЕ" — это опыт работы библиотекарей села в самых разных уголках нашей страны, это рассказ о людях, посвятивших себя делу сохранения культуры. Работа сельских библиотекарей имеет свою специфику: они крайне нуждаются в методической и консультативной помощи, получении и повышении образования и квалификации, поскольку многие ЦБС сократили должности методистов, редко стали проводить семинары для них на уровне района, не говоря уже об области. Поэтому обо всем, что необходимо знать и уметь библиотекарю села, рассказывает это издание. Помимо профессиональных материалов журнал публикует полезные советы для женщин (как стать красивой, используя подручную "косметику" с огорода, как обновить гардероб, не затрачивая денег), для мужчин (строим, оборудуем жилище), для детей (мастерим игрушки, шьем и вышиваем).

Отдел научной организации и методики библиотечной работы получает этот журнал с 2004 г.
Ознакомиться с этим и другими номерами журнала можно по адресу:
г. Днепропетровск,
ул. Савченко,10.


Страницы журнала :   1 

 
 

Бібліотечний вісник
Науково-теоретичний та практичний журнал
 
 

Практичний журнал у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства та інформаційної діяльності.

Відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи отримує цей журнал з 1993 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
вул. Савченко,10.Страницы журнала :   1 

 
 

Библиотековедение
Научно-практический журнал
 
 

Цветной, иллюстрированный журнал о библиотечном и книжном деле в пространстве информационной культуры. 6 номеров в год.

Журнал посвящен широкому кругу проблем содержания и организации деятельности библиотек как одного из важнейших социальных институтов в сфере культуры, науки, образования, информации, рассматривает вопросы библиотечного дела в социально-культурном контексте, в единстве современных проблем и истории, теории и практики, во взаимосвязях с гуманитарными науками, на фоне мировых процессов в этой области.

Журнал адресован библиотечным и информационным работникам, библиотековедам, книговедам, библиографам, преподавателям, аспирантам, студентам вузов и колледжей культуры и искусств, университетов, книгочеям, библиофилам и пр.

Отдел научной организации и методики библиотечной работы получает этот журнал с 1995 г.
Ознакомиться с этим и другими номерами журнала можно по адресу:
г. Днепропетровск,
ул. Савченко,10.


Страницы журнала :   1 

 
 

МУЗЕЇ УКРАЇНИ
Науково-популярний журнал
 
 

«Музеї України» - науково-популярний журнал, який виходить раз на два місяці з 2004 року.
На його сторінках розкриваються проблеми музейного життя нашої країни. Багато статей розповідають про археологічні дослідження, нові знахідки, які поповнюють експонати музеїв. Окрім цього, журнал знайомить своїх читачів з туристичними маршрутами та об’єктами (прикладом може послужити історико-культурний комплекс «Запорізька Січ»). Деякі статті присвячуються визначним постатям – ідейним натхненникам чи засновникам тих чи інших музеїв, людям, які доклали багато знань і зусиль у справу піднесення і збереження української культури.
На сторінках даного журналу можна познайомитись з цікавою інформацією, де йде мова про український традиційний музичний інструмент , який має назву «коза», або ж українська волинка.
Ознайомитись з журналом можна за адресою пр. К. Маркса, 18, відділ документів з питань мистецтвСтраницы журнала :   1   2 

 

1 2 3 4 5 6 [7] 8
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека