Вивчайте САМОСТІНО англійську мову за допомогою комп’ютерної програми Rosetta Stone в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку»!

Rosetta Stone (Розета Стоун) - це програмне забеспечення №1 у світі для самостійного вивчення іноземної мови, з успіхом використовується мільйонами людей у 150-ти країнах світу. Вивчати англійську мову з Розетою Стоун легше, ніж Ви колись уявляли.

Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» отримав модуль для вивчення англійської мови (американський варіант) Rosetta Stone V3 - English (American).
Оригінальна методика дозволяє вивчати мову так, як ви починали вчити рідну мову у дитинстві – без правил, шляхом занурювання в мовне середовище, багаторазового повторювання та формування асоціативних рядів, що характеризують різні сфери життя, через розробку шаблонів та автоматизмів за принципом від простого до складного, від практичного сприйняття до письма та правил граматики.

Ця програма навчить Вас не думати, а автоматично сприймати і відтворювати найбільш поширені розмовні граматичні конструкції, що вкрай необхідно для активації Вашої розмовної мови та для початку спілкування.

Розетта Стоун навчить Вас англійській мові через послідовність ретельно структурованих уроків, що називаються «Динамічне занурювання». Нові слова стають пов’язаними зі знайомими об’єктами, діями, думками. Слова утворюють фрази та пропозиції в систематичній прогресії.

Дослідження показують, що навчання виключно на тій мові, яку Ви бажаєте опанувати, є вкрай необхідним, якщо Ви бажаєте досягти мети. Вивчення однієї тільки граматики і механічне запам’ятовування не дозволять Вам розмовляти англійською. Динамічне занурювання допомагає Вам думати англійською, швидко розвиває мовні навички та конструкції за допомогою яких Ви спілкуєтесь.

1 година занять в день на комп’ютерному тренажері безкоштовна. Попередній запис за тел. 39-28-27.

Rosetta Stone (Rosetta Stone) - one of the leading programs for self-study foreign languages. The original technique allows to learn as you begin to teach a child of their mother tongue - no rules, through immersion in the linguistic environment, often-repeated and a number of associations in different areas of life, development patterns and on the principle of automaticity from simple to complex, from a practical perception to writing and rules.

This program will teach you not to think automatically perceive and reproduce the most rasprostrannenye conversational grammatical construction, which is essential for the activation of your speaking and start communicating.

Rosetta Stone teaches English through a sequence of carefully structured lessons, called "Dynamic Immersion" ™. New words become associated with familiar objects, actions and thoughts. The words form a phrase and sentence in a systematic progression.

Studies show that learning exclusively in the language you want to learn is essential if you want to achieve the goal. Study alone, grammar and rote memorization does not allow you to speak a new language. Dynamic Immersion helps you think in the new language, rapidly developing language skills and structures, with the help of which you communicate.