Інформація


Ця сторінка ведеться фахівцями відділу наукової організації та методики бібліотечної роботи ДОУНБ.


Відділ наукової організації та методики бібліотечної роботи ДОУНБ – регіональний науково-методичний та інформаційно-консультаційний центр для бібліотек області та міста.

 
Мета:     

·      Удосконалення управління бібліотечною справою в регіоні;
·     Реалізація Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" (Розпорядження Кабінету Міністрів України від березня 2016 року №219-р);
·     Реалізація програмно-цільового проекту "Стратегія розвитку публічних бібліотек області до 2025 року";
·     Реалізація Концепції розвитку публічних бібліотек Дніпропетровської області (проект) (на період 2017-2020рр.);
·     Реалізація «Концепції  розвитку організаційно-методичної діяльності в ЦБС області (на період 2016–2020 рр.)»;
·     Розвиток проектної діяльності в організації бібліотечного сервісу для користувачів;
·     Впровадження концепції якості бібліотечних послуг у практику  бібліотек області (План дій з оптимізації бібліотечної галузі Дніпропетровської області (критерії якості роботи бібліотек області);
·     Формування позитивного іміджу публічних бібліотек області;
·     Визначення пріоритетних напрямків розвитку бібліотек, поєднання змістовних та організаційних пріоритетів відповідно до їх ролі в соціально-культурній інфраструктурі регіону та запитів користувачів.  
 

Завдання:  

·      Аналіз стану бібліотечної галузі області і прогнозування розвитку публічних бібліотек відповідно до сучасних тенденцій та технологій в умовах проведення реформи децентралізації і об'єднання територіальних громад;
·     Вирішення організаційних проблем функціонування бібліотек в сучасних умовах, забезпечення стратегії їх подальшого розвитку, зміна професійної психології бібліотечного персоналу;
·     Організація і моніторинг інноваційної діяльності публічних бібліотек області, популяризація бібліотечних інновацій;
·     Впровадження у діяльність бібліотек області інноваційного бібліотечного досвіду та послуг заснованих на інформаційно-комунікативних технологіях;
·     Удосконалення науково-методичного забезпечення питань модернізації публічних бібліотек області;
·     Розвиток системи безперервної професійної освіти персоналу ДОУНБ та ЦБС області, підвищення його професійної компетентності шляхом проведення заходів, що спрямовані на розвиток інноваційного мислення,     організаційних та аналітичних здібностей, самостійне визначення пріоритетів розвитку бібліотек;
·     Інформаційно-консультаційне забезпечення професійних потреб та запитів фахівців бібліотечної справи області;
·     Сприяння подальшому розвитку інфраструктури бібліотечної справи області, перехід на корпоративні технології, реалізація корпоративних проектів.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека