Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края
Анотація: Праця відомого етнографа Володимира Бабенка написана на основі матеріалів, зібраних ним під час кількох експедицій у межах підготовки до проведення 1905 року XIII Археологiчного з’їзду в Катеринославі. Разом із дружиною він обстежив вiciм повiтів губернії: Верхньоднiпровський, Новомосковський, Катеринославський, Павлоградський, Олександрiвський, Бахмутський, Слов’яносербський, Маріупольський; дослідив побут, звичаї, обряди українцiв, нiмцiв, волохів, росіян, болгар, греків. Книга видана на кошти земства, ілюстрована численними фотографіями будівель, виробничих процесів, національних типів. Цю роботу Василя Бабенка високо оцінив Д.І. Яворницький та інші вчені. Сьогодні матеріали дослідника являють собою неоціненне джерело до вивчення етнографії України.
 
Аннотация: Труд известного этнографа Владимира Бабенко написан на основе материалов, собранных им во время нескольких экспедиций в рамках подготовки к проведению в 1905 году XIII Археологического съезда в Екатеринославе. Вместе с женой он исследовал восемь уездов губернии: Верхнеднепровский, Новомосковский, Екатеринославский, Павлоградский, Александровский, Бахмутский, Славяносербский, Мариупольский; изучил быт, обычаи, обряды украинцев, немцев, волохов, россиян, болгар, греков. Книга издана на средства земства, иллюстрирована многочисленными фотографиями строений, производственных процессов, национальных типов. Этот труд В. Бабенка высоко оценил Д.І. Яворницкий и другие ученые. Сегодня материалы исследователя представляют собой бесценный источник для изучения этнографии Украины.
Бібліографічний опис: Бабенко, В. А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края: Издание Губернского земства к ХІІІ Археологическому съезду (С 75-ю фототипиями, рисунками и чертежами в тексте) [Текст] / В.А. Бабенко. - Екатеринослав : Типография губернского земства, 1905. - 142 с. : ил.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 6840
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 842
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 1096162
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека