ПЕРВОЕ СТОЛЕТІЕ г. ЕКАТЕРИНОСЛАВА 1787-9 мая-1887г. Докладъ Екатеринославской Городской Управы къ торжественному заседанію 9 мая 1887 года
: Книга являє собою нарис, складений Михайлом Владіміровим про заснування міста Катеринослава і його історію, що охоплює столітній період. Зібрані матеріали висвітлюють розвиток громадської діяльності, відкриття навчальних закладів міста, дають порівняльну характеристику складу населення. У виданні представлені поіменні списки єпископів, вікаріїв, губернаторів, міських голів з 1787 по 1887 р. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
: Книга представляет собой очерк, составленный Михаилом Владимировым об основании города Екатеринослава и его истории, охватывающей столетний период. Собранные материалы освещают развитие общественной деятельности, открытие учебных заведений города, дают сравнительную характеристику о составе населения. В издании представлены поименные списки епископов, викариев, губернаторов, городских голов с 1787 по 1887 г. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
: Первое столетие г. Екатеринослава 1787 – 9 мая – 1887 г. [Текст]: доклад Екатеринославской Городской Управы к торжественному заседанию Думы 9 мая 1887 года (Материалы для исторического очерка) / сост. М. М. Владимиров. – Екатеринослав: Тип. Я.М. Чаусского, 1887. – 275 с. : табл.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 16.07.2021
ʳ : 95 
 
ʳ : 687
 
ʳ : 614266
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010