Постановленія чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 27 и 28 апреля 1882 года съ приложеніями
: Книга являє собою збірник доповідей і постанов, що розглядалися на засіданнях надзвичайних Катеринославських губернських земських зборів в 1882 р. У книзі висвітлюються питання актуальні для життя губернії тих часів. Серед них на особливу увагу заслуговують: проект клопотання земства перед урядом про відстрочку деяким сільським громадам виплати позик, виданих з імперського продовольчого капіталу; питання про утворення під'їзних шляхів від рудників до залізничних станцій; про заборону прогону гуртів свійської худоби по ґрунтових дорогах. Також у збірнику є перелік усіх учасників зборів – губернських гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
: Книга представляет собой сборник докладов и постановлений, рассмотренных на заседаниях чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания в 1882 г.. В книге освещаются вопросы актуальные для жизни губернии на протяжении этого времени. Среди них особого внимания заслуживают: проект ходатайства земства перед правительством об отсрочке некоторым сельским обществам выплаты ссуды, выданной из имперского продовольственного капитала; вопросы об образовании подъездных путей от рудников к железнодорожным станциям; о запрете прогона домашних животных по грунтовым дорогам. Также в сборнике представлен список всех участников собрания – губернских гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
: Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 27 и 28 апреля 1882 года с приложениями [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1882. - 90 с.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 08.02.2018
ʳ : 556 
 
ʳ : 690
 
ʳ : 627556
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010