Постановленія Днепровскаго Уезднаго Земскаго Собранія XLVI сессіи чрезвычайнаго 5-го февраля и очереднаго созыва 24-го сентября 1911 г.
: Книга являє собою журнали засідань Дніпровського повітового земського зібрання 46 сесії 1911 року і постанов, які були прийняті. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, соціальні та благодійні питання і т. ін. У збірнику є перелік усіх учасників Дніпровського повітового земського зібрання – губернських гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
: Книга представляет собой журналы заседаний Днепровского уездного земского собрания 46 сессии 1911 года и постановлений, принятых на ней. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. В сборнике имеется список всех участников Днепровского уездного земского собрания – губернских гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
: Постановления Днепровского уездного земского собрания XLVI сессии, чрезвычайного 5 февраля и очередного созыва 24 сентября 1911 года [Текст]. - Алешки : Типо - Литогр. Л.Г. Шпиро, 1912. - 1025 с.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 08.02.2018
ʳ : 813 
 
ʳ : 690
 
ʳ : 627570
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010