Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Отчетъ Екатеринославской Уъздной Земской Управы за 1912 годъ. Часть первая. Хозяйственно-Распорядительный
Анотація: Книга є збіркою звітних документів Катеринославської повітової земської управи за 1913 рік по господарсько- розпорядчому відділенню. У книзі надані: відомості про особовий склад Земських Зборів і Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; звітність про натуральні повинності; інформація про роботу земської пошти та поштових станцій; відомості про земські арештні будинки, інформація про етапно-арештантські і військово-нічліжні пункти, звіт про діяльність земської бібліотеки, відомості про стан народної освіти в повіті та багато іншого. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской уездной земской управы за 1912 год по хозяйственно-распорядительному отделению. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; ведомость о натуральных повинностях; информация о работе земской почты и почтовых станций; сведения о земских арестных домах, информация про этапно-арестантские и военно-ночлежные пункты, отчет о деятельности земской библиотеки, сведения о состоянии народного образования в уезде и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской уездной земской управы за 1912 год [Текст] Ч.1. Хозяйственно-распорядительный. - Екатеринослав : Тип. К.А.Андрущенко, 1913. - 601 с.
Відсутні сторінки: 229-236
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 04.04.2017
Кількість переглядів: 935
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 690
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 627552
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека