Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1896 годъ. Часть первая
Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи за 1896 рік. У книзі представлені: інформація про оборотні кошти каси земської управи; звіти про всі земські повинності; відомість про витрати сум громадського піклування; звіт про суми губернського земського збору та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1896 год. В книге представлены: сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях; ведомость о расходах сумм общественного призрения; отчет о суммах губернского земского сбора и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is an accounting documents compilation of Ekaterynoslav province rural council in 1896. The book presents: information on the working capital at the rural council’s cashier ; reports on all rural obligations; statement of public concern expenditure ; a report on the amount of province’s rural collection and others.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1896 год [Текст]. Ч. 1. - Екатеринослав : Типо-литогр. М.Г. Фишкина, 1897. - 473 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 782
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 690
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 627594
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека