Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1876 годъ
Анотація: Книга є збіркою звітних документів Катеринославської Губернської земської управи за 1876 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земських Зборів і Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; звітність про усі земські податки; відомості про продовольчі запаси, сільське господарство та дорожні споруди. Книга також містить звіти про діяльність різних закладів повіту: медичних, наглядових, відомості про навчальні заклади. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1876 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; отчеты обо всех земских повинностях; сведения о продовольственных запасах, сельском хозяйстве и дорожных сооружениях. Книга также содержит отчеты о деятельности различных учреждений уезда: медицинских, попечительских, сведения об учебных заведениях. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a collection of accounting documents issued by the Yekaterinoslav province’s rural council in 1876. The book provides data on the personnel of the Rural Assembly and the Board; report on the implementation of the Rural Assembly resolutions; reports on all rural taxes; information about food supplies, agriculture and road construction. The book also contains reports on the activities of the various institutions of the county: medical, surveillance, educational. The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our land.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1876 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1877. - 229 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 940
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 690
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 627562
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека