ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ — ФУНДАТОР ПОНЯТТЯ "ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ"

Перегляд виставки

  Погорілий А. О. Чижевський Д. про розвиток російської філософії на зламі століть // Вісник київського Нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. С. Філософія. Політологія., 2006. -№81/83. -  С. 146-150
Стаття присвячена дослідженню одного з найцікавіших періодів розвитку російської філософії традиції - кінець 19 - початок 20 ст., в інтерпретації Д. Чижевського.
ст. Погорілий,

Артюх В. Філософсько-історичні ідеї у творчості Дмитра Чижевського // Вісник київського Нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. С. Філософія. Політологія., 2006. -№81/83. -  С. 131-134
У статті здійснена спроба виділити шар філософсько-історичних ідей у науковій творчості Дмитра Чижевського.
ст. Артюх


  Полонський А. Сторінки з життя Дмитра Чижевського // Вітчизна.- 2004.- №3.-С. 138-142
У матеріалі висвітлено  політичні погляди вченого, творче життя якого починалос я в Києві, але не відповідало доктринам нової влади. Розкрито матеріали з Галльського університетського архіву.
ст. Полонський


  Бистрова О. Наукова спадщина Д. Чижевського - необхідна складова знань учителя-словесника // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2009. -№ 7/8. -  С. 39-42

Висвітлюються дослідження Д. Чижевським творчості Ф. Достоєвського.
  Валявко І. До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: Галльський (1932-1945) та Марбурзький (1945-1949) періоди // Магістеріум, 2006. -№  23. -  С. 70-77

У статті розглядаються наукова та викладацька діяльність Дмитра Чижевського під час його перебування у Німеччині у містах Галле та Марбург, а також аналізуються його творчі здобутки впродовж цього періоду.


  Мишанич О. Дмитро Чижевський - історик давньої української літератури // Слово і час. -2003.-№4. -  С. 7-14

Оглянуто з певної життєвої відстані напрочуд багату і змістовну наукову спадщину Д. Чижевського, зроблено висновок, що він – один із найвидатніших українських медієвістів ХХ ст. і його праці про давнє українське письменство нині вимагають нового прочитання.
ст.1, ст.2

  Ткачук М. Дмитро Чижевський і традиція українського "серцезнавства" // Філософська думка, 2008. -№ 2. -  С. 51-60

Дається визначення «філософії серця» у розумінні Д. Чижевського та проаналізовано найпомітніші доробки у царині українського «серцезнавства».
ст. Ткачук

  Валявко І. Стан дослідження філософських студій Дмитра Чижевського в Україні // Філософська думка.- 2004.- №6.- С. 119-133
Аналіз багатогранної спадщини Д. Чижевського, філософських студій та філософських шкіл, які пройшов  філософ  у молоді роки.
ст.Валявко


  Янцен В. Про деякі проблеми і парадокси сучасного чижевськознавства // Філософська думка, 2010. -№ 6. -  С. 68-78

Здійснено наукову розвідку з питань дослідження проблем сучасного чижевськознавства із залученням архівних матеріалів.

Вибрані листи Дмитра Чижевського до о. Георгія Флоровського  // Філософська думка, 2010. -№ 6. -  С. 90-129

Представлено вибрані листування Дмитра Чижевського до О. Г. ФІлоровського. Ці листи представляють взаємини вчених, окреслюють коло іхніх зацікавлень та тем спілкування, а також містять низку цікавих біографічних відомостей.

Дмитрієв В. Невідомий Чижевський: прозріння і відкриття // Філософська думка, 2010. -№ 6. -  С. 130-132

В рецензованому виданні окреслено життєвий і творчий шлях талановитого вченого Д. Чижевського. Поєднані висока інформативність та досконалий стиль мовних засобів.


 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека