Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Цивільне право


Список видань
 
1552482
347(477)(075.8)
Ц 58

Цивільне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 200 с. 


1552488
347(477)(094.4)
Ц 58

Цивільний кодекс України [Текст] : станом на 6 квітня 2018 року. Відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 446 с.


ф1552517 
347(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : станом на 3 квітня 2018 року / К. А. Бабенко, С. В. Банах, Ю. О. Буглак та ін. ; за заг. ред. С. О. Короєда. - Київ : Професіонал, 2018. - 1167 с.


1552368 
347.41(477)(02.064)
Н 17

Надьон, Вікторія Валентинівна.  Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних правовідносин [Текст] : монографія / В. В. Надьон ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 391 с.


ф1548939
347(477)(094.4)
Т 48

Ткачук, Олег Миколайович.  Цивільний та цивільний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України [Текст] / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 340 с.


1547293кп 
67.404(4УКР)-324
К 57

Кодекс цивільного захисту України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 липня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 88 с.


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека