№ 65. МАТЕРІАЛЫ къ вопросу о заболеваемости среди нижнихъ чинов на бугорчаткою по срокамъ службы и родамъ оружія, съ приложеніемъ очерка причинъ развитія бугорчатки въ населеніи и въ войскахъ. Диссертація на степень доктора медициы врача Николая Геогргіескаго

                   
c