Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Ольриджъ и Шевченко : Страничка из прошлаго
Аннотація: Нарис про дружбу Тараса Григоровича Шевченка з чорношкірим американським актором Ольриджем увійшов до збірки творів письменників, художників і композиторів початку ХХ століття, які взяли участь у благодійній акції для жертв Першої світової війни. Автор нарису порівняв дві творчі особистості - американця Ольриджа і українського митця Шевченка. Дружба цих людей не випадкова - їх долі багато в чому схожі, обидва народилися у рабстві, але завдяки своїй обдарованості і любові до мистецтва, вони змогли стати вільними і кожен з них прославив свій народ у художній творчості. У спогадах С. Єлпатьєвського також описана особистість графа Федора Толстого - петербурзького покровителя діячів мистецтва, який добився повернення Тараса Григоровича Шевченка з закаспійського вигнання і надав йому можливість вільно займатися живописом і поезією.
 
Аннотация: Очерк о дружбе Тараса Григорьевича Шевченко с чернокожим американским актёром Ольриджем вошёл в сборник произведений писателей, художников и композиторов начала ХХ века, которые приняли участие в благотворительной акции для жертв Первой мировой войны. Автор очерка сопоставил две творческие личности – американца Ольриджа и украинского поэта Шевченко. Дружба этих людей не случайна - их судьбы во многом схожи, оба родились в рабстве, но благодаря своей одаренности и любви к искусству, они смогли стать свободными и каждый из них прославил свой народ в художественном творчестве. В воспоминаниях С. Елпатьевского также описана личность графа Федора Толстого – петербуржского покровителя деятелей искусства, который добился возвращения Тараса Григорьевича Шевченко из закаспийского изгнания и предоставил ему возможность свободно заниматься живописью и поэзией.
 
Annotation: The essay about friendship between Taras Hryhorovych Shevchenko and the black American actor Aldridge entered the collection of works by the writers, artists and composers of the beginning of the XIX century, who took part in the charity event for victims of the First World Word. The author of the essay compared two artists – the American Aldridge and the Ukrainian poet Shevchenko. The friendship between these two people was not accidental – their fates were alike in many aspects. They were both born in servitude, but due to their endowments and love to art, they managed to become free and each of them brought fame to their country by their creative works. In Yelpatyevsky’s memoirs, there is a description of the personality of the count Fedor Tolstoi - Saint Petersburg patron of art workers, who strived to return Taras Hryhorovych Shevchenko from trans-Caspian exile and provided him a possibility to practice freely painting and poetry.
Бібліографічний опис: Елпатьевскій С. Ольридж и Шевченко : Страничка из прошлаго / С. Елпатьевскій // Кличъ : Сборникъ на помощь жертвамъ войны / ред.: И. А. Бунин, В. В. Вересаев, Н. Д. Телешов. - М. : Т-во скоропечатия А. А. Левенсонъ, 1915. - С. 87-89
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.03.2016
Кількість переглядів: 768
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 292
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 148425
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека