Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Річне коло свят
Аннотація: Видання «Річне коло свят 2016» має на меті поєднати інформацію про походження та зміст народних, національних, професійних, міжнародних свят і пам’ятних дат. Матеріал згруповано за місяцями року. Видання охоплює весь 2016 рік і має алфавітно-предметний покажчик. Наданий матеріал стане у нагоді широкому загалу, щоб отримати уявлення про історичні та сучасні звичаї, традиції та обряди, які у їх поєднанні надають сучасну картину річного кола свят.
 
Аннотация: Издание «Годовой круг праздников 2016» создан с целью объединить информацию о происхождении и содержании народных, национальных, профессиональных, международных праздников и памятных дат. Материал сгруппирован по месяцам года. Издание охватывает весь 2016 год и имеет алфавитно-предметный указатель. Предоставленный материал пригодится широкой общественности, для получения представления об исторических и современных обычаях, традициях и обрядах, которые в их сочетании показывают современную картину годового круга праздников.
 
Annotation: "Annual Holidays Circle 2016"- the publication aims to combine information about the origin and meaning of folk, ethnic, professional, international holidays and anniversaries. Material is grouped by month. The publication covers the entire 2016 and has an alphabetical index. The provided material will be useful for the public to get a idea about past and modern customs, traditions and rituals .The provided information presents the cycle of holidays in 2016.
Бібліографічний опис: Річне коло свят 2016 [Текст] / укладач: В.А. Піскун.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– 204 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 28.09.2016
Кількість переглядів: 1313
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 541
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 385902
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека