Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Бібліотека XXI століття: сучасні аспекти та трансформаційні процеси в умовах побудови інформаційного суспільства. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конфкркнції 2 грудня 2014 року
Аннотація: Кожні два роки бібліотечне співтовариство Дніпропетровщини проводить міжвідомчі науково-практичні конференції. Чергова конференція була присвячена 180-річному ювілею Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія: «Бібліотека XXI століття: сучасні аспекти та трансформаційні процеси в умовах побудови інформаційного суспільства». Організатори проведення конференції – громадська організація «Дніпропетровська бібліотечна асоціація» та КЗК «ДОУНБ» запросили до участі співробітників публічних, спеціальних і спеціалізованих бібліотек області, представників місцевої влади, партнерів і читачів бібліотек. До збірника матеріалів конференції надано 43 доповіді, вони розміщені у збірці за розділами назв секцій, які працювали в межах конференції. До збірки також включено програму конференції, списки учасників, фотоматеріали про її роботу.
 
Аннотация: Каждые два года библиотечное сообщество Днепропетровщины проводит межведомственные научно-практические конференции. Очередная конференция была посвящена 180-летнему юбилею Днепропетровской областной универсальной научной библиотеки им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия: «Библиотека XXI века: современные аспекты и трансформационные процессы в условиях построения информационного общества». Организаторы проведения конференции - общественная организация «Днепропетровская библиотечная ассоциация» и КЗК «ДОУНБ» пригласили к участию сотрудников публичных, специальных и специализированных библиотек области, представителей местной власти, партнеров и читателей библиотек. В сборнике материалов конференции представлены 43 доклада, которые размещены по разделам названий секций, работавших в рамках конференции. В сборник также включены программа конференции, списки участников, фотоматериалы о ее работе.
 
Annotation: Every two years the library community of Dnipropetrovsk oblast holds an interagency scientific conference. The recent conference was dedicated to the 180th anniversary of Dnipropetrovsk Oblast Universal Scientific Library(DOUNB) named after Slavic Apostles Cyril and Methodius. Its title was "Library of the XXI century: modern aspects and transformation processes in terms of building the Information Society." The organizers of the conference - NGO "Dnipropetrovsk Library Association" and the DOUNB library invited to participate the staff of public and specialized libraries , local authorities, library partners and patrons. The collection of conference materials contains 43 reports compiled by the names of the conference sections . The collection also includes a conference program, list of participants, photos of the event.
Бібліографічний опис: Бібліотека XXI століття: сучасні аспекти та трансформаційні процеси в умовах побудови інформаційного суспільства [Текст]: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф., 2 груд. 2014 р.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– 186 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 27.09.2016
Кількість переглядів: 1500
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 551
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 399053
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека