К ВОПРОСУ О ВЛІЯНІИ ГОРЯЧИХЪ ВОЗДУШНЫХЪ РИМСКИХЪ ВАННЪ на усвоеніе азота пищи, азотистый обменъ въ количественномъ и качественномъ отношеніяхї и на выделеніе вї моче средней сері у здоровыхъ людей. Диссертація на степень доктора медицины врача В.А. Покровскаго. Из клинической лабораторіи профессора Ю.Т. Чудновскаго
: Видання є дисертацією на здобуття ступеню доктора медицини лікаря Володимира Олексійовича Покровського. Містить клінічні дослідження про вплив гарячих повітряних римських ванн на засвоєння азоту та жирів їжі, азотистий обмін, температуру тіла, кров'яний тиск, дихання тощо у здорових людей. Видання входить до серії дисертацій, допущених до захисту в Імператорській Військово-Медичній Академії.
: Покровский, Владимир Алексеевич. К вопросу о влиянии горячих воздушных римских ванн на усвоение азота пищи, азотистый обмен в количественном и качественном отношениях и на выделение в моче средней серы у здоровых людей [Текст] : дис. на степень д-ра медицины / В. А. Покровский. – Санкт- Петербург : Паровая скоропеч. А. В. Пожаровой, 1893. – 60 с. : табл. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Военно-медицинской академии в 1892–93 учебном году ; № 17).
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 13.02.2023
ʳ : 253 
 
ʳ : 541
 
ʳ : 385209
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010