О вліяніи пресныхъ и старорусскихъ минеральнихъ ваннъ на азотистый обменъ веществъ и усвоеніе азота изъ пищи.(Наблоденія Изъ детской лечебной колоніи Общества охраненія народнаго здравія). Диссертація на степень доктора медицины врача Евгенія Франціуса
: Дисертація на ступінь доктора медицини лікаря Євгена Франціуса представлена до розгляду на Конференції Імператорської Військово-медичної академії. Книга містить дослідження з гідрології та бальнеології.
: Франциус, Евгений Иванович. О влиянии пресных и старорусских минеральных ванн на азотистый обмен веществ и усвоение азота из пищи [Текст] : (Наблюдения из дет. лечеб. колонии О-ва охранения нар. здравия) : диссертация / Е. И. Франциус. – Санкт-Петербург : Типография бр. Пантелеевых, 1886. – 39 с. : табл.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 13.02.2023
ʳ : 261 
 
ʳ : 541
 
ʳ : 385124
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010