№ 15. ЭСПЕРИМЕНТАЛЬН0-ПСИХ0Л0ГИЧЕСКІЯ ИЗСЛЕДОВАНІЯ ВЪ МАНІАКАЛЬНО-МЕЛАНХОЛИЧЕСКОМЪ ПСИХОЗЕ ( состояніе сосредоточенія resp. вниманія, умственная работоспособность и ассоціаціи). ДИССЕРТАЦІЯ НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ Л. Г. ГУТМАНА. Изъ психологической лабораторіи Академика В. М. Бехтерева
: У першій главі видання представлені історичний нарис літератури з питання маніакально- меланхолійного психозу та клінічна симптоматологія хвороби. Друга частина містить короткі історії хвороби та експериментально-психологічні дослідження зосередження resp. уваги у здорових і хворих. У третій і четвертій частинах йдеться про дослідження розумової працездатності та «вільних» асоціацій. Видання входить до серії дисертацій, допущених до захисту в Імператорській Військово-Медичній Академії.
: Гутман, Лазарь Григорьевич. Экспериментально-психологические исследования в маниакально- меланхолическом психозе (состояние сосредоточения, resp. внимания, умств. работоспособность и ассоциации) [Текст] : дис. на степень д-ра медицины / Л. Г. Гутман. – Санкт-Петербург : Типография В. Я. Мильштейна, 1909. – 192 с. : табл. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1909–1910 учебном году ; № 15).
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 25.03.2024
ʳ : 264 
 
ʳ : 541
 
ʳ : 385136
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010