Серія диссертацій, допущеннынъ къ защите въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академій въ 1890—1891 учебномъ году. № 85. МАТЕРІАЛЫ КЪ ВОПРОСУ о вліяніи некоторыхъ физическихъ и умствен- ныхъ занятій солдатъ на температуру, пульсъ, дыханіе и кровяное давленіе. ДИССЕРТАЦІЯ НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ К. И. ЗУЕВА
: Видання є дисертацією на здобуття ступеню доктора медицини Зуєва Костянтина Івановича. У дисертації розглядаються питання впливу фізичних і розумових занять військових на температуру, пульс, дихання та кров’яний тиск. Видання входить до серії дисертацій, допущених до захисту в Імператорській Військово-Медичній Академії.
: Зуев, Константин Иванович. Материалы к вопросу о влиянии некоторых физических и умственных занятий солдат на температуру, пульс, дыхание и кровяное давление [Текст] : дис. на степень д-ра медицины / К. И. Зуев. – Санкт-Петербург : Типография Эттингера, 1891. – 56 с. – (Серия диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1890–1891 учебном году ; № 85).
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 13.02.2023
ʳ : 240 
 
ʳ : 541
 
ʳ : 385914
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010