Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Публичныя лекціи по археологіи Россіи
Аннотація: Книга складається з трьох творів українського історика, археолога, етнографа Д.І. Яворницького. У книзі представлені: лекції з розвитку археології Росії; одинадцять нарисів, що відносяться до історії запорізьких козаків і Новоросійського краю. У творі «Слідами запорожців» зображені живі типажі, сцени і пригоди головних дійових осіб - нащадків запорожців по чоловічій і жіночій лініях. Автор розкриває внутрішнє життя народу: його культуру, побут, моральність, оригінальність і самодостатність. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією рідного краю.
 
Аннотация: Книга состоит из трех произведений украинского историка, археолога, этнографа Д.И. Яворницкого. В книге представлены: лекции по развитию археологии России; одиннадцать очерков, относящихся к истории запорожских казаков и Новороссийского края. В произведении «По следам запорожцев» изображены живые типажи, сцены и приключения главных действующих лиц – потомков запорожцев по мужской и женской линиях. Автор раскрывает внутреннюю жизнь народа: его культуру, быт, нравственность, оригинальность и самодостаточность. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей родного края.
 
Annotation: The book consists of three works by the Ukrainian historian, archaeologist, ethnographer Dmytro Ivaniovych Yavornytsky. The book presents lectures on development of archeology in Russian Empire; eleven essays relating to the history of Cossacks inZaporozhye and Novorossiya Territory. In the book "In the footsteps of the Cossacks" describes the typical charachters, scenes and adventures of the protagonists - the descendants of the Cossacks in the male and female lines. The author reveals the inner life of the Ukrainian nation: the culture, way of life, morality, originality and self-sufficiency.
Бібліографічний опис: Эварницкий, Дмитрий Иванович. Публичные лекции по археологии России [Текст] / Д.И. Эварницкий. – СПб. - Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1890. - 74с. Приплетено: 1. Эварницкий, Дмитрий Иванович. Очерки по истории запорожских казаков и Новороссийского края [Текст] / Д.И. Эварницкий. - СПб. : Тип. И.Н. Скороходова, 1889. - 195 с. 2. Эварницкий, Дмитрий Иванович. По следам запорожцев [Текст] / Д.И. Эварницкий. - СПб. : Типо-Литогр. и Фотот. П.И. Бабкина, 1898. - 322 с.
Відсутні сторінки: 99-100
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 03.10.2016
Кількість переглядів: 1485
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 541
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 385178
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека