Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Дніпрові пороги
Аннотація: Видання підготовлене за результатами багаторічних краєзнавчих досліджень Д.І. Яворницького та Дніпрельстанівської експедиції, якою він керував, на замовлення Державного видавництва України. Метою було – зберегти хоча б на папері пороги Дніпра, визначну пам’ятку природи, тісно пов’язану з багатьма історичними подіями, явищами, особами. Альбом містить розлогий географо-історичний нарис Д.Яворницького та понад вісімдесятчорно-білих фотографій з видами Дніпра, порогів, забор, островів тощо. Оскільки нині ці території вкриті товщами води штучного «моря», то лише на фотографіях і можна побачити унікальні куточки природи. Хоча тексти вченого місцямигрішать неточностями та помилками, книга й до сьогодні залишається важливим джерелом при вивченні географії Дніпра, порогів, історичних подій на цих теренах. 1989 року альбом був перевиданий у дніпропетровському видавництві «Промінь».
 
Аннотация: Издание подготовлено по результатам краеведческих исследований Д.И. Яворницкого и Днипрельстановской экспедиции, которой он руководил, по заказу Государственного издательства Украины. Целью было – сохранить хотя бы на бумаге пороги Днепра, выдающийся памятник природы, тесно связанный со многими историческими событиями, явлениями, особами. Альбом содержит развернутый географо-исторический очерк Д. Яворницкого и более восьмидесяти черно-белых фотографий с видами Днепра, порогов, забор, островов. Поскольку ныне эти территории спрятаны под водой искусственного «моря», то лишь на фотографиях и можно увидеть уникальные уголки природы. Хотя тексты ученого местами грешат неточностями и ошибками, книга и сегодня остается важным источником при изучении географии Днепра, порогов, исторических событий на этих землях. В 1989 году альбом был переиздан в днепропетровском издательстве «Промінь».
 
Annotation: The edition is prepared on the basis of long-term regional studies by D.I. Yavornytsky and Dniprelstan expedition, which he headed, on order of State Publishing House of Ukraine. Its aim was to preserve, at least on paper, the rapids of Dnipro - an outstanding natural monument, closely connected with many historical events, phenomena, and people. The album contains an extensive geographical and historical sketch by D. Yavornytsky, and more than eighty black-and-white photographs with views of Dnipro River, its rapids, and islands. Nowadays, these territories being hidden under the waters of artificial "sea", it is only on the photographs that one can see the unique natural landscapes. Though the scientist's texts have inaccuracies and mistakes, even now the book remains an important source for study of geography of Dnipro, its rapids, and historical events on those territories. In 1989 the album was republished by Dnipropetrovs’k Publishing House "Promin'".
Бібліографічний опис: Яворницький, Дмитро Іванович. Дніпрові пороги: Альбом фотографій з географічно-історичним нарисом [Текст] : альбом / Д.І. Яворницький. - Харків : Держвидав України, 1928. - 75 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 13.04.2016
Кількість переглядів: 1503
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 541
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 385175
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека