KPATKOE РУКОВОДСТВО КЪ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФІИ и познанїю небеснаго шара
: Михайло Євсєйович Головін (1756–1790) – один із перших методистів з математики та фізики. Це видання є коротким практичним посібником для вивчення математичної географії й астрономії, призначене для учнів народних училищ.
 
: Михаил Евсеевич Головин (1756–1790) – один из первых методистов по математике и физике. Данное издание является кратким практическим пособием по изучению математической географии и астрономии, предназначенное для учащихся народных учлищ.
: Головин, Михаил Евсеевич. Краткое руководство к математической географии и к познанию небесного шара [Текст] : изданное для народных училищ Российской империи по высочайшему повелению / М. Е. Головин. – 9-м тиснением. – Санктпетербург : Тип. Департамента народного просвещения, 1821. – 77 с. : табл.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 29.09.2022
ʳ : 483 
 
ʳ : 541
 
ʳ : 385169
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010