Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Філософії доктора. Біблійне оповідання про Сотвореннє Сьвіта в сьвітлії науки
Аннотація: Ця науково-популярна студія аналізує П’ятикнижжя пророка Мойсея з точки зору авторства, в зв’язку з давніми пам’ятками східного мистецтва тощо. Автор критично осмислив цілий ряд усталених сакральних уявлень про процес сотворення світу, залучив до їх інтерпретації новітні здобутки археологічної та природознавчої науки. «Сотворення світу» — явище раціоналістичної думки і твір, що «збагачує самобутню духовну скарбницю України» (Лев Силенко), — цікавий також публікацією фрагментів давньо-вавилонської космогонічної поеми у перекладі І. Франка. Написаний і опублікований протягом кінця 1904 – початку 1905 років, він став підсумком довголітніх біблійних студій доктора філософії, популяризатора науки, видатного письменника, світоча української та європейської культури.
 
Аннотация: Эта научно-популярная студия анализирует Пятикнижие пророка Моисея с точки зрения авторства, в связи с древними памятниками восточного искусства и т.д. Автор критически осмыслил целый ряд устоявшихся сакральных представлений о процессе сотворения мира, привлек к их интерпретации новейшие достижения археологической и естественной наук. «Сотворение мира» - явление рационалистической мысли и произведение, которое «обогащает самобытную духовную сокровищницу Украины» (Лев Силенко) - интересное также публикацией фрагментов древне-вавилонской космогонической поэмы в переводе И. Франко. Написан и опубликован в течение конца 1904 - начале 1905 годов, он стал итогом многолетних библейских исследований доктора философии, популяризатора науки, выдающегося писателя, светоча украинской и европейской культуры.
 
Annotation: This popular science study analyzes the Torah by prophet Moses in terms of attribution, in connection with the ancient artefacts of oriental art. The author critically comprehended a number of established ideas about the sacred process of the world creation , he used in their interpretation the latest achievements of the archaeological and natural sciences. "The creation of the world" – is the phenomenon of rationalist thought and work that "enriches the distinctive cultural heritage of Ukraine" (Lev Sylenko) . It presents interest as it published the fragments of ancient Babylonian cosmogonic poem translated by Iven Franko. Written and published during the late 1904 - early 1905, it was the result of many years of Biblical Studies by the author who was a science popularizer, a famous writer, a great figure in Ukrainian and European culture.
Бібліографічний опис: Франко, Іван Якович. Біблійне оповідання про Сотвореннє Сьвіта в сьвітлі науки [Текст] : філософії доктора / І. Я. Франко ; доп. др. Ол.Сушко. - Вінніпег : Коштом Івана Ковалюка, 1918. - 118 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 22.07.2022
Кількість переглядів: 1429
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 541
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 385167
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека