1915. ИЗВЕСТІЯ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ Т_ВА М.О.ВОЛЬФЪ ПО ЛИТЕРАТУРЕ,НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ и ВЕСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ. Историко-литературный и критико-библіографическій ежемесячный журналъ. Годъ XVIII.-№11 ноябрь 1915 года
: Історико-літературний бібліографічний ілюстрований щомісячний журнал " Известия книжных магазинов товарищества М.О. Вольф" містить статті та нариси з літератури, книжкової справи, бібліотекознавства, списки нових видань і оголошення читачів. Журнал отримав широке поширення в 1897–1917 рр. У 1905 р. перший розділ журналу, який не мав своєї назви і містив статті з літератури, книжкової справи та рецензії, виділився в самостійний журнал "Вісник літератури" з додатком до нього "Известий". З 1907 р "Вісник літератури" знову стає першим розділом "Известий".
 
: Историко-литературный библиографический иллюстрированный ежемесячный журнал "Известия книжных магазинов товарищества М.О. Вольф" содержит статьи и очерки по литературе, книжному делу, библиотековедению, списки новых изданий и объявления читателей. Журнал получил широкое распространение в 1897–1917 гг. В 1905 г. первый раздел журнала, не имевший своего названия и содержащий статьи по литературе, книжному делу и рецензии, выделился в самостоятельный журнал "Вестник литературы" с приложением к нему "Известий". С 1907 г. "Вестник литературы" снова становится первым разделом "Известий".
: Известия книжных магазинов товарищества М.О. Вольф по литературе, наукам и библиографии, и Вестник литературы [Текст]: историко-литературный и критико-библиографический иллюстрированный ежемесячный журнал / ред. Л.М. Вольф. – Петроград: Тип. Тов. М.О. Вольф. – 1915. – Ноябрь. – № 11.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 05.10.2021
ʳ : 576 
 
ʳ : 549
 
ʳ : 391713
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010