КОСТЬ ГОРДІЄНКО. Історичне оповідання
: Кащенко Адріан — український письменник, автор численних прозових творів про Запорізьку Січ. Андріан Феофанович починав свій шлях у літературу з друкування народних легенд, переказів, казок, але йому судилося стати популярним історичним повістярем, який у своїх творах популяризував славне минуле рідного народу («Запорозька слава», «На руїнах Січі», «Під Корсунем», «Зруйноване гніздо» та ін). Твір «Кость Гордієнко» висвітлює період української історії ХVІІІ ст. у часи боротьби між Польщею, Туреччиною та Московською державою за владу над Україною. Автор розповідає про шляхетного лицаря – останнього кошового отамана Костя Гордієнка-Головка (прийняв булаву Війська Запорозького в 1702 р.), який відстоював рівність прав усього українського народу.
 
: Кащенко Адриан - украинский писатель, автор многочисленных исторических очерков и повестей о Запорожской Сечи. Андриан Феофанович начинал свой путь в литературу с издания народных легенд, преданий, сказок, но ему суждено было стать популярным историческим сказателем, который в своих произведениях популяризировал славное прошлое родного народа («Запорожская слава», «На руинах Сечи», «Под Корсунем», «Разоренное гнездо» и др.). Произведение «Кость Гордиєнко» описывает период украинскои истории ХVІІІ ст. во время борьбы между Польшей, Турцией и Московской державой за власть над Украиной. Автор рассказывает про благородного рыцаря – последнего кошевого атамана Костя Гордиенко-Головко (принял булаву Войска Запорожского в 1702 г.), который отстаивал равенство прав всего украинского народа.
: Кащенко, [Андріан Феофанович]. Кость Гордієнко: історичне оповідання / А. Кащенко. – Б.м. : Книжкове товариство "Універсальна бібліотека", 1948. – 53 с.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 22.07.2022
ʳ : 844 
 
ʳ : 533
 
ʳ : 367689
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010