БЮЛЛЕТЕНИ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИЗНИ. 1914 г. Мартъ-1.№13. Литературный отделъ. Единство творчества
: Видання являє собою літературно-публіцистичний альманах, призначений для «маси інтелігентних читачів». Журнал складається з двох частин: літературного та бібліографічного відділів. У бібліографічному відділі представлені відгуки на книги, списки нових видань і зміст журналів. Бюлетень містить передруковані та скорочені матеріали з інших друкованих органів. Матеріали всебічно відображали картину життя країни, велика увага приділялася питанням морально-естетичного плану, релігії та долям інтелігенції.
 
: Издание представляет собой литературно-публицистический альманах, предназначавшийся для «массы интеллигентных читателей». Журнал состоит из двух частей: литературного и библиографического отделов. В библиографическом отделе представлены отзывы на книги, списки новых изданий и содержание журналов. Бюллетень содержит перепечатанное и сокращенное изложение материалов из других печатных органов. Материалы всесторонне отражали картину жизни страны, большое внимание уделялось вопросам морально-эстетического плана, религии и судьбам интеллигенции.
: Бюллетени литературы и жизни [Текст] [литературно-публицистический альманах]: №№ 13–24 / ред. В. А. Крандиевский. – [М.: Тип. М. М. Саблина], 1914. – 1380 с.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 02.07.2021
ʳ : 597 
 
ʳ : 541
 
ʳ : 386015
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010