ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 2019 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
: Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2019 рік, а також бібліографічні описи книг, публікацій за 2017–2018 роки, які не увійшли в попередні випуски. Адресовано науковцям, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек, архівів і музеїв.
 
: Указатель содержит документальный массив источников по истории Украины за 2019 год, а также библиографические описания книг, публикаций за 2017-2018 годы, которые не вошли в предыдущие выпуски. Адресовано научным работникам, исследователям, краеведам, педагогам, студенческой и ученической общественности, работникам библиотек, архивов и музеев.
: Історія України. 2019 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівсь-кий ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2020. – 592 с. – Додаток : Епідемії в Україні: сторінки історії. – С. 583-590.
ﳿ: Національна істори́чна бібліоте́ка Украї́ни
: 27.01.2021
ʳ : 686 
 
ʳ : 541
 
ʳ : 385916
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010