Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
ЩЕГОЛИ ВЪ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII века
Аннотація: Сатирична література XVIII століття, поряд з іншими пам'ятками старовини (записками і мемуарами) представляє багато дорогоцінного матеріалу для вивчення різних сторін побуту. Часом, вона в своєму висвітленні явищ приватного та суспільного життя згущала фарби і малювала картини яскравіше, ніж такі були в дійсності. Викриваючи вади, що існували в суспільстві внаслідок доморощеного невігластва, сатирична література з рідкісною одностайністю виводить на публічне осміяння ті, які щеплені були російському суспільству помилково сприйнятою французькою освітою. Захоплення модою, марнотратство і розорення, легкість сімейних відносин, поклоніння Франції і презирство до національного знайшли в ній самого нещадного викривача. У своїй роботі Василь Іванович звертається до аналізу побутування образу чепуруна в комедіографії другої половини XVIII - початку XIX ст.
 
Аннотация: Сатирическая литература XVIII столетия, наряду с другими памятниками старины (записками и мемуарами) представляет много драгоценного материала для изучения разных сторон быта. Порой, она в своём освещении явлений частной и общественной жизни сгущала краски и рисовала картины ярче, чем таковые были в действительности. Обличая пороки, бытовавшие в обществе вследствие доморощенного невежества, сатирическая литература с редким единодушием выводит на публичное осмеяние те, которые привиты были русскому обществу ложно воспринятым французским образованием. Увлечение модой, расточительность и разорение, легкость семейных отношений, поклонение Франции и презрение к национальному нашли в ней самого беспощадного обличителя. В своей работе Василий Иванович обращается к анализу бытования образа щеголя в комедиографии второй половины XVIII - начала XIX вв.
Бібліографічний опис: Покровский, Василий Иванович. Щеголи в сатирической литературе ХVІІІ века [Текст] / В. И. Покровский ; издание Имп. О-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те. - М. : Университетская типография, 1903. - [227] с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 22.01.2021
Кількість переглядів: 669
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 541
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 385927
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека