Н.Соловьевъ. Антикварная книжная торговля. Каталогъ № 40.Последнія пріобретенія
: Пропоноване видання є каталогом антикварних книг книготорговця Миколи Соловйова. Практично одночасно з початком своєї книготоргівлі Микола Васильович почав випускати каталоги, звернувши особливу увагу на важливість їхнього зовнішнього вигляду, додавши до них численні ілюстрації, а також поліпшивши якість паперу та друку. В цілому під маркою його магазину вийшло 145 тематичних та іменних каталогів. Більшість їх мала стереотипні назви: «Останні придбання» й «Іноземні книги». Але найцікавіші каталоги мали власні назви, що давали уявлення про спрямованість зібрань. Усі каталоги відрізнялися точністю описів, систематичністю, наочністю. На окремих аркушах деяких каталогів розміщені зображення книжкових палітурок, титульних аркушів та ілюстрацій найцікавіших книг.
 
: Предлагаемое издание представляет собой каталог антикварных книг книгопродавца Николая Соловьева. Практически одновременно с началом своей книготорговли Николай Васильевич начал выпускать каталоги, обратив особое внимание на важность их внешнего вида, снабдив их многочисленными иллюстрациями, а также улучшив качество бумаги и печати. В общей сложности под маркой его магазина вышло 145 тематических и именных каталогов. Большинство их имело стереотипные названия: «Последние приобретения» и «Иностранные книги». Но наиболее интересные каталоги имели собственные названия, дававшее представление о направленности этих собраний. Все каталоги отличались точностью описаний, систематичностью, наглядностью. На отдельных листах некоторых каталогов помещены изображения книжных переплетов, титульных листов и иллюстраций наиболее интересных книг.
: Соловьев, Николай Васильевич. Антикварная книжная торговля [Текст] : [каталоги книг] / Н.В. Соловьев. – СПб. : Тип. Э. Арнгольда; Сириус, 1904–1915. – № 40,42. – 1904; №100. – 1910; № 111- 113. – 1911; №115, 118. – 1912; №122, 123 ,129 . – 1913; №133, 136 - 136. – 1914; №139 - 142. – 1915
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 12.10.2020
ʳ : 804 
 
ʳ : 551
 
ʳ : 399927
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010