Перший Все-Канадійський Конгресс Українців Канади. Виннипег, Ман.-22,23,24 червня,1943
: Конгрес канадських українців, що відбувся в червні 1943 року, це подія історичного значення в житті багатотисячних українських поселенців в Канаді, це подія, що вплинула на формування канадської нації в соціальних, політичних та культурних тенденціях. Діяльність Конгресу спрямована на об'єднання зусиль українців Канади для допомоги українському народові в боротьбі за збереження етнічної та духовної самобутності емігрантів. На нарадах та дискусіях Конгресу були висвітлені життя та досягнення українських поселенців у Канаді та закладено основу для подальшої співпраці.
 
: Конгресс канадских украинцев, прошедший в июне 1943 года, это событие исторического значения в жизни многотысячных украинских поселенцев в Канаде, это событие, повлиявшее на формирование канадской нации в социальных, политических и культурных тенденциях. Деятельность Конгресса направлена на объединение усилий украинцев Канады для помощи украинскому народу в борьбе за сохранение этнической и духовной самобытности эмигрантов. На совещаниях и дискуссиях Конгресса были освещены жизнь и достижения украинских поселенцев в Канаде и заложена основа для дальнейшего сотрудничества.а.
: Перший Все-Канадійський Конгрес Українцiв Канади [Текст] : Виннипег, Ман. - 22, 23, 24 червня, 1943. - Виннипег, Маг. : Накладом Комітету Українців Канади, 1943. - 216 с.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 19.03.2024
ʳ : 872 
 
ʳ : 551
 
ʳ : 399393
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010