Систематическій указатель статей, качающихся материка Азіи, помещенныхъ въ изданіяхъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общетва съ 1846 до 1897 года
: Систематичний покажчик включає в себе відомості про 2495 публікації, присвячених всім сферам життя, що стосуються Азії, розміщених у виданнях Імператорського Російського Географічного Товариства з 1848 до 1897 року. Каталог має чітку систематичну структуру. Складається з 17 розділів, згідно з прийнятим географічним поділом материка Азії. Статті в кожному розділі згруповані за тематичними рубриками. Видання доповнене алфавітним покажчиком авторів і географічних назв.
 
: Систематический указатель включает в себя сведения о 2495 публикациях, посвященных всем сферам жизни, касающимся Азии, помещенных в изданиях Императорского Русского Географического Общества с 1848 до 1897 года. Каталог имеет четкую систематическую структуру. Состоит из 17 разделов, сообразно принятому географическому делению материка Азии. Статьи в каждом разделе сгруппированы по тематическим рубрикам. Издание дополнено алфавитным указателем авторов и географических названий.
: Систематический указатель статей, касающихся материка Азии, помещенных в изданиях Императорского Русского Географического Общества с 1848 до 1897 года [Текст] / Император. Рус. Географ. Общество ; ред. А. Вознесенский. - Иркутск : Типо-литографія П. И. Макушина, 1898. - 245 с. - Б. ц. Систематический указатель статей, касающихся материка Азии, помещенных в изданиях Императорского Русского Географического Общества с 1848 до 1897 года [Текст] / Император. Рус. Географ. Общество ; ред. А. Вознесенский. - Иркутск : Типо-литографія П. И. Макушина, 1898. - 245 с. - Б. ц.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 24.06.2020
ʳ : 749 
 
ʳ : 533
 
ʳ : 369353
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010