ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ. Журналъ для воспитателей и народныхъ учителей.1913.Годъ изданія XLV
: Журнал публікував статті педагогічного, дидактичного, методичного та загальнонаукового характеру, підкреслював важливість наочності навчання. У «Педагогическом Листке» публікували статті з питань сімейного виховання, методики викладання різних предметів, навчання в школі і вдома, з домашньої та шкільної гігієни. У журналі розміщувалися нариси з всесвітньої літератури, мистецтва, загальної географії та суспільно-шкільним питанням і інші загальнонаукові статті для самоосвіти вчителя. Періодичний покажчик дитячої та навчальної літератури містив в собі короткий виклад і аналіз нових книг для дітей, навчальних посібників, посібників для батьків, вихователів і вчителів.
 
: Журнал публиковал статьи педагогического, дидактического, методического и общенаучного характера, подчеркивал важность наглядности обучения. В «Педагогическом Листке» публиковали статьи по вопросам домашнего воспитания, методике преподавания различных предметов, обучения в школе и дома, по домашней и школьной гигиене. В журнале размещались очерки по всемирной литературе, искусству, общей географии и общественно-школьным вопросам и другие общенаучные статьи для самообразования учителя. Периодический указатель детской и учебной литературы содержал в себе краткое изложение и анализ вновь выходящих книг для детей, учебных руководств, пособий для родителей, воспитателей и учителей.
: Педагогический листок [Текст] : журнал для воспитателей и народных учителей. Кн. 1. – 8. - [М. ], 1913. - 648 с. - Годъ изд. XLV.
³ : стр.82-89,314-321,386-393
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 26.03.2024
ʳ : 989 
 
ʳ : 541
 
ʳ : 386012
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010