Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Тарас Шевченко на Нікопольщині. Рік 1843
Аннотація: Книга відомого нікопольського історика-краєзнавця Павла Богуша є історичним нарисом, який продовжує серію книг автора про рідний край. У книзі розповідається про подорож Тараса Григоровича Шевченка Південною Україною у 1843-1844 рр. та про його перебування у Нікополі, який був центром козацької культури. Поет відвідав пам’ятні місця козацтва – Чортомлицьку і Микитинську Січ, села Покровське і Капулівка, острів Хортиця. Друга частина книги присвячена образотворчому мистецтву Т.Г. Шевченка й тим його малюнкам, на яких зображена Нікопольщина. Третя частина книги описує усі сучасні пам’ятні місця та заходи у Нікополі, які присвячені поетові та його візиту до міста у 1843 році. Нарис також містить багато історичних відомостей про всі визначні пам'ятки Нікопольського краю.
 
Аннотация: Книга известного никопольского историка-краеведа Павла Богуша является историческим очерком, продолжающим серию книг автора о родном крае. В книге рассказывается о путешествии Тараса Григорьевича Шевченко по Южной Украине в 1843-1844 гг. и его пребывании в Никополе, который был центром казацкой культуры. Поэт посетил многие памятные места казацтва – Чертомлыцкую и Микитинскую Сечь, села Покровское и Капуловка, остров Хортица. Вторая часть книги посвящена изобразительному искусству Т.Г. Шевченко и тем его рисункам, на которых запечетлена Никопольщина. Третья часть книги описывает все современные памятные места и мероприятия в Никополе, посвящённые поэту и его визиту в город в 1843 году. Очерк также содержит много исторических сведений обо всех достопримечательностях Никопольского края.
 
Annotation: The book by a famous Nikopol regional ethnographer and historian Pavel Bogush is a historical sketch, which continues the author’s book series about his native land. In the book, it goes about Taras Hryhorovych Shevchenko’s journey around Southern Ukraine in the years 1843-1844 and his stay in Nikopol that was a centre of the Cossack’s culture. The poet visited memorable places of the Cossacks - Chortomlyk Sich and Mykytska Sich, the villages of Pokrovske and Kapulivka, the island of Khortytsia. The second part of the book is dedicated to T.H. Shevchenko’s fine art works and those drawings where Nikopol region is presented. In the third part of the book, the author describes all modern memorable places and events in Nikopol dedicated to the poet and his visit to the city in 1843. The sketch also contains much historical data about all sights of Nikopol region.
Бібліографічний опис: Богуш, Павло Михаилович. Тарас Шевченко на Нікопольщині. Рік 1843 [Текст] / Павло Михаилович Богуш. - Дніпропетровськ : Пороги, 1993. - 67 с. - Б. ц.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.04.2016
Кількість переглядів: 1482
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 549
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 391958
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека