ИСТОРИЧЕСКІИ ОБЗОРЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII и первой четверти XIX века. ПУШКИНЪ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
: Представників російської літератури ХVІІІ і першої чверті ХІХ століття автор розглядає як попередників А. С. Пушкіна. У драмах епохи Петра І, інтермедії (інтерлюдії) внесли в російське мистецтво небувалу раніше сатиричну струмінь, перший зародок російської реальної драми. При Єлизаветі Петрівні широкий розвиток отримала любовна лірика. Ломоносов, Тредьяковський та Сумароков розвивали нові форми літературної творчості. Починає розвиватися й світська література.
 
: Представителей русской литературы ХVІІІ и первой четверти ХІХ века автор рассматривает как предшественников А. С. Пушкина. В драмах эпохи Петра І, интермедии (интерлюдии) внесли в русское искусство небывалую раньше сатирическую струю, первый зачаток русской реальной драмы. При Елизавете Петровне широкое развитие получила любовная лирика. Ломоносов, Тредьяковский и Сумароков развивали новые формы литературного творчества. Зачинается настоящая светская литература.
: Стеблев, Алексей Петрович. Исторический обзор русской литературы ХVІІІ и первой четверти ХІХ века: Пушкин и его предшественники. [Текст] : курс средней школы / А. П. Стеблев. - М. : Издание В. М. Саблина, 1912. - 508 с.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 06.03.2020
ʳ : 850 
 
ʳ : 533
 
ʳ : 367748
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010