КВИНТА КУРЦІЯ ИСТОРІЯ о АЛЕКСАНДРЕ ВЕЛИКОМЪ ЦАРЕ МАКЕДОНСКОМЪ съ дополненіемъ Фрейнсейма и съ примечанїями. Переведенна съ Латинскаго языка вторично, Степаномъ Крашенинниковымъ, Академіи Наукъ Профессоромъ. Томъ ІІ
: З часів античності до нас дійшла величезна кількість історичних і літературних творів про великого царя-полководця Олександра Македонського на мовах різних народів. Серед них - твір, написаний в I столітті римським істориком Квінтом Курцієм Руфом. «Історія Олександра Великого Македонського» є одним з найбільш повних життєписів полководця, що дійшли до наших днів. Автор у своїй праці використав втрачені нині твори сучасників македонського царя. Твір Курція російською мовою вперше було видано в 1709 році в Москві за ініціативою Петра І, і неодноразово перевидавався. У своєму творі Курцій понад усе піклується про інтерес для читачів: детально описує ефектні події, країни, народи, але пропускає технічні подробиці військових операцій, битв. Описуючи народи, він говорить про їх характер, звичаї, про визначні пам'ятки їх країн. Також автор робить спроби розкрити психологічний стан своїх героїв, включає в розповідь великі моральні вислови і етичні уроки. Твір Курція читається легко і з задоволенням.
 
: Со времен античности до нас дошло огромное количество исторических и литературных произведений о великом царе-полководце Александре Македонском на языках разных народов. Среди них – сочинение, написанное в I веке римским историком Квинтом Курцием Руфом. «История Александра Великого Македонского» является одним из наиболее полных жизнеописаний полководца, дошедших до наших дней. Автор в своем труде использовал утраченные ныне сочинения современников македонского царя. Сочинение Курция на русском языке впервые было издано в 1709 году в Москве по инициативе Петра І, и неоднократно переиздавалось. Курций всего более заботится об интересе для читателей: подробно описывает эффектные события, страны, народы, но пропускает технические подробности военных операций, сражений. Описывая народы, он говорит об их характере, обычаях, о достопримечательностях их стран. Также автор делает попытки раскрыть психологическое состояние своих героев, включает в повествование обширные нравственные изречения и моральные уроки. Сочинение Курция читается легко и с удовольствием
: Курций Руф, Квинт. История о Александре Великом Царе Македонском [Текст] : с дополнением Фрейнсгейма и примечаниями. Т.2 / пер. с лат. С. Крашенинников. - 5-м тиснением. - СПб. : При Имп. Акад. наук, 1809. - 464 с. - Загл. на тит. л. : Квинта Курция История о Александре Великом царе Македонском
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 17.01.2020
ʳ : 443 
 
ʳ : 292
 
ʳ : 149889
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010